Географія.Природознавство.Школа(різне)

Географія.Природознавство.Школа(різне)
Географія.Природознавство.Школа(різне)

Загальна кількість переглядів сторінки

Авторські розробки з географії, природознавства та інших предметів. Розробки з різних питань шкільного життя

Архів блогу

понеділок, 30 квітня 2012 р.

Конверт експедиції антарктичної станції

Конверт української антарктичної станції "Академік Вернадський". Експедиція 2009-2010. Копія з оригіналу

неділя, 22 квітня 2012 р.

Відповіді на частину питань ДПА, 9 клас

Відповіді по питанням старого збірника Відповіді на запитання ДПА І рівня по курсу географії 8 класу ( ст.103-164 збірника ДПА ) 1. Площа території України становить 603,7 тис. кв. км 2. Географічний центр України знаходиться на півночі села Марянівка в Черкаській області, по іншій версії – с. Добровеличківка Кіровоградської області 3. Україна безпосередньо межує з 7 країнами світу 4. Україна безпосередньо межує на сході тільки з Росією 5. Територія України омивається водами Чорного і Азовського морів 6. На заході Україна не має спільних кордонів з Чехією і Болгарією 7. Територія України розташована у другому часовому поясі 8. Проголошення об’єднання України в єдину державу відбулося 22 січня 1919 року 9. Кримська область була включена до складу України у 1954 році 10. Формування території України завершилося приєднанням Кримської області в 1954 році 11. Проголошення незалежності України відбулося у 1991 році 1. До найважливіших джерел географічної інформації відносяться географічні карти 2. Географічні об’єкти, які неможливо показати в масштабі карти, зображують способом поза- масштабних знаків 1. Вперше назва «Україна» згадується у Київському Літописі 1187 року 2. В Європі видав перші карти української території Г.Л. Боплан 3. Працю «Опис України» написав Г.Л. Боплан 4. Родовища кам’яного вугілля у Донбасі відкрив у 1721 році Г. Капустін 5. Засновником Південно-Західного відділу в Києві Російського географічного товариства був П. Чубинський 6. Академію наук України було засновано у 1918 році 7. Грунти України досліджував В. Докучаєв 8. Один із засновників Академії наук України, професор Київського університету, автор підручника «Загальне землезнавство» П. Тутковський 9. Засновником і першим президентом Академії наук України був В.Вернадський 10. Одним із засновників фізичної географії в Україні, директором Українського науково-дослідницького інституту географії і картографії у Харкові був С. Рудницький 11. Досліджував природу України, проводив дослідження з синоптичної метеорології, агрометеорології, кліматології України Б. Срезневський 12. Досліджував природу України, був відомим геологом, геоморфологом, палеогеографом, автором описів краєвидів України, праць про корисні копалини нашої країни був В. Бондарчук 13. Відомим українським економіко географом , демографом, картографом був автор і редактор «Атласу України та суміжних земель», «Енциклопедії українознавства» В. Кубійович 1. Більша частина території України розташована в межах Східно-Європейської рівнини 2. Найвища точка на території України гора Говерла 3. Найвища точка Кримських гір гора Роман-Кош - 1545 метрів 4. Найбільша середня висота серед височин України у Перед карпатської височини 5. Найвища точка в рівнинній частині України є гора Берда 6. На півночі України розташована Поліська низовина 7. На сході України розташована Донецька височина 1. Український щит є частиною Східно-Європейської платформи 2. Тектонічні структури – це типи форм земної кори 1. Найдавніші гірські породи на території України – архейські кристалічні породи 2. Гірські системи Карпат і Криму утворилися в палеогені 3. Відокремлення Чорного і Азовського морів відбулося в антропогені 1. До вугільних басейнів України належать а)Донецький б)Львівсько-Волинський 2. До нафтогазоносних регіонів України належать а)Причорноморсько-Кримський б)Дніпровсько-Донецький 3. До залізорудних басейнів України належать а)Криворізький 4. До марганцеворудних басейнів України належать а) Нікопольський 1. Континентальність клімату на території України зростає з північного заходу на південний схід 2. Основною закономірністю в розподілі опадів на території України є їх зменшення з пн. і пн. заходу на пд. і пд. схід 3. В Україні зареєстровано найбільші річні суми опадів в Українських Карпатах 4. В Україні зареєстровано найменші річні суми опадів на Азово-Чорноморському узбережжі 1. Річки України належать до басейну Атлантичного океану 2. До найбільших придунайських озер відносяться а) Ялпуг б) Кугурлуй в) Кагул 3. Найбільше в Україні прісне озеро – це Ял пуг 4. Найдовшою річкою України є Дніпро 5. Найбільшими каналами в Україні є: б) Дніпро-Донбас-550 км г) Північно-Кримський-400 км 6. Річки України живляться переважно атмосферними опадами 7. Найбільшими артезіанськими басейнами України є а)Дніпровсько-Донецький б) Волинсько-Подільський в) Причорноморський 1. Основними типами грунтів зони мішаних лісів України є дерново-підзолисті 2. Основними типами грунтів лісостепової зони України є чорноземи звичайні 3. Основними типами грунтів лісостепової зони України є опідзолені чорноземи 4. Найвищою в Україні є сільськогосподарська освоєність у степовій зоні 1. Загальна площа лісів в Україні становить близько 10 млн. га 2. Найбільша лісистість на території України спостерігається в Українських Карпатах 3. Найбільш типовими представниками листяних порід зони мішаних лісів на території України є: дуб ,тополя, вільха, береза 4. Найбільш типовими представниками флори лісостепу на території України є дуб, ліщина 1. Місцем постійного проживання бурого ведмедя є Карпати 2. Найбільш типовими представниками тваринного світу степу є польові миші, ховрахи 1. До несприятливих фізико-географічних явищ належать: ерозія, карсти, заболочення і підтоплення, випадання зливових дощів, снігопади 2. Несприятливими фізико-географічними явищами, які належать до погодних, є пилові бурі. Зливи, дощі, град. суховії , посухи, розвіювання пісків 3. Несприятливі фізико-географічні явища, що характеризуються змивом і розмиванням грунтів на схилах, називаються ерозією 4. Несприятливі фізико-географічні явища, що характеризуються відривом і переміщенням масивних гірських порід по схилу під дією сили тяжіння, називаються зсувами, селями 1. До природних ландшафтів України відносять: мішано-лісові, лісостепові, степові, рівнинні, гірські 2. До антропогенних ландшафтів на території України належать: промислові, сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські 3. До антропогенних компонентів ландшафтів належать: населені пункти, кар’єри, дороги, штучні водосховища, с-г угіддя, меліоративні системи 4. До природних компонентів ландшафтів належать: гірські породи, рельєф, води, рослинний і тваринний світ 5. До фізико-географічних зон на території України належать: зона мішаних лісів, лісостепова зона, степова зона 1. У рельєфі Українського Полісся найбільшу територію займають низовини 2. Найвища точка Українського Полісся знаходиться в межах Словечансько-Овруцького кряжу 3. Найпоширеніші грунти зони Українського Полісся дерново-підзолисті 1. Найбільшу територію лісостепової зони України займають височини 2. Найвища точка лісостепової зони України знаходиться в межах Придніпровської височини 3. Найпоширеніші грунти в межах лісостепової зони України чорноземні різних типів 1. Найбільшу територію степової зони України займають низовини 2. Найвища точка степової зони України знаходиться в межах Донецької височини 3. Найпоширеніші грунти в межах степової зони України чорноземні різних типів 1. Українські Карпати є фізико-географічною провінцією 2. Українські Карпати є частиною Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу 3. На особливості кліматичних умов Українських Карпат впливають висота і орієнтація схилів гірських хребтів; близькість Східно-Європейської рівнини 4. В Українських Карпатах широколисті ліси, хвойні ялино-смерекові ліси, гірські луки. 5. Найвищою частиною Українських Карпат є Полонинсько-Чорногірська область 6. Українські Карпати багаті на нафту, газ, солі, сірку, мармур та інші будівельні матеріали 7. Типовими для Українських Карпат є буроземи щебенюваті; дерново-буроземні 8. Типовими для Українських Карпат є такі ландшафти: широколистяно-темнохвойні ліси ( ялина, ялиця, бук, смерека ); широколистяні ліси ( дуб, граб ) ; луки 1. За тектонічною будовою Кримські гори є частиною: Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу 2. На особливості кліматичних умов Кримських гір впливають: висота і орієнтація гірських хребтів; близькість Східно-Європейської рівнини 3. Правильні назви гірських пасом у межах Кримських гір: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє 4. Типовими для вертикальної поясності природних ландшафтів у Кримських горах є: ліси і чагарники середземноморського типу; гірсько-лучні степи 5. Найбільшою в Криму є така природна область: Кримська передгірна лісостепова область 6. Найвищою частиною Кримських гір є: Головне пасмо 7. Кримські гори багаті на такі корисні копалини: вапняки, мармури та інші будівельні матеріали 8. Для Кримських гір типовими є такі грунти: буроземи щебенюваті; гірсько-лучні ; коричневі щебенюваті 1. Найбільшими затоками Чорного моря є: Каркінітська; Каламітська; Одеська 2. Найбільшими лиманами Чорноморського узбережжя є: Дністровський; Дніпровський 3. Чорне море сполучається з Азовським через: Керченську протоку 4. найбільшими островами Чорного моря є: Довгий; Джарилгач 5. Найбільшими затоками Азовського моря є: Темрюцька; Сиваш 6. Найбільшими косами Азовського моря є: Арабатська Стрілка 1. Основними забруднювачами атмосферного повітря в Україні є: автомобілі; металургійні підприємства 2. До природно-заповідного фонду України належать: природні заповідники; дендрологічні парки 3. Біосферні заповідники створюються на базі природних заповідників 4. Національні природні парки є: природоохоронними обєктами 5. Заказники поділяються на: ландшафтні; лісові 1. Більша частина Миколаївської області розташована в межах Причорноморської низовини 2. Більша частина Миколаївської області розташована в межах зони степу 3. На території Миколаївської області поширені: чорноземи різних типів 4. Територія Миколаївської області багата на такі нерудні корисні копалини: глини, піски, різноманітні будівельні матеріали 5. На території Миколаївської області поширені такі типи ландшафтів: : степові; заплави річок 6. На території Миколаївської області поширені такі несприятливі фізико-географічні процеси і явища: ерозійні Відповіді на запитання ДПА І рівня по курсу географії 9 класу ( ст.166 збірника ДПА ) 1. Економічна і соціальна географія вивчає: б) умови життя, роботи, відпочинку людей г) закономірності розміщення господарства 2. Економічна і соціальна географія має найтісніший зв'язок із такими науками: а) історією б) економікою 1. Україна межує з такими державами: а) Польщею в) Росією ( всього 7 держав, 5 в питанні немає ) 1. До складу Галичини входять такі області : б) Тернопільська в) Львівська ( Івано-Франківська ще, в питаннях немає ) 2. До складу Слобожанщини входять такі області: а) Харківська б) Сумська 1. Найбільша густота населення в таких областях: а) Донецька б) Київська в) Дніпропетровська 2 Найменша густота населення в таких областях: а) Чернігівська б) Житомирська в) Кіровоградська 3. Основні фактори, які визначають кількість, густоту і розміщення в Україні населення: а) природні та економічні умови б) рівень розвитку промисловості 4. Природний приріст населення в Україні характеризується тим, що а) смертність перевищує народжуваність. ( для збереження чисельності жителів країни кожна жінка в Україні повинна народити в середньому 2,4 дитини з врахуванням безплідності частини людей та смертності в молодому віці ) 5. Частка осіб працездатного віку серед міських і сільських жителів б) різна 6. Середня тривалість життя більша: б) у жінок 1. На території України живуть і працюють люди: а) понад 100 національностей 2. Найбільша українська діаспора в світі знаходиться в: а) Російській Федерації 3. Основна ознака, що відрізняє один народ від іншого, - це: б) мова ( а ще менталітет ) 1. Міста-мільйонери України: Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Харків 2. Міське населення переважає в таких областях: а) Донецька б) Луганська в) Харківська г) Запорізька 3. Містом в Україні є населений пункт, в якому проживає: а) не менше 10-12 тисяч чоловік 4. Великими транспортними вузлами в Україні є такі міста: а) Жмеринка б) Київ 5. Великі промислові центри: а) Харків б) Краматорськ 2039. Морські порти України: Одеса, Іллічівськ, Южний, Миколаїв, Очаків, Херсон, Вилкове, Кілія, Ізмаїл, Рені, Севастополь, Ялта, Євпаторія, Феодосія, Керч, Маріуполь, Бердянськ. Незважаючи на те, що деякі з них розташовані не на Чорному і Азовському морях, а на річках і лиманах, їх глибина та глибина фарватеру для підходу до них дозволяє заходити до них не тільки морським, а і океанським суднам. 2159. Галузева структура господарства нашого краю ( Миколаївської області ). Основні галузі такі: машинобудування ( особливо суднобудування ), промисловість будівельних матеріалів, легка, харчова, портове господарство в містах Миколаєві та Очакові, сільське господарство. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зерна ( пшениця, ячмінь, кукурудза ), соняшнику, овочів, баштанних культур, винограду, фруктів, виробництві м’яса і молока. Підприємства в Миколаєві: три суднобудівних заводи ( танкери, суховантажні судна, військові кораблі ), підйомно-транспортного устаткування, літакоремонтний завод ( Кульбакіне ), глиноземний завод ( виробництво глинозему ), турбінний завод «Зоря», підприємства харчової промисловості, « Нібулон » ( вирощування, зберігання, експорт – імпорт зерна ), завод « Янтар » (пиво ), завод « Сандора » ( соки ), морський порт, річковий порт, завод « Велам » ( матраци, подушки ). Виробництво електроенергії – у місті Південноукраїнську є Південноукраїнська АЕС. Виробництво шкіри – місто Вознесенськ. У місті Первомайську виготовляють дизельні двигуни, гідроапаратуру, згущене молоко. Розвивається торгівля, у місті Миколаєві вже приблизно 50 супермаркетів та універмагів. Розвинуті всі види транспорту. В місті Миколаєві 2 аеродроми – біля Тернівки і біля мікрорайону Кульбакіне. 1772. В Україні 4 атомні електричні станції ( АЕС ) – 1. Запорізька АЕС ( Енергодар ), 2.Південноукраїнська АЕС ( Південноукраїнськ ), 3. Хмельницька АЕС ( Нетішин ), 4. Рівненська АЕС ( Кузнецовськ ). Нанести їх на контурну карту 2132. Вклад України у збереження миру на Землі значний. Україна – одна із засновників ООН – організації, основне призначення якої збереження миру на Землі. Україна першою у світі відмовилася від ядерної зброї. З одного боку це було вимушеним кроком для прискорення визнання її незалежною ядерними державами ( в тому числі Росією і США ) після розпаду СРСР, з іншого боку це було все-таки самообмеженням. Україна передала також більшу частину дислокованого в її територіальних водах військового флоту СРСР також Росії та погодилася на аренду нею міста Севастополя до 2017 року під базування російського флоту. Україна значно скоротила чисельність сухопутних військ. Окремі військові і поліцейські батальйони України під прапором ООН приймали і приймають участь у миротворчих акціях в кількох країнах світу. Україна не зазіхає на чужі території навіть тоді, коли вони були раніше у складі України або заселені етнічними українцями, виступає за непорушність встановлених і загальновизнаних кордонів. Так, нинішнє молдовське Придністров’я Україна не намагається приєднати до себе, хоча воно раніше було у складі України автономією ; не визнає його також на шкоду Молдові окремою державою, не видає таємно його жителям українські паспорти . Україна – миролюбна держава, але це не означає, що її зовнішня політика може бути під контролем інших будь-яких держав, що вона повинна погоджуватися на їхні територіальні зазіхання. Україна не входить на даний час до військово-політичних блоків з домінуванням США або Росії. 1034. Найвища точка на території України – гора Говерла 1657. Міст – мільйонерів в Україні 5: Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Харків 2023. Найважливішу роль у перевезенні вантажів в Україні відіграє: а) залізничний транспорт б) морський транспорт в)річковий транспорт г) автомобільний транспорт д) повітряний транспорт е) трубопровідний транспорт 1751. Основні центри видобутку кам’яного вугілля в Україні: а) Донецьк б) Макіївка в) Луцьк г) Житомир 2161. Охарактеризуйте місце і роль господарського комплексу Миколаївської області в народному господарстві України. Миколаївська область є частиною Причорноморського економічного району, до якого входять ще Херсонська і Одеська області та АРК. Область має порівняно невелику чисельність населення ~ 1,2 млн. осіб, півмільйона з яких проживає і працює в обласному центрі – місті Миколаєві. Така ситуація склалася історично у зв’язку з тим, що у часи СРСР місто спеціалізувалося головним чином на виробництві суден і великих військових кораблів. Зараз Миколаїв – місто, яке відкрите для іноземних громадян і іноземних інвестицій. У ньому продовжується виробництво, на вироби якого є попит на ринках України і світу. Велике значення в цілому для України є продукція сільського господарства області, особливо в урожайні роки. Берег Чорного моря використовується для літнього відпочинку і оздоровлення. Порти Миколаєва зручні для експортно-імпортних операцій з зерном, перевезення сипучих вантажів, втому числі імпорту бокситів на Миколаївський глиноземний завод. Область має значний нереалізований потенціал для свого розвитку, інтеграції у європейську і світову економіку. Див. також № 2159. 2159. Під впливом яких факторів формувалася галузева структура господарства нашого краю ( Миколаївської області ), яких змін вона зазнала протягом останніх десятиріч? І фактор – географічне положення. Наявність Чорного моря, глибоких лиманів і річок дала змогу розвивати суднобудування, портове господарство, водний транспорт, рибний промисел. ІІ фактор – клімат. Дозволяє розвивати сільське господарство переважно зернового напрямку, відгодовувати тварин на м'ясо, отримувати молоко та яйця. Вирощується багато соняшника, овочів, фруктів, винограду. Кліматичні умови і наявність моря сприяє розвитку літніх курортів. Берег Бузького лиману виявився зручним для спорудження великого глиноземного заводу, який працює на імпортних бокситах, що завозяться з інших материків судами. Через порт Миколаєва здійснюються експорт і імпорт зерна, сипучих вантажів, металобрухту. Протягом останніх десятиріч галузева структура господарства Миколаївської області зазнала значних змін у зв’язку з переходом від планової до ринкової економіки та у зв’язку з отриманням України незалежності і формуванням нових взаємозв’язків з різними державами. Більшої частини військових замовлень, що фінансувалися за рахунок бюджету держави , не стало. Це стосується в першу чергу виробництва на суднобудівних заводах Миколаєва потужних військових кораблів. Не витримала конкуренції легка промисловість Миколаєва, пов’язана з виробництвом взуття, одягу, мила, парфумів, частково харчова промисловість ( виробництво горілки ). Проте деякі галузі отримали подальший розвиток: глиноземний завод перевищив проектну потужність і продовжує нарощувати об’єми виробництва глинозему, нарощує виробництво соків ТОВ « Сандора » , матраців ТОВ « Велам » , експорт зерна ТОВ « Нібулон » . Є портфель замовлень на турбіни у заводу « Зоря », суднобудівні заводи мають теж замовлення на будівництво або ремонт суден. Бурхливо розвивається сучасна торгова мережа з сучасними супермаркетами та товарами з усього світу. Оновлюється парк автотранспорту на менш енергозатратний і більш комфортний. Одним із факторів формування сучасної галузевої структури господарства є можливість прямо в ньому вчити і готувати до роботи кадри на базі багатьох місцевих навчальних закладів. В місті Миколаєві з’явилося багато нових вищих навчальних закладів, що дозволило абсолютній більшості випускників шкіл вступати до них, не долаючи величезні конкурси, які були в часи СРСР. Вдалося також зберегти систему ПТУ для підготовки кваліфікованих робітників для роботи на місцевих підприємствах. 1695. Із розвитком господарства України кількість осіб, зайнятих у невиробничій сфері: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається незмінною 1660. Містом в Україні є населений пункт, в якому проживають: а) не менше 10-12 тисяч чоловік; б) не менше 2 тисяч чоловік; в) неменше 5 тисяч чоловік 1984. Основними зерновими культурами в Україні є: а) пшениця б) жито в) ячмінь г) кукурудза д) рис е) соя 1786. В Україні виділяють такі райони чорної металургії: а) Придніпров’я б) Донбас в) Приазов’я г) Прикарпаття; д) Лівобережжя 2162. Обласним центром Закарпатської області є місто Ужгород, Волинської - Луцьк , столицею АРК – місто Сімферополь. У решти областей міста-обласні центри мають назви, подібні до назв областей. 2042. За допомогою карт атласу охарактеризуйте залізничний транспорт України Особливість залізничного транспорту України у тому, що загальна довжина залізничних колій у вигляді під’їздних шляхів підприємств більша, ніж довжина колій загального користування, причому довжина під’їзних шляхів продовжує зростати. Особливо густа мережа залізничних магістралей в Донбасі, Придніпров’ї, Правобережному Лісостепу та на заході України. Найбільше значення має лінія Донбас – Кривий Ріг з перевезенням коксівного вугілля і залізорудного концентрату. Важливе значення мають магістралі Харків – Севастополь, Харків-Дніпропетровськ-Херсон, Львів-Одеса, Харків-Київ-Львів. Найважливіші міжнародні магістралі на Росію – через Харків на Москву, через Київ на Москву, через Харків - на Ростов на Дону, через Донецьк – на Поволжя. На Білорусь – через Бахмач, на Польщу – через Ковель і через Львів , на Словаччину – через Чоп, на Угорщину – через Львів, на Молдову – через Роздільну і через Кам’янець – Подільський, на Румунію – через Чернівці, через Закарпаття, через порт Рені. В останні роки в залізничний транспорт України зроблено великі капіталовкладення, завдяки яким капітально відремонтовано в сучасному стилі багато великих і малих вокзалів. 1664. Із перелічених міст виберіть ті, які є великими курортними центрами: а) Луганськ б) Трускавець 1736. До найважливіших галузей промисловості в Україні належать: а) паливна; б) металургійна; в) поліграфічна г) лісозаготівельна 1752. Донецьке вугілля має високу собівартість, тому що у цьому басейні: а) глибоке залягання пластів б) невелика потужність пластів в) вуглевидобуток ведеться переважно відкритим способом 1154. Користуючись картами атласу, охарактеризуйте розподіл опадів на території України Розподіл опадів в Україні за регіонами, за порами року і за рік нерівномірні. Найбільше опадів ( див. атлас на ст. 15 ) в Українських Карпатах ( 700-800 мм в передгір’ях , до 2000 мм на найвищих хребтах ) та в Кримських горах ( 600 мм, на вершинах до 1100 мм ). На заході України 700-750 мм, на південному сході 300-350 мм. У посушливі роки кількість опадів менша, у прибережних районах Чорного і Азовського моря – до 100 мм. Опадів в літній період загалом більша, але на півдні і сході більше опадів в зимній період, а на заході і півночі – в літній період. 1769. На території України розташовані такі АЕС: а) Обнінська б) Рівненська в) Хмельницька г) Південноукраїнська д) Запорізька е) Ладижинська 1882. Найважливішими галузями машинобудування в Україні є: а) важке машинобудування б) суднобудування в) виробництво годинників г) робототехніка 2134. Виберіть із названих, які галузі промисловості є характерними для Миколаївської області: а) вугільна промисловість б) нафтова, газова в) чорна металургія г) машинобудівна д) легка промисловість е) хімічна промисловість є) лісова і деревообробна промисловість ж) промисловість будівельних матеріалів 2135. Виберіть із названих, які галузі розвинуті в Миколаївській області: вирощування пшениці, вирощування рису, вирощування кукурудзи, вирощування цукрового буряку, вирощування соняшнику, вирощування льону, овочівництво, садівництво, виноградарство 2125. До глобальних проблем людства відносяться: а) проблема війни і миру б) проблема голоду в) проблема забруднення Азовського моря 2069. Покажіть перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України Україна має зручне географічне положення на перехресті багатьох товарних, сировинних та пасажирських потоків. Перспектива розвитку полягає у тому, як максимально утримати їх та привабити додаткові. Для цього треба будувати нові дороги – автобани, поліпшувати старі, розвивати сервіс на дорогах, будувати нові мости і об’їздні шляхи, будувати склади-термінали для товарів. Для інтеграції залізниці в європейські залізничні магістралі треба зробити колії однаковими по ширині з європейськими, але таку роботу можна виконати лише разом з європейськими країнами, оскільки вона занадто дорога. Через Чорне море можна збільшити кількість паромних переправ до причорноморських держав. 16 травня 2008 року Україна стала членом Світової Організації Торгівлі ( СОТ). Перебування в цій організації відкриває двері для українських товарів в 151 найбільш розвинуту країну світу, насамперед продукції чорної металургії і зерну, які дають найбільше валюти Україні. Одночасно це створює додаткові конкурентні проблеми нашим товарам всередині України, оскільки іноземні товари теж без особливих перешкод потраппяють до України. Завдяки великим покладам залізної руди в Україні продукція чорної металургії традиційно буде залишатися однією з провідних експортних позицій. Традиційно буде користуватися попитом і продукція сільського господарства України. Останнім часом ціни на нього у світі різко зросли. З подорожчанням цін на нафту та газ зростає цікавість споживачів пального до біопалива, яке можна виробляти з різноманітних рослин. Природа України ( родючі ґрунти і клімат) дозволяє вирощувати багато видів таких рослин. В Україні виготовляють певні вироби, які мають велику конкурентну здатність на світовому ринку. Це ракети-носії космічних ракет, що здатні виводити в космос супутники і станції. Це економічні холодильники « Норд », які потрапляють на прилавки самих далеких країн. Це певні види зброї. Це турбіни, зокрема турбіни, що виготовляються в місті Миколаєві. Для подальшого просування наших товарів на світові ринки необхідна копітка робота підприємств по їхній міжнародній сертифікації. Треба намагатися експортувати продукцію, яка має в ціні велику частку праці громадян України, а імпортувати переважно сировину на зразок нафти чи газу. Саме так роблять розвинуті країни 1666. Із наведених нижче виберіть міста, які є відомими науково-освітніми центрами в Україні: а) Київ б) Харків в) Одеса г) Суми д) Херсон 1767. Охарактеризуйте особливості міждержавних зв’язків України в галузях паливної промисловості: експорт, імпорт, транзит сировини. Україна є великим споживачем і транзитним транспортером нафти та газу, які поступають переважно трубопроводами з Росії та через Росію з Туркменистану, Азербайджану, Казахстану. Ця сировина через Україну йде в країни Європейського Союзу. Ціни на нафтопродукти досягли світових цін, ціни на газ диференційовані з боку Росії в залежності від відстані від неї та від стану міждержавних зв’язків. У зв’язку з тим, що внутрішні ціни в Росії незабаром стануть теж світовими, про що вже оголошено, відбулося збільшення цін на газ і для України. Оскільки вугілля з різних країн і родовищ має різну ціну, якість і призначення, через Україну йде торгівля також вугіллям, в тому числі Україна як купує іноземне вугілля, так і продає своє вугілля. Україна експортує також уранову руду – сировину для виробництва палива для атомних електростанцій, купує в Росії заправлені твели з вже готовим урановим паливом для АЕС. При складанні нових цін на газ доводиться вести важкі переговори з Росією, яка перекупила на багато років вперед газ Туркменистану, монополізувавши в руках російського Газпрому торгівлю газом. Вже двічі такі переговори супроводжувалися перекриттям посеред зими подачі газу Україні і Європі. Треба сказати, що від цього постраждали всі – Україна, європейські країни та сама Росія. В умовах високої ціни на газ почався інтенсивний пошук способів заміни його на інші джерела енергії та нових виробників енергії, відмова від заявлених раніше об’ємів на імпорт. Ціни на енергію збиває зараз в 2-3 рази світова економічна криза, імпортери не в змозі платити по завищеним цінам, через що виробники енергії вже не намагаються створювати негативний імідж своїм енергоносіям завищенням їхніх цін та погрозами перекриття кранів і поставок. Характеристика природних умов і ресурсів нашого краю ( Миколаївської області ) Природні умови – компоненти природи, що найбільше впливають на життя та господарську діяльність населення. Природні ресурси – компоненти природи, які використовуються в господарстві населенням. До природних ресурсів відносяться мінеральні ( корисні копалини ), водні, земельні, кліматичні, біологічні. В Миколаївській області земельні ресурси значні і практично всі використовуються насамперед для сільського господарства та розміщення населених пунктів і різних господарських об’єктів. Область розміщена в степовій зоні і має чорноземні та каштанові ґрунти різних видів, які практично всі розорані. Рельєф області рівнинний, що сприяє землеробству, транспорту, плануванню будівництва населених пунктів, різних об’єктів, але не затримує просування повітряних мас, які бувають інколи несприятливі. Область вважається бідною на корисні копалини, бо в переліку розвіданих родовищ переважають будівельні матеріали і сировина: граніти, вапняки, гіпс, глини, піски, цементна сировина. Є мінеральні води, лікувальний мул, графіт, буре вугілля. Немає нафти, газу, металевих руд, дорогоцінних корисних копалин. Клімат помірно континентальний з жарким літом ( середня температура липня + 23оС ) і м’якою малосніжною зимою ( - 5оС в січні ). Клімат досить комфортний для проживання і сприятливий для ведення господарських робіт , в тому числі сільськогосподарських і транспорту. Але взимку приміщення, де перебувають люди, потребують опалення, влітку під час спеки охолодження. Через літню спеку, заморозки весною, відсутність снігу взимку, ожеледь, замерзання мокрого снігу часто страждають рослини, сади, виноградники. Урожаї різних культур знижуються, а то і взагалі відсутні, тобто область відноситься до територій ризикованого землеробства, посіви потребують страхування, щоб селяни-землероби не збанкрутували. Біологічні ресурси області, які відносяться до дикої природи, виснажені і порівняно незначні через освоєння людьми всього суходолу області і негативний вплив на водойми. Водні ресурси прісної води базуються на річках, які відносяться до басейну Чорного моря, найбільші з них – Південний Буг, Інгул, Інгулець. Влітку навіть в цих річках в нижній їхній частині течія майже припиняється через значний водозабір з них на господарські потреби. Область відчуває постійну нестачу прісної води, в тому числі питної. Так, населення міста Миколаєва, де проживає більше 40 % населення області, постійно використовує воду Дніпра, яка подається з Херсонської області. Те, що територія області омивається Чорним морем та Дніпро-Бузьким лиманом , сприяє роботі морського транспорту та існуванню в Миколаєві великих суднобудівних заводів. В області є морські порти, які в лимані захищені від сильних штормів. Природні умови і ресурси області дозволяють говорити і про значні нереалізовані перспективи розвитку господарства з їх використанням. Наприклад, область має ще значні рекреаційні природні ресурси на базі використання узбережжя Чорного моря для літнього відпочинку, використання лікувального мулу причорноморських лиманів

субота, 21 квітня 2012 р.

Контрольні роботи з природознавства. 6 клас

Контрольні роботи наприкінці тем, самостійні роботи, раніше - тематичні роботи, різнорівневі завдання тощо. Можна називати по різному... Тема 1. Різнорівневі завдання по темам “Вступ. Організм як жива система” уч_________6 - __ класу ___________ _________________ І ВАРІАНТ, І і ІІ рівні ( 1х6=6 балів) 1. Виписати чи підкреслити природні системи (3): а) річка б) годинник в) телевізор г) степ д)озеро е) велосипед 2. М’ясоїдні тварини-хижаки(2): а) лев б) кінь в) вівця г) кіт 3. Забезпечує рослину розчинами води і неорганічних речовин: а) квітка б) пагін в) корінь г) листок 4. Органи дихання тварин(3): а) трахеї б) рот в) зябра г) легені д) глотка 5. Органи розмноження тварин (2): а) сперматозоїди б) сім’яники в) яєчники г) яйцеклітини 6. Два основних способи розмноження організмів: а) частинами тіла б) статеве в) нестатеве г) запилення д) запліднення ІІІ рівень ( 2 пит. - по 1,5 бали, всього 3 бали ) 7. При прямому розвитку новонароджені тварини_______________________________________ , а при непрямому __________________________________________________ 8. У теплокровних тварин температура тіла_________________________, а у холоднокровних _____________________________________________________ ІV рівень ( 1,5х2=3 бали ). 9. Вдень активні такі тварини:_______________________ , вночі: _______ _________________________________ 10. Рослини використовують вуглекислий газ в процесі ____________________ , тварини і рослини позбуваються вуглекислого газу в процесі ___________________ Різнорівневі завдання по темам “Вступ. Організм як жива система” уч_________6 - __ класу ___________ _________________ ІІ ВАРІАНТ, І і ІІ рівні ( 1х6=6 балів) 1. Виписати чи підкреслити природні системи (3): а) комп’ютер б) озеро в) океан г) автомобіль д) планета е) будівля 2. Всеїдні тварини(2): а) ведмідь б) свиня в) корова г) верблюд 3. Для фотосинтезу в листках необхідні (3): а) вода б) кисень в) вуглекислий газ г) енергія Сонця д) поживні речовини 4. Органи чуття тварин(3): а) хобот б) кінцівки в) ніс г) очі д) хвіст 5. Ріст організмів – це_____________________________________________________ 6. Дворічні рослини утворюють плоди з насінням на _____________році життя, багаторічні _________________________________________ ІІІ рівень ( 2 пит. - по 1,5 бали, всього 3 бали ) 7. При непрямому розвитку новонароджені тварини_______________________________________ , а при прямому __________________________________________________ 8. У холоднокровних тварин температура тіла______________________________, а у теплокровних _______________________ ІV рівень ( 1,5х2=3 бали ). 9. Пронумерувати послідовність непрямого розвитку жаби від народження: пуголовок із зябрами( ), ікринка( ), пуголовок із легенями, доросла жаба ( ) 10. Рослини дихають (підкреслити чи виписати): вдень, вночі, вдень і вночі. Рослини утворюють кисень (коли?) ___________________ Тема2. Тематичне оцінювання по темам « Природні та штучні екосистеми » учня (учениці ) 6- класу_______________ _____________ І – 0,5х3=3; бали ІІ – 1х3=3 бали; ІІІ – 1,5х2=3 бали; ІУ – 3 бали І рівень. 1. У наведеному переліку підкресли однією рискою тварин степу, а двома – озера: чапля, бабак, тушканчик, окунь, бабка, журавель 2. Постав знак + біля правильної відповіді а ) Верхній ярус лісу займає О клен , О ліщина, О конвалія б ) Родючість грунту залежить від: О глини, О гумусу, О піску 3. Яке значення мають добрива для культурних рослин? _______________________________________ _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ІІ рівень. 1. Назви рослини: степу - _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ поля - ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Постав знак + біля правильного твердження: О мешканці екосистем впливають один на одного О серед рослин степу переважають багаторічні трави О темний колір грунту надають частинки глини О головна властивість грунту - родючість О сад – природна екосистема О випасання худоби шкодить екосистемам 3. Назви сорти картоплі за строками дозрівання___________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІІІ рівень. 1. Порівняй екосистему степу і поля, вони схожі: _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ різняться: ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Склади харчовий ланцюг для екосистеми: лісу_______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ річки _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ІУ рівень. 1. Пояснити, чому штучні екосистеми потребують догляду._________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Тема3. «Рукотворні системи» (§16-22). Робота учня (учениці ) 6 - класу_________ __________ І – 1х3=3 бали; ІІ – 1х3=3 бали; ІІІ – 1,5х2=3 бали; ІУ – 3 бали І рівень. 1.Випиши назви простих механізмів з цього переліку: автомобіль, важіль, велосипед, блок, ножиці, коловорот 2. Постав знак « + » біля правильної відповіді і випиши її. Сила, з якою Земля притягує до себе тіла, це - сила : О пружності; О тертя; О тяжіння; О магнітна 3. Наведи два своїх приклади машин, які використовуються у побуті і на виробництві за зразком (пральна машина – в побуті; зернозбиральний комбайн – на виробництві): ____________________________________________________________________________ ІІ рівень. 4. На Дніпрі в Україні споруджені греблі для утримання водосховищ і роботи гідроелектростанцій. Всього гідроелектростанцій: а) 5 б) 6 в) 7 г) 10 5. Постав знак « + » біля правильного твердження і випиши правильні твердження: О робочі органи у всіх машин однакові О викидання макулатури призводить до зайвих витрат енергії на виробництво паперу; О сила тяжіння існує тільки на планеті Земля; О силу характеризує числове значення і напрямок 6. Навести два або більше приклади використання енергії вітру ІІІ рівень. 7. Миколаївський глиноземний завод виготовляє з імпортної алюмінієвої руди (бокситів) напівфабрикат для виробництва алюмінію – глинозем. Глинозем зовні нагадує білий пральний порошок, який у закритих вагонах або цистернах відправляють на алюмінієві заводи переважно на експорт. Яка зручна енергія використовується на глиноземних і алюмінієвих заводах у виробництві? Де її виробляють? ________________________________________________________________________________ 8. Сонячні батареї перетворюють____________________ енергію на ______________ енергію 9. Складними механізмами називають….. ____________________________________________________________________________ ІV рівень 9. Доведи словами, що літак – машина, спираючись на визначення терміну «машина». Яке паливо як джерело енергії використовує літак (бензин, нафта, газ, керосин, вугілля, дрова)? Літак може летіти (тільки за вітром, тільки проти вітру, тільки поперек вітру, в будь-якому напрямі). Корисна для людей робота літака у тому, що…Скласти відповідь на всі питання з кількох речень __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Тема4. « Біосфера. Узагальнення » учня (учениці ) 6- класу_______________ ___________________ І – 1х3=3 бали; ІІ – 1х3=3 бали; ІІІ – 1,5х2=3 бали; ІУ – 3 бали І рівень. 1. На Землі існує: а) 3 млн. видів організмів б) 265 тисяч видів в) понад 2 млн. видів 2. Постав знак « + » біля правильної відповіді. Найбільшою живою системою Землі називають: О біосферу; О гідросферу; О літосферу; О екосистему 3. Скласти і правильно записати, користуючись прикладом в зошиті на ст.56, новий ланцюг живлення зі слів: рослина, пташка, гусінь, хижий птах: ____________________________________________________________________________ ІІ рівень. 4. За думкою вчених основною причиною глобального потепління є збільшення в атмосфері : а) кисню б) озону в) азоту г) вуглекислого газу 5. Постав знак « + » біля правильного твердження: О культурна людина з екологічним мисленням повинна дома збирати макулатуру, а не викидати її; складати всі, навіть дрібні паперові відходи в паперовий ящик , а потім їх здавати разом з ящиком в пункт прийому вторинної сировини О викидання макулатури призводить до зайвих витрат на збирання та перевезення сміття та його утилізацію О макулатура – цінний матеріал для паперових фабрик О треба якомога менше використовувати поліетиленову упаковку, бо в кінці кінців вона потрапляє в сміття і забруднює природу; треба по можливості скрізь в крамницях і супермаркетах відмовлятися від покупки поліетиленових пакетів, без яких можна обійтися О збирання макулатури – то справа лише бідних людей, а мене питання збереження довкілля не стосуються 6. Який продукт повсякденного харчування виготовляється за допомогою вкидання в нього при виготовленні мікроскопічних грибів? Назва продукту - ___________, назва грибів - _______________ ІІІ рівень. 7. Миколаївський глиноземний завод виготовляє з імпортної алюмінієвої руди (бокситів) напівфабрикат для виробництва алюмінію – глинозем. Глинозем зовні нагадує білий пральний порошок, який у закритих вагонах або цистернах відправляють на алюмінієві заводи переважно на експорт. Після виробництва глинозему біля Миколаєва залишаються мільйони тонн відходів у вигляді червоного шламу, який потрапляє часто з вітром у атмосферу і розноситься по полям, населеним пунктам та потрапляє в Бузький лиман. Які ваші думки і пропозиції щодо вирішення цієї проблеми? _________________________________________________________________________________________ 8. Природу вивчають такі науки ( не менше 6): ______________________________________________ ІУ рівень 9. В Миколаївській області є такі об’єкти , які відносяться до гідросфери: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні роботи з природознавства. 5клас

Контрольні роботи наприкінці тем, самостійні роботи, раніше - тематичні роботи, різнорівневі завдання тощо. Можна називати по різному... Тема 1. ТО по темам " Вступ. Тіла і речовини, що оточують людину. " Учня (учениці) 5 - класу 1. 1 варіант І і IIрівень (по 1 балу) Визнач тіло живої природи: а) вітряк б)гриб в)пісок 2. Наука про небесні тіла - це: а) фізика б)хімія в)астрономія 3. Назвіть речовину з наведеного переліку: а)метал б)річка в)зошит 4. Назвіть речовину, що перебуває в природі у рідкому стані: а)нафта б)кам'яне вугілля в)торф 5. Яка речовина створена людиною? а)нафта б)вода г)поліетилен 6. Речовина, яка утворена з кількох частин а)проста речовина б)суміш в)чиста речовина III рівень (по 1,5 бали) 7. Всі предмети, які нас оточують, називаються 8. Прості речовини утворені атомами__ IV рівень ( 3 бали) 9. Назвати прилади, якими проводять вимірювання ТО по темам " Вступ. Тіла і речовини, що оточують людину. " Учня (учениці) 5 -__ класу 2 варіант І і II рівень ( по 1 балу) 1. Наука, яка вивчає природу земної поверхні: а)біологія б)фізика г)географія 2. Визнач тіло неживої природи: а)дерево б)білка в)сонце 3. Визначте в наведеному переліку хімічний елемент: а)атом Гідрогену б)вода в) папір 4. Яку густину має газ? а)дуже малу б)велику в)середню 5. Більшість речовин у природі - це : а)чисті речовини б)суміші в)складні речовини 6. Солодкий напій це: а)чиста речовина б)суміш в)проста речовина III рівень (по 1,5 бали) 7. Окремий вид атома називається 8. Складні речовини утворені атомами ІУ рівень (3 бали) 9. Назвати три тіла в газоподібному стані Тема2. ТО по темі “ Світ явищ, у якому живе людина ” ( контрольна робота ) учня ( учениці ) 5- ____ класу _________________________________ ( 1 – 6 пит. – 1 б., 7,8 – 1,5б., 9 – 3 б. ) 1 ВАРІАНТ І і І І РІВЕНЬ 1. З наведеного переліку виберіть світлове явище: а) тінь б) вітер г) дощ 2. Зі скількох основних кольорів складається біле світло а) одного б) семи в) п’яти г) восьми 3. Що відбувається з тілами при охолодженні? а) розширюються б) звужуються в) не змінюються 4. Що є основним джерелом світла для всіх живих організмів нашої планети? а) електричний струм б) зорі, Місяць в) Сонце 5. Яке явище спостерігається при роботі компасу? а) теплове б) електричне в) магнітне 6. Влітку носять світлий одяг тому, що ________________________________________ _______________________________________________________________________ І І І РІВЕНЬ 7. Назвіть три джерела звуку а)___________________ б)_______________________ в)______________________ 8. Лінія, по якій рухається тіло, називається____________________________________ І У РІВЕНЬ 9. Яких правил необхідно дотримуватись, щоб зберегти зір? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ТО по темі “ Світ явищ, у якому живе людина ” ( контрольна робота ) учня ( учениці ) 5- ____ класу _________________________________ ( 1 – 6 пит. – 1 б., 7,8 – 1,5б., 9 – 3 б. ) 2 ВАРІАНТ І і І І РІВЕНЬ 1. Виберіть механічне явище природи а) рух автомобіля б) сніг в) блискавка 2. Що відбувається зі світловими променями, коли вони переходять з повітря в воду? а)не змінюються б)зникають в)заломлюються г)відбиваються 3. Який вимірювальний прилад використовують для визначення температури? а)мікроскоп б)терези в термометр 4. Де найбільша швидкість звуку а)у воді б) у повітрі в) у металах 5. Явище, при якому вода перетворюється на водяну пару, називається: а)теплове б) електричне в) магнітне г)хімічне 6. Лінія, вздовж якої поширюється світло а) спектр б) промінь в) енергія І І І РІВЕНЬ 7. Температуру вимірюють в ___________ __________ за допомогою ___________ 8. Звуки мають різну ______________ і _______________________ І У РІВЕНЬ 9. Яких правил необхідно дотримуватись, щоб зберегти свій слух? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Тема 3. ТО по темі “ Небесні тіла ” учня ( учениці ) 5- ____ класу _________________________________ І Варіант І і ІІ РІВЕНЬ ( по 1 балу ) 1. Астронавти якої країни вперше побували на Місяці? а)Японії б)Франції в)Росії г)Радянського Союзу д)США 2. Найближча до нас зоря: а)Сонце б) Проксима в)Регуя г)Полярна зоря 3. Найбільшою планетою Сонячної системи є: а)Юпітер б)Сатурн в)Уран г)Земля 4. Малі небесні тіла, які обертаються між орбітами Марса і Юпітера, це: а)комети б)метеори в)метеорити г)астероїди 5. Земля робить один оберт навколо своєї осі за: а)365 днів б) 24 години в) 7 днів 6. Доба на Місяці триває приблизно: а)15 земних діб б)30 земних діб в)24 години І І І РІВЕНЬ ( по 1,5 бали ) 7. Яка остання зоря є у хвості Малої Ведмедиці?____________________________ 8. Сонце в Північній півкулі ніколи не буває на: а)заході б)сході в)півночі г)півдні І У РІВЕНЬ (до 3-х балів, по 0,5 бали за правильну відповідь) 9.Дайте характеристику Місяця: а)атмосфера (є чи немає) ______________________________ б)температура – від _________________ до________________ в)вітер (є чи немає?) ____________________ г)вода (є чи немає?)_____________________ д)живі мікроорганізми (є чи немає?) _________________________ е)радіус Місяця менший радіуса Землі у: 1)81 рази 2)400 разів 3)3,7 рази 4)69 разів 5) 109 разів ТО по темі “ Небесні тіла ” учня ( учениці ) 5- ____ класу _________________________________ ІІ Варіант І і ІІ РІВЕНЬ ( по 1 балу ) 1. Зорі – це небесні тіла: а) холодні і тверді б) розжарені і тверді в) розжарені і газоподібні 2. Сонце - це : а) планета б) зоря в) супутник Землі, який обертається навколо неї 3. Назва шляху небесного тіла у космосі: а) еліпс б) коло в) орбіта г) шлях 4. Скільки сузір’їв нараховує сучасна астрономія? а) 64 б) 128 в) 88 г) 104 5. Головним джерелом енергії для важливих життєвих природних процесів на Землі є: а) внутрішня енергія Землі б) гравітаційне поле в) Сонце 6. Період оберту Землі навколо Сонця: а) 365 днів б) 7 днів в) 24 години ІІІ РІВЕНЬ ( по 1,5 бали ) 7. Між якими планетами знаходиться орбіта Землі? ______________________________________ 8. Сонце в Південній півкулі ніколи не буває на: а)заході б)сході в)півночі г)півдні І У РІВЕНЬ (до 3-х балів, по 0,5 бали за правильну відповідь) 9.Дайте характеристику Землі: а)атмосфера (є чи немає) ______________________________ б)температура буває ( підкреслити правильні відповіді ) : а) нижче 0оС, б) 0оС, в) вище 0оС в)вітер (є чи немає?) ____________________ г)вода (є чи немає?)_____________________ д)живі мікроорганізми (є чи немає?) _________________________ е)радіус Землі менший радіуса Сонця у: 1) 81 рази 2) 3,7 рази 3) 69 разів 4) 109 разів 5) 400 разів Тема4. Тематичне оцінювання по темі “Умови життя на планеті Земля. Узагальнення” уч_________5___класу _________________________ І ВАРІАНТ І Рівень 1. Рельєф формується під дією а) внутрішніх сил Землі б) зовнішніх сил Землі в) внутрішніх і зовнішніх сил Землі 2. Чому навесні не можна галасувати у лісі? а) погано ростуть дерева б) в’януть квіти в) птахи насиджують яйця 3. На якій горі найбільший атмосферний тиск? а) 3842 м б) 2540 м в) 1800 м ІІ Рівень 4. Сила вітру між двома територіями визначається різницею а) температури б) тиску в) вологості 5. Кількість опадів вимірюють за допомогою _____________________________ 6. Вкажіть стрілками ( або ) напрям вітру між територіями з різним тиском а) 759 мм рт. ст.—753 мм рт. ст. б)740 мм рт. ст.—760 мм рт. ст. ІІІ Рівень 7. Що виробляють із вказаних нижче корисних копалин? а) нафта________________ б)залізна руда_______________ в) золото___________ 8. Усі нерівності земної поверхні називають_______________________________ ІУ Рівень 9. Що ви пропонуєте для охорони природи?____________________________________________________ Тематичне оцінювання по темі “Умови життя на планеті Земля. Узагальнення” уч_________5___класу _________________________ ІІ ВАРІАНТ І Рівень 1. Яким приладом вимірюють тиск? а) барометр б) компас в) гігрометр 2. Чому не можна зривати квіти-первоцвіти? а) вони занесені до Червоної книги б) вони отруйні в) жодна відповідь неправильна 3. Якщо вітер дме на північний схід, то це вітер: а) північно-східний б) південно-західний в) північно-західний г) південно-східний ІІ Рівень 4. При якій температурі вода закипає? ( вказати + або - , точні цифри , градуси по Цельсію – скорочено ) __________________________ 5. Води суходолу містяться в ________________________________________________________________ 6. Вкажіть стрілками (  або ) напрям вітру між територіями з різним тиском а) 757 мм рт. ст.--- 763 мм рт. ст. б) 764 мм рт. ст..---745 мм рт. ст. ІІІ Рівень 7. Що виробляють із вказаних корисних копалин: а) срібло-_____________б ) алюмінієві руди________ в ) глина__________________________ 8. Гірські породи і мінерали , які використовують люди, називають _______________________________ ІУ Рівень 9. У яких рослин довше коріння: в тих, що ростуть у воді чи в тих, що в пустелях? Чому саме так? Пояснити письмово_____________________________________________________________________

Контрольні роботи з географії. 7 клас

Контрольні роботи наприкінці тем, самостійні роботи, раніше - тематичні роботи, різнорівневі завдання тощо. Можна називати по різному... Тема 1. Самостійна робота по темам « Вступ. Розділ І « Океани » уч _________ 7___ класу ______________ ___________ І варіант І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найбільшим за площею материком є а) Північна Америка б) Євразія в) Африка 2. Найдавніша ера в історії Землі а) палеозойська б) протерозойська в) архейська 3. Літосферні плити рухаються зі швидкістю а) 1-6 см на рік б) 1-6 м на рік в) 1-6 км на рік 4. Температура води на дні Тихого океану в місцях зіткнення літосферних плит може досягати … 5. Течія Західних Вітрів знаходиться а) у Тихому океані б) в Атлантичному океані в) в Індійському океані г) в усіх трьох зазначених океанах 6. Найбільші глибини ( жолоби ) в океані а) Атлантичному б) Тихому в) Індійському ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Яке походження мають острови Океанії? _________________________________________________________________ 8. Запишіть визначення поняття « тепла течія » _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 9. Котра година в Лондоні, якщо в Миколаєві 12оо ?_____________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Який океан найтепліший? Чому?__________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Пояснити відмінність понять « материк » і «частина світу » ____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ІV рівень ( 3 бали ) – Назвати 6 водних об’єктів, через які треба пройти судну самим коротким шляхом від Канарських островів в Аравійське море ( повні назви ) ________________________ _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Самостійна робота по темам « Вступ. Розділ І « Океани » уч _________ 7___ класу ______________ ___________ І І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Два материка об’єднує частина світу а) Азія б) Америка в) Африка 2. Ширина кожного часового пояса Землі в градусах: а) 10 б) 15 в) 20 3. Найсолоніше і найтепліше море світу а) Азовське б) Середземне в) Червоне 4. Сучасні материки утворилися з прадавнього материка а) Гондвана б) Лавразія в) Пангея 5. Води чотирьох океанів омивають материк а) Північна Америка б) Євразія в) Антарктида 6. Островів в Океанії приблизно а) 1000 б) 5000 в) 10000 г) 20000 ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. За картами атласу визначити найбільшу глибину в Тихому океані_________________________________ 8. Запишіть визначення поняття « холодна течія »_______________________________ _________________________________________________________________________________________ 9. Котра година у Херсоні, якщо у Пекіні ( Китай ) 7оо ?_____________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Напишіть про значення карт в житті людини_______________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Як впливає особливість розташування Північного Льодовитого океану на його природу?_____________________ ________________________________________________________________________________________ ІV рівень ( 3 бали ) – Назвати водні об’єкти: 1) штучний об’єкт, що з’єднує Тихий і Атлантичний океани 2) штучний об’єкт, що з’єднує Середземне море і море Індійського океану 3) природний об’єкт, що з’єднує відкритий Атлантичний океан і Середземне море 4) природний об’єкт, що з’єднує Тихий океан і Північний Льодовитий океан 5) два природних об’єкти, що є частинами Атлантичного океану і омивають береги України 6) океани, які омивають береги США Самостійна робота по темам « Вступ. Розділ І « Океани » уч _________ 7___ класу ______________ ___________ ІІІ варіант І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найбільшим за площею океаном є а) Атлантичний б) Індійський в) Тихий 2. Сучасна ера в історії Землі а) палеозойська б) кайнозойська в) архейська 3. Літосферні плити рухаються зі швидкістю а) 1-6 км на рік б) 1-6 м на рік в) незначною 4. Температура води в затоках Індійського океану може досягати … 5. Течія Гольфстрім не тече а) у Тихому океані б) в Атлантичному океані в) в Індійському океані г) в усіх трьох зазначених океанах 6. Немає жолобів в океані а)Північному Льодовитому б) Тихому в) в жодному ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Моря, які омивають Україну, відносяться до__________________ океану, а називаються вони так: _____________________ _______________________ і ____________________ _______________ 8. Баластні морські води з інших океанів, які судна скидають в чужих портах а) безпечні для місцевої природи, бо вони солоні теж б) небезпечні , бо в них можуть бути шкідливі організми для місцевої природи в) ці води не солоні 9. Котра година в Лондоні, якщо в українському Херсоні 12оо ?______________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Який океан найхолодніший? Чому?_______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Материк ____________________ складається з таких частин світу: _________________________________________________________________________________________ ІV рівень ( 3 бали ) – назвати, які океани ( чи моря яких океанів) омивають береги США: ________________________________________________________________ і Російської Федерації: Дивись на політичну карту світу уважно вздовж всіх морських кордонів цих країн Тематичне оцінювання по темам “ Вступ. Розділ І « Океани» ” уч______7__ класу____________ ________________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найбільшим за площею материком є а) Північна Америка б) Євразія в) Африка 2. Найдавніша ера в історії Землі а) палеозойська б) протерозойська в) архейська 3. Літосферні плити рухаються зі швидкістю а) 1-6 см на рік б) 1-6 м на рік в) 1-6 км на рік 4. Середня солоність вод Світового океану в проміле становить а) 45 б) 35 в) 30 5. Течія Західних Вітрів знаходиться а) у Тихому океані б) в Атлантичному океані в) в Індійському океані г) в усіх трьох зазначених океанах 6. Найбільші глибини ( жолоби ) в океані а) Атлантичному б) Тихому в) Індійському ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Яке походження мають острови Океанії? _________________________________________________________________ 8. Запишіть визначення поняття « тепла течія » _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 9. Котра година в Лондоні, якщо в Києві 12оо ?_____________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Який океан найтепліший? Чому?__________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Пояснити відмінність понять « материк » і «частина світу » ____________________ ______________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) Поясніть, чим викликана неоднакова солоність вод Північного Льодовитого океану ( ваша версія )__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темам « Вступ. Розділ І « Океани » уч _________ 7___ класу ______________ ___________ І І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Два материка об’єднує частина світу а) Азія б) Америка в) Африка 2. Ширина кожного часового пояса Землі в градусах: а) 10 б) 15 в) 20 3. Найсолоніше і найтепліше море світу а) Азовське б) Середземне в) Червоне 4. Сучасні материки утворилися з прадавнього материка а) Гондвана б) Лавразія в) Пангея 5. Води чотирьох океанів омивають материк а) Північна Америка б) Євразія в) Антарктида 6. Островів в Океанії приблизно а) 1000 б) 5000 в) 10000 г) 20000 ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. За картами атласу визначити найбільшу глибину в Тихому океані_________________________________ 8. Запишіть визначення поняття « холодна течія »_______________________________ _________________________________________________________________________________________ 9. Котра година у Донецьку, якщо у Пекіні ( Китай ) 7оо ?_____________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Напишіть про значення карт в житті людини_______________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Як впливає особливість розташування Північного Льодовитого океану на його природу?_____________________ ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) Охарактеризуйте значення різних джерел географічних знань для господарської діяльності людини_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Тема 2. Тематичне оцінювання по темі “ АФРИКА ” уч______7__ класу____________ _____________________________________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Гвінейська затока омиває Африку з: а)півночі; б)півдня; в)заходу; г)сходу 2. Півострів Сомалі розташований в Африці на: а)півночі; б)півдні; в)заході; г)сході 3. Річка Конго (Заїр) впадає в: а)Атлантичний океан; б)Індійський океан. 4. Найглибше озеро Африки: а)Танганьїка; б)Вікторія; в)Чад. 5. У більшості країн Африки основою господарства є: а)промисловість; б)сільське господарство; в)транспорт г)сфера освіти. 6. Високорозвинутою країною є: а)Південна Африка б)Єгипет; в)Нігерія; г)Ефіопія ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назвіть 5 найбільших річок Африки___________________________________________________ 8. Назвіть природні зони Африки, що послідовно змінюються від екватора до північних околиць материка ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 9. До яких основних рас належить населення Африки ?__________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чому на сході Африки бувають землетруси і виверження вулканів?____________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Чому в саванах не ростуть вічнозелені дерева? ______________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12.Поясніть, чому поряд з океаном виникла пустеля Наміб._______________________________________ _________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темі “ АФРИКА ” уч______7__ класу____________ _____________________________________ І І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Які океани омивають Африку?____________________________________________________________ 2.Яка річка найповноводніша в Африці? а)Конго б)Ніл в)Замбезі г)Нігер д)Оранжева 3.Першим відкрив морський шлях до Індії вздовж берега Африки а)Колумб б)Васко да Гама в)Магеллан г)Лівінгстон 4.Яке місце за площею займає Африка серед інших материків?____________________________________ 5.Яке найглибше озеро в Африці? а)Ньяса б)Вікторія в)Чад г)Танганьїка 6.Найвищ0а вершина в Африці: а)Камерун б)Кіліманджаро в)Кракатау г)Котопахі ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назвати крайню східну точку Африки ________________________________________ 8. Які водойми з’єднує Гібралтарська протока?__________________________________________ 9. В якій частині Африки знаходяться Капські гори? а)північній; б)південній; в)західній; г)східній ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чому в саванах не ростуть вічнозелені дерева? ___________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Дайте коротку характеристику населення Африки__________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Пояснити, чому береги озера Чад показані на карті переривчастою лінією________________ _________________________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темі “ АФРИКА ” уч______7__ класу____________ _____________________________________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Гвінейська затока омиває Африку з: а)півночі; б)півдня; в)заходу; г)сходу 2. Півострів Сомалі розташований в Африці на: а)півночі; б)півдні; в)заході; г)сході 3. Річка Конго (Заїр) впадає в: а)Атлантичний океан; б)Індійський океан. 4. Найглибше озеро Африки: а)Танганьїка; б)Вікторія; в)Чад. 5. У більшості країн Африки основою господарства є: а)промисловість; б)сільське господарство; в)транспорт г)сфера освіти. 6. Високорозвинутою країною є: а)Південна Африка б)Єгипет; в)Нігерія; г)Ефіопія ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назвіть 5 найбільших річок Африки___________________________________________________ 8. Назвіть природні зони Африки, що послідовно змінюються від екватора до північних околиць материка ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 9. До яких основних рас належить населення Африки ?__________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чому на сході Африки бувають землетруси і виверження вулканів?____________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Чому в саванах не ростуть вічнозелені дерева? ______________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12.Поясніть, чому поряд з океаном виникла пустеля Наміб._______________________________________ _________________________________________________________________________________________ Тема 3. Тематичне оцінювання по темам “ Австралія. Південна Америка ” уч______7__ класу____________ _________________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Австралія розташована в півкулях: а) Північній б) Південній; в) Західній; г) Східній 2. Великий Бар’єрний риф тягнеться уздовж узбережжя Австралії: а) західного; б)східного в) південного 3. На південь від Австралії лежить острів: а) Нова Гвінея; б) Тасманія 4. Південна Америка наближена до материків: а)Африка; б)Євразія; в)Північна Америка г) Австралія 5. Південна Америка повністю розташована в півкулі: а)Східній; б)Західній; в)Південній 6. Найбільш повноводна річка світу: а)Оріноко б)Парана; в)Амазонка; г)Маракайбо ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Як називаються безводні річки або тимчасові водотоки в Австралії та Африці?___________________ 8. Назвіть найбільше озеро Австралії______________________________________ 9. Які тварини мешкають у саванах Південної Америки ?_____________________________________ ______________________________________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чим зумовлена заборона ввозити нові види рослин і тварин в Австралію?_____________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Які наслідки має для природних комплексів і корінного населення інтенсивне вирубування лісів Амазонії? ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Доведіть, що Австралія – найспокійніший у геологічному відношенні материк________________ _________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія. Південна Америка ” уч______7__ класу____________ _______________ І І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Великий Вододільний хребет здіймається на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 2. Найбільша за площею в Австралії природна зона: а)вічнозелених перемінно-вологих лісів б)саван і рідколісся в)пустель і напівпустель г)мішаних лісів 3.Більшість населення Австралії становлять: а) австралійці-аборигени б) англо-австралійці в) переселенці з Африки та Азії 4. Найвища вершина Анд: а)Котопахі б)Аконкагуа в)Тітікака г)Чімборасо 5. Вологі екваторіальні ліси – це: а)сельва б) пампа в) гаучо г) пончо 6.Найхолодніші райони Південної Америки розташовані на: а) півдні б ) півночі ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назвіть тварин, які є ендеміками Австралії_______________________________________________ 8. Якому закону підпорядковується зміна природних компонентів ( грунтів, рослинності, тваринного світу ) в Андах?______________________________________________________________________ 9. Які групи населення з’явилися в Південній Америці в результаті змішаних шлюбів ? ___________ ________________________________________________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. До чого призводить поширення пустель в Австралії?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Наведіть докази того, що Анди – молоді гори, які ще не завершили свого формування ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Поясніть, чому Амазонка є повноводною впродовж року________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія. Південна Америка ” уч______7__ класу____________ ІІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Крайня північна точка Австралії мис: а)Байрон б)Йорк; в)Південно-Східний; г) Стіп-Пойнт 2. На материку Австралії виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко 3. З примітивних ссавців на території Австралії водиться: а)єхидна; б)собака динго 4. Південна Америка відокремлена від Антарктиди протокою__________________ 5. У Південній Америці рельєф на заході переважно_____________________, на сході переважно ________________________ 6. Напрям течії Амазонки_____________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Чому багато річок Австралії позначено на карті пунктирними лініями?___________________ _____________________________________________________________________________________ 8. Береги Австралії порізані: а) мало б) сильно порізані і мають а) мало б) багато зручних гаваней і заток 9. Офіційною мовою Бразилії є ________________ мова, решти країн Південної Америки - ___________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Дайте коротку характеристику Австралійського Союзу ( населення, столиця, господарство ) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Яка причина утворення пустелі Атакама в Південній Америці ? ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Пояснити причини своєрідності органічного світу Австралії__________________________________ _________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія. Південна Америка ” уч______7__ класу____________ ІV Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Велика Австралійська затока на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 2. Найвища точка Австралії – це гора_________________, її висота___________метрів 3. Кількість держав на території материка Австралія___________________ 4. Крайня північна точка Південної Америки мис: а)Фроуерд б)Паріньяс в)Гальїнас г) Кабу-Бранку 5. Низовини в Південній Америці: а)Міссісіпська б) Орінокська в) Амазонська г) Ла-Платська д) Причорноморська 6. Південну Америку омиває на заході _____________________ океан, на сході___________ океан ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назвіть крайню західну точку материка Австралія__________________________________ 8. Мулати в Південній Америці – це нащадки представників ____________ і ____________ раси 9. Чи є в Південній Америці ( див. політичну карту ) території – колоніальні володіння європейських держав?______________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. До басейнів яких океанів належать річки Австралії?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Чому в Південній Америці клімат не такий жаркий, як у Африці? ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Назвати та оформити у вигляді маленької таблички назви будь-яких чотирьох країн та столиць Південної Америки ( політична карта ). Оцінюється вміння знаходити на карті і оформляти результати Тематичне оцінювання по темам “ Австралія. Південна Америка ” уч______7__ класу____________ _______________ V варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Великий Вододільний хребет здіймається на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 2. Найбільша за площею в Австралії природна зона: а)вічнозелених перемінно-вологих лісів б)саван і рідколісся в)пустель і напівпустель г)мішаних лісів 3.Більшість населення Австралії становлять: а) австралійці-аборигени б) англо-австралійці в) переселенці з Африки та Азії 4. Найвища вершина Анд: а)Котопахі б)Аконкагуа в)Тітікака г)Чімборасо 5. Вологі екваторіальні ліси – це: а)сельва б) пампа в) гаучо г) пончо 6.Найхолодніші райони Південної Америки розташовані на: а) півдні б ) півночі ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Панівна рослина Австралії з багатьма видами______________________________ 8. Чим пояснюється зміна природних компонентів ( грунтів, рослинності, тваринного світу ) в Андах?______________________________________________________ 9. Які групи населення з’явилися в Південній Америці в результаті змішаних шлюбів ? ___________ ________________________________________________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чому в Австралії багато грунтів мають червоний колір? _________________________________________________________________________________________ 11. Наведіть докази того, що Анди – молоді гори, які ще не завершили свого формування ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Поясніть, чому Амазонка є повноводною впродовж року_________________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія. Південна Америка ” уч______7__ класу____________ _______________ V варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Великий Вододільний хребет здіймається на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 2. Найбільша за площею в Австралії природна зона: а)вічнозелених перемінно-вологих лісів б)саван і рідколісся в)пустель і напівпустель г)мішаних лісів 3.Більшість населення Австралії становлять: а) австралійці-аборигени б) англо-австралійці в) переселенці з Африки та Азії 4. Найвища вершина Анд: а)Котопахі б)Аконкагуа в)Тітікака г)Чімборасо 5. Вологі екваторіальні ліси – це: а)сельва б) пампа в) гаучо г) пончо 6.Найхолодніші райони Південної Америки розташовані на: а) півдні б ) півночі ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Панівна рослина Австралії з багатьма видами______________________________ 8. Чим пояснюється зміна природних компонентів ( грунтів, рослинності, тваринного світу ) в Андах?______________________________________________________ 9. Які групи населення з’явилися в Південній Америці в результаті змішаних шлюбів ? ___________ ________________________________________________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чому в Австралії багато грунтів мають червоний колір? _________________________________________________________________________________________ 11. Наведіть докази того, що Анди – молоді гори, які ще не завершили свого формування ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Поясніть, чому Амазонка є повноводною впродовж року_________________________________ Тематичне оцінювання по темі “ Південна Америка ” уч______ 7__ класу____________ _____________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Крайня північна точка Пд. Америки мис: а)Фроуерд б)Гальїнас; в)Паріньяс; г) Кабу-Бранку 2. На материку Пд.А. виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко 3. З тварин- ссавців на території Австралії водяться: а)нутрія; б)собака динго в)колібрі 4. Південна Америка відокремлена від Антарктиди протокою__________________ 5. У Південній Америці рельєф на заході переважно_____________________, на сході переважно ________________________ 6. Напрям течії Амазонки_____________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Чому багато річок Австралії позначено на карті пунктирними лініями?___________________ _____________________________________________________________________________________ 8. Береги Пд.А. на більшій частині своєї довжини порізані: а) мало б) сильно порізані і мають: а) мало гаваней; б) багато зручних гаваней і заток 9. Офіційною мовою Бразилії є ________________ мова, решти країн Південної Америки - ___________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Дайте коротку характеристику Бразилії ( населення, столиця, господарство ) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Яка причина утворення пустелі Атакама в Південній Америці ? ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Чому більша частина населення Пд.А . спілкується європейськими мовами?___________________ _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія” уч______ 7_ класу ____________ ______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Затока Ла-Плата на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Пд.А. 2. Найвища точка Пд.А. – це гора_________________, її висота___________метрів 3. Кількість держав на території материка Пд.А.___________________ 4. Крайня східна точка Південної Америки мис: а)Фроуерд б)Паріньяс в)Гальїнас г) Кабу-Бранку 5. Низовини в Південній Америці: а)Міссісіпська б) Орінокська в) Амазонська г) Ла-Платська д) Причорноморська 6. Південну Америку омиває на заході _____________________ океан, на сході___________ океан ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Із свердловин на берегах озера Маракайбо і з свердловин в його дні видобувають ( див. атлас):__________________________________ 8. Мулати в Південній Америці – це нащадки представників ____________ і ____________ раси 9. Чи є в Південній Америці ( див. політичну карту ) території – колоніальні володіння європейських держав? Якщо є – написати назви їх, якщо ні- написати «ні»______________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. До басейнів яких океанів належать річки Пд.А.?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Чому в Південній Америці клімат не такий жаркий, як у Африці? ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Назвати та оформити у вигляді маленької таблички назви будь-яких чотирьох країн та столиць Південної Америки ( політична карта ). Оцінюється вміння знаходити на карті і оформляти результати Тематичне оцінювання по темам “ Австралія ” уч______7__ класу____________ _________________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Австралія розташована в півкулях: а) Північній б) Південній; в) Західній; г) Східній 2. Великий Бар’єрний риф тягнеться уздовж узбережжя Австралії: а) західного; б)східного в) південного 3. На південь від Австралії лежить острів: а) Нова Гвінея; б) Тасманія 4. Великий Вододільний хребет здіймається на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 5. Найбільша за площею в Австралії природна зона: а)вічнозелених перемінно-вологих лісів б)саван і рідколісся в)пустель і напівпустель г)мішаних лісів 6.Більшість населення Австралії становлять: а) австралійці-аборигени б) англо-австралійці в) переселенці з Африки та Азії ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Як називаються безводні річки або тимчасові водотоки в Австралії ?___________________ 8. Назвіть найбільше озеро Австралії______________________________________ 9. Назвіть примітивних ссавців Австралії, які схожі в своєму розвитку на птахів_____________________________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чим зумовлена заборона ввозити нові види рослин і тварин в Австралію?_____________________ 10. Навіщо в Австралії створюють заповідні території?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ІУ рівень (0,5х6=3 бали ) 12. 1) Австралійці розмовляють переважно_______________________ мовою 2) Панівна рослина в Австралії ________________, її аж ______________видів 3) В Австралії живуть__________________ тварини, їх аж _____________видів 4) Австралія була раніше колонією_____________________________ 5)Чисельність громадян Австралії ___________ млн., проте корінних аборигенів лише ________ тисяч 6) Англомовна країна на південний схід від Австралії на двох великих островах__________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія ” уч______7__ класу____________ _________________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. З якою твариною фермери ведуть постійну війну?: а) сірим вовком б) крокодилом; в) велетенським кенгуру; г) кролем 2. В Австралії найбільше з корисних копалин: а) паливних; б) рудних в) бурого вугілля 3. Найбільший острів поблизу Австралії: а) Нова Гвінея; б) Тасманія; в) Південний острів Нової Зеландії 4. Затока на півночі Австралії________________________ 5. Протока між Австралією і о. Тасманія_________________ 6. В Австралії живуть ___________________________________ етнічних українців ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назва кліматичного поясу по центру Австралії із заходу на схід?___________________ 8. Живлення всіх річок материка -______________________________________ 9. Головний недолік комфортності життя в Австралії: а) нерозвинута економіка; б) нестача прісної води ; в) розвинута економіка г) акули в океані ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Австралійці вирощують на м'ясо таких тварин: 11. Австралійці вирощують на цукор і спирт ___________________________, на хліб ________________ ІУ рівень (0,5х6=3 бали ) 12. 1) Більшість жителів Австралії належить переважно до _______________________ раси 2) Великою притокою Муррею є річка_______________________ 3) Найвища гора в Австралії _________________ 4) Поза містами проживає в Австралії тільки приблизно _________ % населення 5) Тварина, яка схожа на борсука, називається_______________________________ 6) Елементами культури Австралія найбільш пов’язана з такою державою: _____________________________ Тематичне оцінювання по темі “ Південна Америка ” уч______ 7__ класу____________ _____________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Крайня північна точка Пд. Америки мис: а)Фроуерд б)Гальїнас; в)Паріньяс; г) Кабу-Бранку 2. На материку Пд.А. виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко 3. З тварин- ссавців на території Австралії водяться: а)нутрія; б)собака динго в)колібрі 4. Південна Америка відокремлена від Антарктиди протокою__________________ 5. У Південній Америці рельєф на заході переважно_____________________, на сході переважно ________________________ 6. Напрям течії Амазонки_____________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Чому багато річок Австралії позначено на карті пунктирними лініями?___________________ _____________________________________________________________________________________ 8. Береги Пд.А. на більшій частині своєї довжини порізані: а) мало б) сильно порізані і мають: а) мало гаваней; б) багато зручних гаваней і заток 9. Офіційною мовою Бразилії є ________________ мова, решти країн Південної Америки - ___________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Дайте коротку характеристику Бразилії ( населення, столиця, господарство ) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Яка причина утворення пустелі Атакама в Південній Америці ? ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Чому більша частина населення Пд.А . спілкується європейськими мовами?___________________ _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Австралія” уч______ 7_ класу ____________ ______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Затока Ла-Плата на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Пд.А. 2. Найвища точка Пд.А. – це гора_________________, її висота___________метрів 3. Кількість держав на території материка Пд.А.___________________ 4. Крайня східна точка Південної Америки мис: а)Фроуерд б)Паріньяс в)Гальїнас г) Кабу-Бранку 5. Низовини в Південній Америці: а)Міссісіпська б) Орінокська в) Амазонська г) Ла-Платська д) Причорноморська 6. Південну Америку омиває на заході _____________________ океан, на сході___________ океан ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Із свердловин на берегах озера Маракайбо і з свердловин в його дні видобувають ( див. атлас):__________________________________ 8. Мулати в Південній Америці – це нащадки представників ____________ і ____________ раси 9. Чи є в Південній Америці ( див. політичну карту ) території – колоніальні володіння європейських держав? Якщо є – написати назви їх, якщо ні- написати «ні»______________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. До басейнів яких океанів належать річки Пд.А.?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Чому в Південній Америці клімат не такий жаркий, як у Африці? ________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Назвати та оформити у вигляді маленької таблички назви будь-яких чотирьох країн та столиць Південної Америки ( політична карта ). Оцінюється вміння знаходити на карті і оформляти результати Тема 4. Тематичне оцінювання по темам «Антарктида. Північна Америка» уч______7__ класу____________ _______________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Антарктида була відкрита у: а) 1640 р. б) 1492 р. в) 1820 р. 2. Найнижча температура повітря, зареєстрована в Антарктиді, становить: а) -64 оС б) -84,5 оС в) -89,2 оС 3. Сучасні російські полярні станції в Антарктиді: а) заснували під час подорожі росіяни Белінсгаузен і Лазарєв б) були власністю Радянського Союзу і створені радянськими полярниками за рахунок СРСР в) новостворені сучасною Росією після 1991 року 4. Яке місце серед материків за площею посідає Північна Америка: а) перше б) друге в) третє г) четверте 5. Берегова лінія Північної Америки: а) дуже порізана б) мало порізана в) не порізана г) не знаю яка 6. Великий Каньйон утворює річка: а) Міссісіпі б) Святого Лаврентія в) Колорадо г) Інгул ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Мулати (678) - це: а) нащадки від шлюбів негрів та європейців б) корінні жителі Америки в) нащадки європейців і індіанців 8. Антарктика – це ______________________________________ 9. Яка найбільша за площею держава у Північній Америці ?______________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали, питання 11 – кожна відповідь по 0,5 бали ) 10. В чому особливості географічного положення Антарктиди?________________________________ _________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 11. а) переважаючий напрям течії річки Міссісіпі ______________________________ б) крайня південна точка Північної Америки _____________________________________ б) крайня західна точка Північної Америки _____________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Поміркуйте і поясніть, що може бути на місці Антарктиди, якщо її крига розтане?(749)__________ ________________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання по темам “ Антарктида. Північна Америка ” уч______7__ класу____________ _______________ І І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Відкрили Антарктиду моряки експедиції під керівництвом: а) Джеймса Кука б) Роберта Скотта в) Фадея Белінсгаузена та Михайла Лазарєва 2. Першою досягла Південного полюса експедиція: а) Руаля Амундсена б) Роберта Скотта в) Джеймса Кука 3. Українська полярна станція, подарована Україні урядом Великої Британії, зараз називається: а) Тарас Шевченко б) Восток в) Академік Вернадський 4. Північну Америку відокремлює від Євразії: а) Суецький канал б) Панамський канал в) Берингова протока г) Керченська протока 5. Зона вулканізму та землетрусів у Північній Америці знаходиться на: а) заході материка б) сході материка в) півдні материка г) півночі материка 6.Найбільшу кількість рідкої прісної води у світі концентрує система: а) річки Міссісіпі б ) Великих Північноамериканських озер в) льодовиків Гренландії ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Метиси - це а) нащадки від шлюбів негрів та європейців б) корінні жителі Америки в) нащадки європейців і індіанців 8. Який найбільший у світі острів поруч з Північною Америкою?_______________________ 9. Яка держава Північної Америки найбільш економічно розвинута? ____________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали, питання 11 – кожна відповідь по 0,5 бали ) 10. Які причини утворення покривного зледеніння Антарктиди?______________________________ 11. а) переважаючий напрям течії річки Колумбії в нижній течії_________________________________ б) крайня північна точка Північної Америки _____________________________________ в) крайня східна точка Північної Америки _____________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Доведіть, що Антарктида – материк міжнародного співробітництва (745) ________________ Тематичне оцінювання по темам «Антарктида. Північна Америка» уч______7__ класу____________ _______________ ІІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Антарктида не була відкрита у: а) 1640 р. б) 1492 р. в) 1820 р. 2. Середньодобова температура повітря влітку в Антарктиді становить: а) -64 оС б) -84,5 оС в) -89,2 оС г) - 30 оС 3. Сучасну українську полярну станцію в Антарктиді: а) заснували під час подорожі росіяни Белінсгаузен і Лазарєв б) була власністю Радянського Союзу і створена радянськими полярниками за рахунок СРСР в) новостворена сучасною Україною після 1991 року г) подарована Україні урядом Великобританії 4. Які океани омивають Північну Америку?: а) Тихий б) Індійський в) Атлантичний г) Північний Льодовитий 5. Північна Америка відокремлена від Південної Америки… _____________ _______________ 6. На північному сході Північної Америки знаходиться півострів … _____________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Самбо - це: а) нащадки від шлюбів негрів та європейців б) корінні жителі Америки в) нащадки європейців і індіанців г) нащадки індіанців і негрів 8. Шельфові льодовики – це ______________________________________ 9. Яка іспаномовна держава у Північній Америці найбільша серед іспаномовних? ___________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали, питання 11 – кожна відповідь по 0,5 бали ) 10. В чому особливості географічного положення Антарктиди?________________________________ _________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 11. а) переважаючий напрям течії річки Колумбія______________________________ б) крайня північна точка Північної Америки _____________________________________ б) крайня східна точка Північної Америки _____________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Поміркуйте і поясніть, як впливає на клімат узбережжя Каліфорнійська течія__________ _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ІУ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Антарктида була відкрита у: а) 1640 р. б) 1492 р. в) 1820 р. 2. Середньодобова температура повітря влітку в Антарктиді становить: а) -64 оС б) -84,5 оС в) -89,2 оС г) - 30 оС 3. Сучасну українську полярну станцію в Антарктиді: а) заснували під час подорожі росіяни Белінсгаузен і Лазарєв б) була власністю Радянського Союзу і створена радянськими полярниками за рахунок СРСР в) новостворена сучасною Україною після 1991 року г) подарована Україні урядом Великобританії 4. Які океани омивають Північну Америку?: а) Тихий б) Індійський в) Атлантичний г) Північний Льодовитий 5. Північна Америка відокремлена від Південної Америки… _____________ _______________ 6. На північному сході Північної Америки знаходиться півострів … _____________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Самбо - це: а) нащадки від шлюбів негрів та європейців б) корінні жителі Америки в) нащадки європейців і індіанців г) нащадки індіанців і негрів 8. Шельфові льодовики – це ______________________________________ 9. Яка іспаномовна держава у Північній Америці найбільша серед іспаномовних? ___________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали, питання 11 – кожна відповідь по 0,5 бали ) 10. В чому особливості географічного положення Антарктиди?________________________________ _________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 11. а) переважаючий напрям течії річки Колумбія______________________________ б) крайня північна точка Північної Америки _____________________________________ б) крайня східна точка Північної Америки _____________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Поміркуйте і поясніть, як впливає на клімат узбережжя Каліфорнійська течія__________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Тема 5. Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найбільший півострів Євразії: а) Індостан б) Скандинавський в) Аравійський 2. Найвища точка Євразії - гора: а) Ельбрус б) Монблан в) Джомолунгма 3. Полюс холоду Північної півкулі знаходиться: а) на Скандинавському півострові між Скандинавськими горами б) на сході Сибіру у міжгірних улоговинах в) у горах Гімалаях 4. Найглибше озеро Євразії і світу: а) Каспійське море б) Байкал в) Ладозьке 5. Найбільшу кількість населення з-поміж країн Євразії і світу має: а) Росія б) Китай в) Індія г) США 6. Яка релігія є пануючою в країнах Європи? : а) мусульманство б) християнство в) буддизм г) іудаїзм ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Протока між Євразією і Північною Америкою ___________________________________ 8. Туркменістан по суходолу межує з такими країнами: ______________________________________________________________ 9. На півострові Індостан проживає велика одомашнена тварина ___________________________ ІІІ рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 10. Переважаючий напрям течії річки Дніпро ______________________________ 11. Переважаючий напрям течії річки Лена ______________________________ 12. Переважаючий напрям течії річки Дунай ______________________________ 13. Крайня північна точка Євразії____________________________________________ 14. Крайня західна точка Євразії____________________________________________ 15. Крайня південна точка Євразії____________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 16. Охарактеризуйте чинники, що впливають на кількість населення Європи ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Частиною межі між Європою та Азією є: а) західні схили Уральських гір б) Кумо-Маницька западина в) Кавказькі гори г) гори Альпи 2. Найбільшою рівниною Євразії є: а) Західносибірська б) Східноєвропейська в) плоскогір’я Декан 3. Найдовша річка Євразії: а) Лена б) Янцзи в) Волга г) Єнісей 4. Найбільше озеро Євразії і світу: а) Каспійське море б) Байкал в) Ладозьке 5. Найбільшу площу з-поміж країн Євразії і світу має: а) Росія б) Китай в) Індія г) США 6. Які з названих країн розташовані в Європі?: а) Франція б) Італія в) Україна г) Естонія е) Білорусь є) Алжир ж) Ізраїль з) Австрія ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Протока між Євразією і Африкою ___________________________________ 8. Чехія межує з такими країнами: ______________________________________________________ 9. На півострові Аравійський проживає велика одомашнена тварина ___________________________ ІІІ рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 10. Переважаючий напрям течії річки Об ______________________________ 11. Переважаючий напрям течії річки Волга ______________________________ 12. Переважаючий напрям течії річки Ангара ______________________________ 13. Крайня східна точка Євразії____________________________________________ 14. Крайня північна точка Євразії____________________________________________ 15. Крайня західна точка Євразії____________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 16. Поясніть, чому в Азії в багатьох місцях виникають проблеми з водними ресурсами Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________ ІІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найзахідніший півострів Євразії: а) Індостан б) Піренейський в) Скандинавський г) Аравійський д) Мала Азія 2. Назва рівнини в долинах річок Інд і Ганг___________________________________________________ 3. Столицями Німеччини, Казахстану та Іраку відповідно є: а)_____________ б) ________________ в) ________________ 4. На березі Каспійського моря-озера розташовані такі країни: _____________________________ ________________________________________________________________________________ 5. Найменша кількість населення з-поміж вказаних країн Євразії і світу має: а) Росія б) Китай в) Індія г) США 6. Суецький канал відокремлює такі материки: ______________________________________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Півострів Камчатка омивається такими морями: __________________________________. Вони є частинами_______________________ океану 8. На території України є такі гори: ________________ і ________________________ 9. Білий ведмідь живе в(на)______________________, бурий ведмідь живе в(на)____________________, гімалайський ведмідь в(на) ____________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х 2=3 бали ) 10. Порівняйте озера Балхаш і Байкал, їхні відмінності ___________________________________ ___________________________________________________________________________________ 11. Найбільшою річкою України є_______________, на якій споруджено ________ водосховищ, вода з яких використовується для __________________________________________________.В спорудах дамб водосховищ вмонтовані турбіни, які виробляють_____________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Наведіть приклади співробітництва України з країнами Євразії ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________ ІV Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Частиною межі між Європою та Азією є: а) протока Босфор б) гори Карпати в) Кавказькі гори г) гори Альпи 2. Низовини і височини на території України є частинами великої _________________________ рівнини 3. Столицями Японії, Туреччини, Таїланду відповідно є : а) _____________ б) _________ в) __________ 4. Каспійське море(підкреслити) – (солоне, прісне), Байкал (солоне, прісне) 5. Найменшу площу з-поміж вказаних країн Євразії має: а) Росія б) Китай в) Індія г) Німеччина 6. Берингова протока відокремлює такі материки: _________________________________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Півострів Індостан омивається ____________ морем і ____________________ затокою. Вони є частинами_______________________ океану 8. Територію України омивають ______________ море і _______________ море 9. Тигри живуть(підкреслити) в (Європі, Азії), змії в (тундрі, жарких пустелях) ІІІ рівень ( 1,5х 2=3 бали ) 10. Порівняйте озера Каспійське і Аральське, їхні відмінності________________________________ _______________________________________________________________________________________ 11. З найбільшої річки України ________________ вода подається каналами на території України, які відчувають нестачу прісної води на а) північ б) схід і південь в) захід г) крайній захід д) центр ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Наведіть приклади співробітництва України з країнами Євразії Тематичне оцінювання № 6 по темі « Земля – наш спільний дім » уч______7__ класу____________ _______________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. До найбільших екологічних проблем людства належить: а) забруднення Дніпра б) забруднення вод Світового океану в) забруднення Чорного моря 2. Площа під лісами на Землі становить: а) 50% б) 40% в) 30% 3. Основне завдання Червоної книги : а) досліджувати вплив людської діяльності на природу б) відтворювати зникаючі види рослин і тварин в) реєструвати рідкісні і зникаючі види рослин і тварин 4. Площа суходолу під природоохоронними територіями на Землі становить: а) 3% б) 5% в) 7% 5. Найбільшу шкоду природі завдає забруднення: а) механічне б) хімічне в) фізичне 6. З рішучими протестами проти забруднення довкілля виступає міжнародна громадська екологічна організація: а) ООН б) СНД в) Гринпіс г) НАТО ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) Дайте чітке визначення понять: 7. Природний заповідник – науково-дослідна установа, ________________________________________ __________________________________________________ 8. Біосферний заповідник - ______________________________________________________________ 9. Природний національний парк - _____________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Міжнародне співробітництво необхідне для розв’язання проблеми збереження навколишнього середовища, тому що…________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 11. До міжнародних організацій з охорони природи належать_____________________________ _____________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) Які зміни у складі повітря призводять до глобального потепління? Внаслідок чого змінюється співвідношення основних газів, що складають повітря? _____________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання № 6 по темі « Земля – наш спільний дім » уч______7__ класу____________ _______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найбільше забруднення Атлантичного океану протягом останнього часу пов’язане з: а) забрудненням Азовського моря внаслідок аварій морських суден б) пиловими бурями в) пожежами г) аварії на нафтовій платформі з витоком нафти 2. Забруднення околиць Миколаєва на Миколаївському глиноземному заводі складанням відходів від переробки бокситів на глинозем ( приблизно 500 тисяч тонн щорічно) це переважно: а) хімічне забруднення б) механічне забруднення в) фізичне забруднення 3. Основне завдання Червоної книги : а) досліджувати вплив людської діяльності на природу б) відтворювати зникаючі види рослин і тварин в) реєструвати рідкісні і зникаючі види рослин і тварин 4. Скільки національних парків створено на Землі? а) 200 б) 2000 в) 17 5. Створення широких мереж мобільного телефонного зв’язку з випромінюючими антенами і мобільними телефонами, які є мініатюрними раціями, призводить в основному до забруднення: а) механічного б) хімічного в) фізичного 6. З рішучими протестами проти забруднення довкілля виступає міжнародна громадська екологічна організація: а) ООН б) СНД в) Гринпіс г) НАТО ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) Дайте чітке визначення понять: 7. Радіаційне забруднення – забруднення, ________________________________________ __________________________________________________ 8. Мінеральні ресурси - ______________________________________________________________ 9. Вичерпні природні ресурси - _____________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. За типом походження забруднення поділяють на________________________________ ___________________________________________________________________________________ 11. Консервацію різноманітного насіння у 2008 році Норвегія зробила: а) для експерименту на його витривалість б) на випадок глобальної техногенної катастрофи на Землі або катастрофи космічного характеру в) створення харчових запасів ІУ рівень ( 3 бали ) Поміркуйте, як буде впливати вичерпання енергетичних корисних копалин у світі ( нафти, газу, вугілля ) на рослинництво як галузь землеробства? Тема 6. Тематичне оцінювання № 6 по темі « Земля – наш спільний дім » уч______7__ класу____________ _______________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. До найбільших екологічних проблем людства належить: а) забруднення Дніпра б) забруднення вод Світового океану в) забруднення Чорного моря 2. Площа під лісами на Землі становить: а) 50% б) 40% в) 30% 3. Основне завдання Червоної книги : а) досліджувати вплив людської діяльності на природу б) відтворювати зникаючі види рослин і тварин в) реєструвати рідкісні і зникаючі види рослин і тварин 4. Площа суходолу під природоохоронними територіями на Землі становить: а) 3% б) 5% в) 7% 5. Найбільшу шкоду природі завдає забруднення: а) механічне б) хімічне в) фізичне 6. З рішучими протестами проти забруднення довкілля виступає міжнародна громадська екологічна організація: а) ООН б) СНД в) Гринпіс г) НАТО ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) Дайте чітке визначення понять: 7. Природний заповідник – науково-дослідна установа, ________________________________________ __________________________________________________ 8. Біосферний заповідник - ______________________________________________________________ 9. Природний національний парк - _____________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Міжнародне співробітництво необхідне для розв’язання проблеми збереження навколишнього середовища, тому що…________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 11. До міжнародних організацій з охорони природи належать_____________________________ _____________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) Які зміни у складі повітря призводять до глобального потепління? Внаслідок чого змінюється співвідношення основних газів, що складають повітря? _____________________________________________________________________________________ Тематичне оцінювання № 6 по темі « Земля – наш спільний дім » уч______7__ класу____________ _______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Найбільше забруднення Атлантичного океану протягом останнього часу пов’язане з: а) забрудненням Азовського моря внаслідок аварій морських суден б) пиловими бурями в) пожежами г) аварії на нафтовій платформі з витоком нафти 2. Забруднення околиць Миколаєва на Миколаївському глиноземному заводі складанням відходів від переробки бокситів на глинозем ( приблизно 500 тисяч тонн щорічно) це переважно: а) хімічне забруднення б) механічне забруднення в) фізичне забруднення 3. Основне завдання Червоної книги : а) досліджувати вплив людської діяльності на природу б) відтворювати зникаючі види рослин і тварин в) реєструвати рідкісні і зникаючі види рослин і тварин 4. Скільки національних парків створено на Землі? а) 200 б) 2000 в) 17 5. Створення широких мереж мобільного телефонного зв’язку з випромінюючими антенами і мобільними телефонами, які є мініатюрними раціями, призводить в основному до забруднення: а) механічного б) хімічного в) фізичного 6. З рішучими протестами проти забруднення довкілля виступає міжнародна громадська екологічна організація: а) ООН б) СНД в) Гринпіс г) НАТО ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) Дайте чітке визначення понять: 7. Радіаційне забруднення – забруднення, ________________________________________ __________________________________________________ 8. Мінеральні ресурси - ______________________________________________________________ 9. Вичерпні природні ресурси - _____________________________________________________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. За типом походження забруднення поділяють на________________________________ ___________________________________________________________________________________ 11. Консервацію різноманітного насіння у 2008 році Норвегія зробила: а) для експерименту на його витривалість б) на випадок глобальної техногенної катастрофи на Землі або катастрофи космічного характеру в) створення харчових запасів ІУ рівень ( 3 бали ) Поміркуйте, як буде впливати вичерпання енергетичних корисних копалин у світі ( нафти, газу, вугілля ) на рослинництво як галузь землеробства? Тема "Австралія" Самостійна робота по темі “ Австралія. ” уч______7__ класу____________ _________________ І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Австралія розташована в півкулях: а) Північній б) Південній; в) Західній; г) Східній 2. Великий Бар’єрний риф тягнеться уздовж узбережжя Австралії: а) західного; б)східного в) південного 3. На південь від Австралії лежить острів: а) Нова Гвінея; б) Тасманія 4. Крайня північна точка Австралії мис: а)Байрон б)Йорк; в)Південно-Східний; г) Стіп-Пойнт 5. На материку Австралії виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко 6. З примітивних місцевих ссавців на території Австралії водиться: а)єхидна; б)собака динго ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Як називаються безводні річки або тимчасові водотоки в Австралії ?___________________ 8. Назвіть найбільше озеро Австралії______________________________________ 9. Береги Австралії порізані: а) мало б) сильно порізані і мають багато зручних гаваней і заток ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. Чим зумовлена заборона ввозити нові види рослин і тварин в Австралію?_____________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. До басейнів яких океанів належать річки Австралії?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Корінне населення Австралії належить до ____________________ раси, а основна частина переселенців до Австралії та їхні нащадки належать до (підкреслити) до: а) екваторіальної раси б) монголоїдної раси в) європеоїдної раси. Офіційною державною мовою в Австралії є _____________ мова, бо аборигенів(підкреслити): а)дуже багато б) занадто мало Самостійна робота по темі “ Австралія ” уч______7__ класу____________ _______________ І І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали ) 1. Великий Вододільний хребет здіймається на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 2. Найбільша за площею в Австралії природна зона: а)вічнозелених перемінно-вологих лісів б)саван і рідколісся в)пустель і напівпустель г)мішаних лісів 3.Більшість населення Австралії становлять: а) австралійці-аборигени б) англо-австралійці в) переселенці з Африки та Азії 4. Велика Австралійська затока на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Австралії 5. Найвища точка Австралії – це гора_________________, її висота___________метрів 6. Кількість держав на території материка Австралія___________________ ІІ рівень ( 1х3=3 бали ) 7. Назвіть тварин, які є ендеміками Австралії_______________________________________________ 8. Назвіть крайню західну точку материка Австралія__________________________________ 9. На південь від Південно-Східного мису Австралії в океані є великий острів ___________ ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали ) 10. До чого призводить поширення пустель в Австралії?_______________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Дайте коротку характеристику Австралійського Союзу ( населення, столиця, господарство ) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ІУ рівень ( 3 бали ) 12. Пояснити причини своєрідності органічного світу Австралії__________________________________ _________________________________________________________________________________________

Вітаю відвідувачів блогу

Матеріали блогу допоможуть вчителям і учням.Частина з них є фактично посібниками для вчителів, частину можуть використовувати учні. Можливі дрібні помилки чи дрібні недоробки, які будуть коригуватися при повторному читанні. Прохання дотримуватися авторських прав і у разі публічного використання матеріалів блогу робити посилання на назву блогу і автора. Якщо ви тут вперше і не можете зорієнтуватися, переходьте на головну сторінку, а на ній є також архів блогу. Користуйтеся також чорними трикутниками в архіві для орієнтації по сторінках.

Прихильники