Географія.Природознавство.Школа(різне)

Географія.Природознавство.Школа(різне)
Географія.Природознавство.Школа(різне)

Загальна кількість переглядів сторінки

Авторські розробки з географії, природознавства та інших предметів. Розробки з різних питань шкільного життя

Архів блогу

пʼятниця, 16 березня 2012 р.

Географія-7клас-конспекти

Тут протягом кількох днів будуть надруковані конспекти уроків географії в 7 класі. Конспекти не редаговані, таблиці при завантаженні на блог "розвалюються"
ГЕО 7 БМ 1 – 2
УМ1. Вступ. Що вивчає географія материків і океанів. Джерела географічних знань.
Мета: визначити предмет вивчення шкільного курсу «Географія материків і океанів», ознайомити учнів із джерелами географічних знань
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання уроку. Учні підписують зошити
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Розминка. Гра «Знайди пару» ( з’єднати попарно відповідні слова ):
Африка, Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида Гімалаї, Ніл, кенгуру, Амазонка, пінгвін, Ніагарський водоспад
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Вчитель аналізує результати гри і повідомляє учням, що основним завданням вивчення географії в 7 класі є розширення і поглиблення знань про материки та океани Землі, продовження формування та вдосконалення вмінь і навичок роботи з картами, географічною літературою та іншими джерелами географічних знань.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§1).
1.Геграфія материків і океанів вивчає природу Землі ( природні умови і ресурси материків і океанів ) та вплив на неї господарської діяльності людини .
2. Світовий океан поділяють на 4 океани: ( назви ).
3.Материки і частини світу – ст.8
4. Джерела географічних знань – ст.8-9.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Знаходження учнями на настінній карті материків і океанів.
2. Складання опорного конспекту
ЗП2. Тематичні карти і робота з ними. Методи географічних досліджень
Мета: ознайомити учнів з класифікацією карт, зокрема, з тематичними картами та роботою з ними, методами досліджень в географічній науці.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§1).
1. Класифікація географічних карт – ст.8-10.
2.Тематичні карти – карти зі зображенням одного або двох компонентів природи або господарства, наприклад, ґрунти, густота населення – ст.10
3. Методи географічних досліджень – ст. 10-11.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.Відповіді на запитання до §1.
2. Складання опорного конспекту в об’ємі висновків на ст.11.
ЗП3. Рухи Землі у космосі та їх наслідки.
Мета: дати учням наукові знання про рухи Землі у космосі та їх наслідки, формувати навички самостійної діяльності, роботи з атласами та схемами, теоретично підготуватися до виконання п. р.№1
Унаочнення: атласи, підручники, зошити-практикуми, глобус
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§1)
1. Рухи Землі у космосі.
2. Визначення часу на Землі.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Складання опорного конспекту – див. висновки на ст.13-14
2. Виконання усних завдань по мал..14 на ст. 14
3. Відповіді на запитання до §2.

Д. з.: ст. 3-4,§1
§2
ГЕО 7 БМ 3 – 4
АП1. Практична робота №1 « Аналіз тематичної карти « Часові пояси ».
Мета: навчитися читати карту годинних поясів; виробити вміння визначати поясний час у населених пунктах відносно початкового поясу; з’ясувати, в якому часовому поясі розміщена Україна.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники ( ст.14 ), зошити-практикуми.
1. Відповіді на запитання до§1 і більш детально до §2. 2.Виконання в зошитах-практикумах практичної роботи відповідно до мети і завдань № 1-5 за допомогою атласів та підручників ( ст. 14 ). Першу половину завдань учні виконують за допомогою вчителя, другу по аналогії самостійно; завдання 6-8 задаються додому.
ЗП2. Рельєф Землі та його зв'язок з будовою літосфери.
Мета: поглибити і розширити систему знань учнів про форми рельєфу Землі, тектонічні структури, визначити взаємозв’язок між будовою літосфери і основними формами рельєфу.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники , зошити-практикуми.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання міні-модулю.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Бесіда за питаннями.
1. Які елементи внутрішньої будови Землі ви знаєте з 6 класу ?
2. Що таке літосфера?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
З давніх-давен люди намагалися узнати про внутрішню будову Землі, про зміни рельєфу Землі протягом її існування. Сучасні дослідження підтвердили гіпотезу Альфреда Вегенера про рух материків.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§3).
1. Сучасні форми рельєфу Землі – наслідок тривалої дії внутрішніх і зовнішніх процесів.
2. Планетарні форми рельєфу – материки і океани. У їх межах є такі основні форми рівнини, гори, глибоководні жолоби.
3. Тектонічні структури – різні за будовою і віком ділянки літосфери. Їх основні типи – платформи та пояси складчастості . 4. Платформам відповідають рівнини, поясам складчастості – гори.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповіді на запитання до §3.
АП3. Практична робота №2 « Аналіз тематичної карти « Будова земної кори ».
Мета: навчитися читати карту будови земної кори; виробити вміння розрізняти платформи та області складчастості за віком, виявити зв'язок між будовою земної кори і формами рельєфу.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники , зошити-практикуми.
Виконання в зошитах-практикумах практичної роботи відповідно до мети і завдань 1-5 за допомогою атласів; завдання 6-7 задаються додому.


Д. з.: §3, закінчити п. р. №1
Закінчити п. р. №2
ГЕО 7 БМ 5-6
ЗП1. Закономірності формування кліматів Землі.
Мета: сформувати в учнів розуміння про закономірності формування кліматів Землі, удосконалити практичні уміння учнів працювати з кліматичними картами .
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
1. Що таке погода?
2. Що таке клімат?
3. Що ви можете сказати про клімат України?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
В результаті вивчення цієї теми ви поглибите свої знання про кліматотвірні чинники на Землі, вивчите кліматичні пояси Землі
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§4).
1. Кліматотвірні чинники: кількість сонячної радіації, циркуляція атмосфери, підстилаючи земна поверхня
2. Ізотерми – лінії, які з’єднують точки земної поверхні з однаковою температурою.
3. Повітряні маси – значні об’єми повітря з однорідними властивостями: температурою, тиском, вологістю, прозорістю.
4. Пояси атмосферного тиску мал. 11 на ст. 22.
5. Кліматичні пояси – 7 основних і 6 перехідних.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повторення змісту теми по висновкам до §4 .
2. Перехід до виконання п. р. №3
АП2. Практична робота №3 «Аналіз тематичної карти «Кліматичні пояси»
Мета: Навчитися читати карту кліматичних поясів, виявити географічні закономірності у розташуванні кліматичних поясів і областей.
Унаочнення: зошити – практикуми, атласи ( ІПТ, ст. 8 )
Виконання роботи відповідно до мети і завдань в зошитах-практикумах на ст. 6.
КС-АП3. Закономірності формування природних комплексів Землі.
Мета: дати учням наукові знання про закономірності формування природних комплексів Землі, формувати навички самостійної діяльності, роботи з атласами, виконати п. р.№4
Унаочнення: атласи, підручники, зошити-практикуми,
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§5)
1. Зональні та азональні природні комплекси.
2. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс.
3. Природний комплекс – ділянка земної поверхні, яка відрізняється особливостями прояву компонентів природи, що перебувають у складній взаємодії.
4.Ландшафт ( краєвид ) – зовнішня видима частина природного комплексу.
5. Вивчення мал.12 на ст. 26
6. Закономірності зміни природних комплексів суходолу й океану, вивчення мал. 13.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання практичної роботи №4 «Аналіз карти географічних поясів і природних зон» на ст. 7 відповідно до мети і завдань роботи в зошитах-практикумах за допомогою карт атласу на ст. 8 і 10.

Д. з.:,§4
§5
ГЕО 7 БМ 7-8
ЗП1. Тихий океан.
Мета: Поглибити знання учнів про особливості природи океану, його географічне положення, історію дослідження, продовжити формування навичок роботи з картами.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання уроку
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Виконання різнорівневих завдань по розділу «Вступ» - ст. 25-26 ЗП.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Знайомство з розділом «Океани» за допомогою підручника – ст. 38-39.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§6).
1.Геграфічне положення та розміри Тихого океану .
2. Історія вивчення.
3. Геологічна будова.
4. Рельєф дна.
5. Клімат та властивості океанічних вод.
6. Органічний світ.
7. Ресурси океану та їх використання
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання на ІІ міні-модулі частини практичної роботи №5 в частині Тихого океану.
АП2. Практична робота №5 «Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану »
Мета: виконати роботу в частині номенклатури Тихого океану, навчитися читати карту Тихого океану, формувати вміння працювати з контурною картою.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
Виконання роботи відповідно домети і її завдань за допомогою ЗП на ст. 8-9.
ЗП3. Океанія.
Мета: познайомити учнів з особливостями географічного положення Океанії, сформувати уявлення про походження островів, що входять до складу Океанії, їх заселення, дослідження і розвиток, розвивати пізнавальний інтерес до вивчення інших народів та їх культури
Унаочнення: атласи, підручники, зошити-практикуми, фізична карта світу.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§7)
1. Історія відкриттів і досліджень.
2. Геологічна будова.
3. Корисні копалини.
4. Клімат.
5. Природні комплекси островів.
6. Населення та політична карта світу.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповіді на запитання до §7.

Д. з.: ст. 38-39,§6
§7
ГЕО 7 БМ 9-10
ЗП1. Атлантичний океан.
Мета: Поглибити знання учнів про особливості природи океану, його географічне положення, історію дослідження, продовжити формування навичок роботи з картами.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання уроку
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Відповіді на запитання до § 6,7.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Ми маємо змогу на цьому уроці порівняти два найбільших океани світу, якщо вивчимо матеріал §8.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§8).
1.Геграфічне положення Атлантичного океану .
2. Історія вивчення.
3. Будова та рельєф дна.
4. Клімат і властивості океанічних вод.
5. Органічний світ.
6. Використання природних ресурсів.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання частини практичної роботи №5 в частині Атлантичного океану на ст. 9-10 ЗП.
ЗП2. Індійський океан.
Мета: Поглибити знання учнів про особливості природи океану, його географічне положення, історію дослідження, продовжити формування навичок роботи з картами.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§9).
1.Геграфічне положення Індійського океану .
2. Історія дослідження.
3. Будова та рельєф дна.
4. Клімат і водні маси.
5. Особливості органічного світу.
6. Природні ресурси.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання частини практичної роботи №5 в частині Атлантичного океану на ст. 9 і 11 ЗП.

ЗП3. Закріплення вивченого матеріалу.
Мета: закінчити виконання завдань п.р.№5 на ст. 9-11, формувати вміння виконувати самостійну роботу за допомогою атласів та підручників
Унаочнення: атласи, підручники, зошити-практикуми, фізична карта світу, різнорівневі завдання на окремих листах з питаннями до § 1-9


Д. з.: § 8-9
ГЕО 7 БМ 11-12
ЗП1. Північний Льодовитий океан.
Мета: Поглибити знання учнів про особливості природи океану, його географічне положення, історію дослідження, продовжити формування навичок роботи з картами.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання уроку
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Відповіді на запитання до § 8,9.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Сьогодні ми вивчаємо найменший, але не менш унікальний і своєрідний порівняно з іншими океанами за допомогою §10.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§10).
1.Геграфічне положення Атлантичного океану .
2. Історія вивчення.
3.Геологічна будова та рельєф дна.
4. Кліматичні умови та водні маси.
5. Особливості органічного світу.
6. Ресурси океану.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповіді на запитання до §10
АП (2-3). Практична робота №5 «Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану»
Мета: Навчитися читати фізичну карту океанів; виробити вміння працювати з контурною картою.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
Виконання частини практичної роботи №5 в частині Північного Льодовитого океану на ст. 12 ЗП і на ст.9 ЗП.Д. з.: § 10, ст.65-67
ГЕО 7 БМ 13-14
АП1. Практична робота №5 «Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану».
Мета: засвоїти номенклатуру частин Світового океану; поглибити знання й уміння позначати географічні об’єкти на контурній карті, виконати інші завдання роботи в зошитах практикумах
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ
Ми продовжимо виконання практичної роботи, розпочату на минулому уроці
ІІІ. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Виконання практичної роботи в зошитах-практикумах відповідно до поставленої мети роботи і завдань
ІV. ПІДСУМКИ РОБОТИ
Учитель підводить загальні підсумки виконаної роботи, звертає увагу на недоліки у виконанні роботи окремими учнями. Учитель наголошує, що роботу кожного учня в зошиті - практикумі перевірить сьогодні після уроків і завтра учні отримають свої зошити. У разі наявності часу та після закінчення виконання роботи окремими учнями учитель викликає учнів до дошки і перевіряє знання номенклатури Світового океану біля настінної карти
АП2. Практична робота №6 «Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів».
Мета: використовуючи карти атласу і текст підручника, скласти комплексну порівняльну характеристику двох океанів, виділити їхні спільні та відмінні риси
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ
На минулих уроках ми детально вивчали кожен з 4-х океанів, але сьогодні спробуємо на прикладі двох океанів скласти більш повну їхню характеристику та порівняти їх
ІІІ. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Виконання практичної роботи в зошитах-практикумах відповідно до поставленої мети роботи і завдань
ІV. ПІДСУМКИ РОБОТИ
Учитель підводить загальні підсумки виконаної роботи, звертає увагу на недоліки у виконанні роботи окремими учнями. Пропонується завершити виконання всіх завдань роботи в зошиті – практикумі дома до наступного уроку
СУ1. Систематизація, узагальнення знань, умінь, навичок учнів з теми
Мета: повторення і узагальнення теоретичних знань та практичних умінь, що здобули учні під час вивчення тем «Вступ» і «Океани»
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми, тексти із запитаннями самостійної роботи
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Ми завершили дві теми: «Вступ» і «Океани». В ході цього міні-модулю ми розпочнемо повторення та систематизацію і узагальнення знань, що здобули учні під час вивчення тем «Вступ» і «Океани»
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Географічна лабораторія». Оберіть зручну для себе форму роботи – одноосібно, в парі чи в групі для того, щоб дати відповіді на запитання самостійної роботи
ІV. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання роботи
1. Які материки повністю розташовані у Північній півкулі (див. атлас)
2. Які материки перетинає нульовий меридіан?
3. Які океани перетинає материк Євразія?
4.Як судну з України потрапити у відкритий Атлантичний океан?
5. Причиною великої кругової навколосвітньої течії поблизу Антарктиди є.....
6. Острови можуть мати таке походження: 1_________ 2______________ 3_______________
7. Найглибший у світі жолоб____________________
8. Якщо в Києві 1000, то в Пекіні
9. Якщо в Лондоні 1000, то в Мехіко
10. В Світовому океані біомаса складається з таких організмів___________________
11. Стійким ділянкам земної кори ( де жити більш безпечно) відповідають________________, а рухомим ділянкам з вулканами, горами, землетрусами відповідають________________
12. Підкреслити морські держави: Україна, Монголія, США, Росія, Індія, Чад, Афганістан, Японія
Д. з.: закінчити п.р. № 6
повт.§1- §10
ГЕО 7 БМ 15-16
СУ(1-2). Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми.
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів, отримані під час вивчення теми «Океани», визначити рівень загально навчальних та суто географічних умінь та навичок, провести корекційну роботу, підготувати учнів до самостійної роботи з метою контролю їхніх знань.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Ми завершили дві теми: «Вступ» і «Океани». По першій темі, крім практичних робіт, ми виконали самостійні роботи, в тому числі виконані різнорівневі завдання. Сьогодні на 2-х міні - модулях повторимо тему «Океани», після чого на ІІІ міні-модулі виконаємо самостійну контролюючу роботу.
ІІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ І ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ.
1. Прийом «Запитання - відповідь». Приготуйте один до одного запитання ( сусіди по парті ), відповіді на нього з переліку запитань до .§6-10. Запитання і відповідь запишіть у зошит, оголошення питань і відповідей.
2. Розв’язування кросворду з номенклатурою Світового океану.
КР3. Підсумковий урок з теми (контроль знань, умінь, навичок учнів з теми).
Мета: підбити підсумки роботи над вивченням теми, визначити рівень компетентності кожного учня, виховувати вміння розподіляти час для роботи над самостійними письмовими завданнями.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми, зошити
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Виконання самостійної роботи з 18 запитань на ст. 14 ЗП із записом таблиці з номерами запитань відповідно до назв океанів в простих зошитах
ІІІ. ПІДСУМКИ РОБОТИ
Учитель підводить загальні підсумки виконаної роботи, звертає увагу на недоліки у виконанні роботи окремими учнями. Прості зошити з відповідями здаються на перевірку.
Д. з.: Закінчити кросворд
Випереджувальні завдання по темі «Африка»
ГЕО 7 БМ 17 – 18
УМ1. Фізико-географічне положення та берегова лінія Африки.
Мета: розкрити зміст, систематизувати та поглибити знання про географічне положення материка; з’ясувати особливості положення Африки; подальше вдосконалення навичок роботи з картами атласу і додатковою літературою; сприяти подальшому розвитку вмінь робити самостійні висновки, спираючись на вивчений матеріал та власний досвід; розвивати пізнавальний інтерес до предмета; виховувати повагу до природи планети Земля
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Прийом «Викликай асоціацію». Учитель пропонує кожному з учнів висловити ті асоціації, які в них виникають при слові «Африка»… Учитель наголошує на тому, що в результаті вивчення теми їхні асоціації стануть більш складними і досконалішими.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Інтелектуальна розминка» ( виконується усно )
Материк-це…частина світу-це…екватор-це…нульовий меридіан-це…півкуля-це…
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Приваблива мета». В перекладі з грецької «Африкус» - безморозний. Як так сталося, що саме з цим словом асоціюється часто Африка?
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§11).
1.Фізико-географічне положення.
2. Берегова лінія.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Зачитування вголос учнями висновків на ст.80.
2. Відповіді на запитання до §11.
ЗП2. Дослідження та освоєння Африки.
Мета: ознайомити учнів з етапами дослідження Африки, розвивати пізнавальний інтерес до предмета; виховувати повагу до природи планети Земля
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники, зошити-практикуми
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§12).
1. Відомості про Африку в стародавні часи.
2.Дослідження Африки під час пошуків морського шляху до Індії.
3. Період работоргівлі.
4. Освоєння внутрішніх частин Африки.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.Відповіді на запитання до §12.
2. Зачитування вголос учнями висновків на ст.82.
АП3. Практична робота №7 «Визначення географічних координат крайніх точок Африки».
Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка»
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники, зошити-практикуми
Виконання практичних робіт в зошитах-практикумах відповідно до поставленої мети кожної роботи і завдань
Д. з.: ст. 74-76,§11
§12
ГЕО 7 БМ 19 – 20
УМ1. Будова земної кори, рельєф та корисні копалини Африки.
Мета: сформувати в учнів знання про сучасний рельєф, геологічну будову та корисні копалини Африки, історію розвитку й формування рельєфу материка; розкрити закономірності поширення основних форм рельєфу і корисних копалин.
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Прийом «Інтелектуальна розминка ». Бесіда.
• Охарактеризуйте географічне положення Африки
• Як відбувалось дослідження та освоєння материка
• Назвіть найвідоміших дослідників та розкажіть про них
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Так-ні» ( виконується усно )
Учитель нагадує поняття, пов’язані з темою ( літосферна плита, рухи плит, рифтова зона, вулканізм, рельєф та ін.), а учні знаходять відповідь, ставлячи навідні запитання, відповідати на які слід лише «так» або «ні».
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Учитель, підсумовуючи знання учнів, зауважує, що Африка – це один із найвищих материків світу. Чому Африку вважають кладовою людства ?
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§13).
1.Будова земної кори Африки.
2. Рельєф.
3. Корисні копалини.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Зачитування вголос учнями висновків на ст.86.
2. Відповіді на запитання до §13.
ЗП2. Клімат Африки.
Мета: ознайомити учнів з проявом головних кліматотворних чинників і виявити наслідки їхньої дії на прикладі території материка Африка; встановити закономірності змін температури і кількості опадів; формувати в учнів поняття про кліматичні пояси і типи клімату Африки; розвивати допитливість і кмітливість; розширювати кругозір учнів; продовжувати формування навичок логічного мислення, самостійного опанування навчального матеріалу.
Унаочнення: кліматична карта Африки, атласи, підручники, зошити
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§14).
1. Загальні особливості клімату.
2. Кліматичні пояси.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.Відповіді на запитання до §14.
2. Зачитування вголос учнями висновків на ст.91.
ЗП3. Внутрішні води Африки.
Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості вод суходолу; систематизувати знання учнів про гідрологічні особливості; продовжити виховання в учнів ощадливого ставлення до природи.
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники, зошити
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§15).
1. Річки.
2. Озера.
3. Болота.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.Відповіді на запитання до §15.
2. Зачитування вголос учнями висновків на ст.96.

Д. з.: §13,14
§15
ГЕО 7 БМ 21 – 22
ЗП (1-2). Природні зони Африки.
Мета: сформувати в учнів поняття про особливості розміщення природних зон Африки; поглибити систему знань учнів про взаємозв’язки природних компонентів у складі природної зони; удосконалити практичні уміння учнів працювати з картами атласу.
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Мікрофон »
• Що таке грунт?
• Назвіть відомі вам типи грунтів
• Назвіть природні зони світу
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Визначення мети та завдань уроку, основних етапів роботи
Прийом «Проблемне питання»
• Зв'язок між грунтом та рослинністю
• Зв'язок між кліматом, рослинним та тваринним світом
• Вплив господарської діяльності людини на грунти, рослинний та тваринний світ території
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ( по плану§16,17,18).
1.Закономірності поширення природних зон в Африці.
2. Вологі екваторіальні ліси.
3. Савани і рідколісся.
* Кліматичні умови
* Грунти і рослинність
* Тваринний світ
4. Тропічні пустелі та напівпустелі
5. Зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Зачитування вголос учнями висновків після §16,17,18.
2. Виконання самостійної роботи на ст. 29 зошитів-практикумів ( перевірка вивчення домашнього завдання разом з матеріалом нового уроку ).
АП3. Практична робота №9 «Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки».
Мета: перевірити знання про особливості природних зон Африки; виробити вміння складати порівняльну характеристику географічних обєктів
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники, зошити-практикуми-ст.15


ВИКОНАННЯ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО МЕТИ ТА ЇЇ ЗАВДАНЬ НА СТ.15 З-П

Д. з.: §16,17
§18
ГЕО 7 БМ 23 – 24
УМ1.Стихійні явища природи. Екологічні проблеми та природоохоронні території Африки.
Мета: сформувати в учнів систему знань про заповідні території Африки; сформувати уявлення про стихійні природні явища та екологічні проблеми материка;підвести учнів до розуміння чинників екологічних проблем, виховувати поважне ставлення до природи Землі
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Бліцопитування »
1. Чому на території Африки переважають зональні ПК?
2. Чи може людина змінювати межі природних зон?
3. Які різновиди природних територій вам відомі?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Проблемне питання ». Спробуйте запропонувати шляхи розв’язання екологічних проблем Африки ( завдання на дошці, пропозиції учнів – в кінці міні-модулю )
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §19.
1. Стихійні явища природи. 1) Посуха – тривалий бездощовий період, що призводить до висихання грунтів і загибелі рослинності 2) Ураганний гарячий і сухий вітер в пустелі влітку, нерідко з піщаними смерчами та пиловими бурями 3) Повені в деяких країнах 4) Нашестя сарани
2. Екологічні проблеми. 1) Вирубування лісів, знищено 70% лісів, на їх місці какао, олійна пальма, банани, арахіс 2) Спустелення – розширення пустельних площ, Сахара за 50 років просунулася на південь на 200 км 3) Зникнення багатьох видів рослин і тварин, половина видів зникла, зменшилася кількість тварин.
3. Природоохоронні території. 1) Заповідники – суворий природоохоронний режим 2) Національні парки відвідують туристи. 3) В Африці 19 національних парків і 4 заповідника 4) Парк Серенгеті на сході Африки – найбільший 5) Парк Крюгера на півдні – найстаріший 6) Парк Нгоронгоро – на згаслому вулкані 7) Парк Рувензорі _ шимпанзе і горили
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Відповіді учнів на проблемне питання.
2. Відповіді на питання до §19.
ЗП(2,3). Населення та політична карта Африки.
Мета: сформувати в учнів поняття про населення Африки, особливості його динаміки, розміщення, етнічного складу, розкрити демографічні проблеми Африки, сформувати в учнів систему знань про особливості країн Африки, показати зв’язки України з країнами Африки
Унаочнення: фізична карта Африки, атласи, підручники
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Прийом « Здивую всіх ». Учитель. Чи чули ви, що Африка – батьківщина людства? На сході Африки археологи знайшли рештки прадавньої людини і знаряддя її праці віком 2,7 млн. років.
2.Чисельність населення Африки – понад 800 млн. осіб, середня густота населення низька – 20 осіб/кв. км., чисельність зростає
3. В Африці проживають представники 3-х рас, найбільше жителів негроїдної ( екваторіальної ) раси
4. Негроїди: пігмеї ( 145 см, екваторіальні ліси ), масаї і тутсі ( 2 м ), нілоти ( найчорніші, верхівя Нілу ), суахілі – узбережжя Індійського океану, бушмени і готтентоти ( схожі на монголоїдів, південь ), ефіопи – походять від негроїдів та монголоїдів, червонуватий колір шкіри.
5. Європеоїди: араби, бербери, європейці. Є мулати
6. Населення розміщене нерівномірно, 70% в сільських поселеннях, особливо висока густота в дельті Нілу.
7. 50 років тому були незалежними лише Єгипет, Ефіопія, Ліберія, Південна Африка, в 1990 році незалежною стала остання колонія Намібія.
8. Зараз в Африці понад 50 держав, за рівнем розвитку належать до тих, що розвиваються, високо розвинута лише Південна Африка. Африка – найменш економічно розвинута частина світу. Основа економіки більшості країн – сільське господарство.
9. Єгипет – 71 млн. осіб. В Україну постачає апельсини, лимони, бавовняні тканини, рис. З України імпортує метал, зерно, молочні продукти.
10. Південна Африка – 45 млн. осіб. В Україну постачає виноград, вина, квіти, алмази. З України імпортує авіаційне обладнання, мінеральні добрива, цемент.
11. Нігерія – 130 млн. осіб. 250 народностей. Багато корисних копалин.
12. Ефіопія – 68 млн. осіб. Держава, яка залишалася незалежною навіть в колоніальний період.
13. В Україні навчається багато студентів з африканських країн, зокрема, в місті Миколаєві навчаються військові пілоти з Гани. В Африці працюють тисячі українських спеціалістів – моряки, пілоти, лікарі, військові, інженери. Українці беруть участь у миротворчих акціях ООН в Африці. З країнами Африки Україна встановила дипломатичні зв’язки, з часів СРСР існують мішані шлюби українців та африканців та діти від цих шлюбів, в Африку їздять наші туристи.
14. На Миколаївський глиноземний завод імпортують боксити ( алюмінієву руду ) з Гвінеї для виробництва глинозему – сировини для виробництва алюмінію.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
Відповіді на питання до § 20. Д. з. §19,20 повідомлення про африканські країни та зв’язки з Україною
ГЕО 7 БМ 25 – 26
СУ1. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми « Африка »
Мета: відповідно до назви уроку
Форма проведення: тренувальна самостійна робота на 4 рівні
Унаочнення: атласи, підручники, зошити
І рівень ( 0,5х6=3 балів )
1. Народ екваторіальних лісів, середня висота чоловіків до 140 см __________________
2. Ваді – це в Африці ________________________________
3. Походження більшості озерних улоговин на сході Африки - __________________________
4. Найбільший басейн стоку річок в Африці належить до ______________________ океану
5. Алжир, Лівія, Єгипет розташовані в ________________________________ частині Африки
6. Миколаївський глиноземний завод імпортує з різних країн світу алюмінієву руду ( боксити ), в тому числі із __________________ частини Африки
ІІ рівень ( 1х3=3 балів )
7. Чад межує з такими країнами ( 6 ) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Бегемоти живуть ( порівняти в атласі 2 карти ) в африканській країні ______________, носороги в _________________, слони в _______________
9. Ефіопи мають ознаки двох рас: ______________________ і _________________________
ІІІ рівень ( 3 бали )
10. Якщо розпочати навколоафриканську морську подорож в Середземному морі, яхті треба пройти на захід через _________________ протоку в ____________________ океан, пропливти вздовж _______________ частини узбережжя і через ___________________ затоку вздовж____________ частини узбережжя, потрапити в _______________________океан , пропливти .
2. через ________________ протоку мимо острова _______________________, обігнути півострів ________________, потрапити в _______________ затоку, пропливти через ____________________________________протоку, потрапити в ______________________ море, пройти через ___________ канал знову в
________________ море.
ІУ рівень ( 3 бали )
11. Ваша думка: чому, незважаючи на бідність майже всіх країн Африки ( крім Південної Африки ),
зараження третини населення ВІЛ – СНІДом і смертності від цієї та інших хвороб, населення Африки неухильно зростає? Вибрати 2 фактори, які мають місце в Африці і сприяють росту населення:
1) В Африці добре медичне забезпечення і велика грошова допомога сім’ям при народженні дітей
2 ) 70% населення живе в сільській місцевості порівняно зі спокійним ритмом життя
3 ) Люди живуть довше, ніж в багатій Європі і в Україні
4 ) Жінки народжують багато дітей
5 ) Люди більш багаті, ніж в Європі і в Україні
6) В африканських країнах немає випадків смертей від голоду
7) Африканські країни високорозвинуті
8) В деяких країнах Африки йде громадянська війна, існують невизнані ніким сепаратистські
території і є пірати
Завдання виконуються за допомогою вчителя з наступною взаємоперевіркою і виставленням умовних оцінок учнями.
КР2,3 Контроль знань, вмінь та навичок учнів по темі « Африка »
Виконання 4 – х рівневих письмових завдань в 2 – х варіантах на ст. 29-30 зошитів-практикумівПідказка Захід ! " СхідПівніч #$ Пі
ГЕО 7 БМ 27 – 28
УМ1. Австралія. Загальні відомості, географічне положення, історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Рельєф, корисні копалини, порівняння з Африкою.
Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжити формувати навички складання характеристики ГП материка за планом; продовжити формування вміння порівнювати та узагальнювати теоретичний матеріал; вдосконалювати практичні вміння та навички учнів працювати з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань.
Унаочнення: фізична карта Австралії, глобус, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети та завдань уроку. Визначення місця та значення теми « Австралія » в загальній структурі курсу
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Інтелектуальна розминка »
1. Чому на вивчення будь-якої території починається з вивчення її ГП?
2. Що вам відомо про Австралію? ( найменший материк, найжаркіший, найвіддаленіший, « все навпаки», одна держава, багато сумчастих тварин )
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Дивую всіх ». Австралія – материк чудернацький, бо все там навпаки: в січні – літо, дерева взимку скидають не листя, а кору, через пустелю треба йти з сокирою, тварини мають сумки…
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §21-22.
1. Географічне положення.
2.Берегова лінія.
3. Історія відкриття, дослідження, заселення.
4. Будова земної кори.
5. Рельєф.
6. Корисні копалини.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
Відповіді на питання до §21-22 ( прийом « Мікрофон » ).
АП2. Практична робота №8 « Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка Австралія ».
Виконання ПР №8 на ст.16 в зошитах-практикумах відповідно до її мети та завдань.
ЗП3. Клімат. Води суходолу.
Мета: показати особливості кліматичних умов і внутрішніх вод Австралії, продовжувати формувати поняття про основні та перехідні кліматичні пояси і відповідні типи клімату, вдосконалювати вміння працювати з кліматичними картами та діаграмами, виховувати повагу до власних думок та думок товаришів по класу.
Унаочнення: фізична і кліматична карти Австралії, атласи, підручники.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на уроці. Визначення основних етапів роботи на уроці.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Географічна мозаїка »
1. Атмосферний вихор, який має низький тиск у центрі. З ним пов’язана нестійка хмарна погода з опадами – циклон.
2. Субекваторіальна або тропічна рослинність у вигляді степових просторів з багаторічних трав’янистих рослин, серед яких розкидані окремі дерева, групи дерев або чагарники – савана.
3. Випромінювання Сонця – радіація.
4. Широтна смуга з відносно однорідним кліматом – кліматичний пояс.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §23.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповіді на питання до §23.
Д. з. §21-22
§23
ГЕО 7 БМ 29 – 30
ЗП1. Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною.
Мета: розкрити своєрідність та неповторність органічного світу Австралії; ознайомити учнів з принципами раціонального використання природних ресурсів; розвивати логічне мислення і пам'ять; удосконалювати практичне уміння учнів працювати з тематичними картами атласу; сприяти екологічному вихованню учнів.
Унаочнення: фізична карта Австралії, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети та завдань уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Мікрофон »
1. Доведіть, що Австралія – найсухіший материк Землі ( мало опадів на більшій частині материка )
2. Якими водами живляться річки Австралії? ( дощові, підземні )
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Творча лабораторія ». Своєрідність клімату, рельєф і географічне положення склали умови існування унікального органічного світу Австралії. Погляньмо на природу континенту очима європейців. Під час уроку ми отримаємо дані про органічний світ, що дозволить скласти таблицю.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §24
1. Унікальність органічного світу.
2. Природні зони.
3. Екологічні проблеми..
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Складання таблиці за допомогою підручника та атласу
Природні зони Грунти Рослини Тварини
Вологі і перемінно-вологі ліси Червоні фералітні Евкаліпти, пальми, фікуси, деревоподібні папороті, ліани, хвойні араукарії Коала, райські птахи, папуги, нелітаючі казуари, широкоротий коршун
Рідколісся і савани Червоні і червоно-бурі Евкаліпти, акації, казуарини, пляшкові дерева, трав’яне дерево Кенгуру, вомбат, єхидна, птахи, терміти в
термітниках
Пустелі і напівпустелі Бурі і сіро-бурі Лобода, чагарникові акації, карликові евкаліпти, спиніфекс (злак ), зарості-скреб Кенгуру, комбат, собака динго, єхидна, страус ему, ящірки, змії
Вічнозелені твердо- листі ліси і чагарники Бурі і червоно-бурі Твердолисті види Лірохвіст, райський птах, чорний лебідь, сумчастий вовк
Мішані ліси – острів
Тасманія Жовтоземи Евкаліпт, південний бук, червона новозеландська сосна, деревоподібні папороті Ківі, сумчастий диявол

2. Відповіді на питання до §24 ( прийом « Мікрофон » ).
ЗП ( 2-3 ). Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз-єдина держава на материку. Україна і Австралія.
Мета: сформувати в учнів поняття про особливості сучасного населення Австралії; продовжити формування умінь складати характеристику країни; удосконалити практичні навички учнів працювати з картами атласу, розвивати творчі здібності, навички самооцінки.
Унаочнення: політична карта Австралії, атласи, підручники.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на уроці. Визначення основних етапів роботи на уроці.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Бліцопитування »
1. Крайня північна точка Австралії…
2.Найвища точка Австралії…
3.Найнижча точка Австралії…
4. Найвище дерево…
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Приваблива мета ». Незвичайність Австралії не тільки у природі, а і тому, що це – одна країна, країна без суходільних кордонів…
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §25.
1. Населення на материку з’явилося ~ 40 тис. років тому.
2. Кількість населення – 20 млн. осіб.
3. Аборигени - 1,5 % населення, до відкриття Австралії європейцями жили первіснообщинним життям,
зараз частина працює на фермах, частина кочують, при формальній рівноправності значимої ролі в
житті країни не відіграють.
4. Англоавстралійці – 95% - нащадки переселенців з Англії; є інші європейці, в тому числі близько 30 тисяч українців, 4% - азіати.
5. Австралійський Союз. 6-та за розмірами держава світу. Входить до Британської Співдружності країн.
Офіційна глава – королева Великої Британії, державна мова – англійська. 6 штатів з обмеженим законодавством, 2 території.
6.Протестанти – 60%, католики – 26%
7. Господарство – високорозвинута країна, провідне місце – промисловість, всі рослини та тварини в
сільському господарстві неавстралійського походження, бо у Австралії не було жодного прирученого чи окультуреного місцевого виду тварини чи рослини.
8.Україна і Австралія. Австралія – дуже віддалена від України країна. Історично та культурно, англійською мовою вона пов’язана з Великою Британією, зі США та іншими бувшими англійськими колоніями. Проте в Австралії є невелика українська діаспора, переважно через систему міжнародної торгівлі на ринки обох країн потрапляє сировина або товари. Наприклад, на миколаївський глиноземний завод потрапляють австралійські боксити. В зубних пастах є інгрідієнти з евкаліптів, в Україну вже давно було завезено одну із австралійських порід кур. Австралія – конкурент України на міжнародних ринках по окремим видам продукції сільського господарства, зокрема по цукру. Доступ австралійського цукру на ринок України – головна умова згоди Австралії при вступі України в СОТ.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.Складання таблиці
Показники Австралія Україна
Площа 7,7 млн. кв. км - більша 0,6 млн. кв. км - менша
Населення 19,6 млн. осіб - зростає 46,6 млн. осіб - зменшується
Державний устрій Парламентська монархія Президентсько-парламентська республіка
Адміністративний поділ Федерація із 6 штатів, 1 території, 1 столичного округу Унітарна республіка з 24 областей і однією автономією
Природні ресурси Величезні, основна проблема - дефіцит прісної води Значні, недостатньо використовуються свої нафта та газ при великому імпорті
Господарство Високорозвинута країна Економіка перехідна від планової до ринкової, значна частина тіньова
2. Відповіді на питання до §25
Д. з. §24
§25
ГЕО 7 БМ 31 – 32
УМ1. Південна Америка: загальні відомості, географічне положення, дослідження і освоєння.
Мета: сформуватив учнів загальне уявлення про ГП, розміри та форму материка, поглибити знання учнів про історію відкриття та дослідження материка.
Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психологічний настрій учнів на подальшу продуктивну працю. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Бліцопитування »
1. Назвіть материки, які ви вивчали
2. Чому важливо знати ГП материка для визначення особливостей його природи?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Здивую всіх ». На цьому материку блукали герої книги Жуля Верна «Діти капітана Гранта»…
Тут найповноводніша річка світу, найвищі вулкан і водоспад, найсухіша пустеля, найменший птах, найкровожерливіша риба…З ним пов’язані поняття «карнавал», «футбол», «танго»…
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §26
1. Фізико-географічне положення.
2 Берегова лінія.
3. Історія відкриття та дослідження.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Відповіді на питання до §26
2. Підготовка до виконання до виконання практичної роботи № 8..
АП2. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка Південна Америка».
Унаочнення: Зошити-практикуми, атласи.
Виконання п.р. №8 відповідно до мети і завдань в зошиті-практикумі в частині, яка відповідає УМ1.
ЗП2. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.
Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості внутрішньої будови Південної Америки, розташування форм рельєфу та родовищ корисних копалин.
Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на мінімодулі.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Інтелектуальна розминка»
1. На честь кого названа Південна Америка ?
2.Назвати крайні точки материка.
3.Назвати «водні» об’єкти навколо материка.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Проблемне питання». Як же пов’язані тектонічна будова, рельєф та корисні копалини в межах Південної Америки ? Згадайте основні положення теорії літосферних плит та застосуйте їх до тектоніки Південної Америки…
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §27.
1. Будова земної кори.
2. Рельєф.
3. Корисні копалини.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Прийом «Роблю висновок»
1. Більша частина материка має рівнинний рельєф, центральні райони материка займають низовини, на які припадає 45% площі території усього материка.
2. Гори Анди продовжують формуватися, про що свідчать землетруси та вулкани.
3. Різноманітність корисних копалин, серед яких переважають рудні, обумовлена різноманітними геологічними процесами.
4. Продовження виконання п.р. №8 в зошитах-практикуцмах
Д. з. §26, 27
ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «Євразія»
І міні-модуль ( установчо-мотиваційний ). Фізико-географічне положення і розміри Євразії.
Мета: ознайомити учнів загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми «Євразія», охарактеризувати особливості фізико-географічного положення та розмірів материка, використати в режимі «супроводу» як прийом активізації процесу навчання приклади системи проблемно-символічних сигналів (ПСС).
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку
І.Організаційний момент
Перевірка готовності учнів до уроку, наявності в учнів необхідного обладнання. Повідомлення учням про початок вивчення нової теми «Євразія», її структурою відповідно до параграфів 40-50, основними засобами для її вивчення.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Прийом «Бліцопитування».
1. Назвіть материки, які ви вже детально вивчили в 7 класі. Покажіть їх на карті.
2. Що вам відомо про Євразію ?
3. Які дві частини світу історично виділені в Євразії ?
4. Користуючись даними мал. 2 на ст. 8 підручника, розв’яжіть приклад із використанням системи ПСС. Порівняти, підібрати узагальнююче слово, визначити по одній рисі подібності і відмінності ( приклад тут і надалі подібні надруковані з відповідями):
Африка!?"Євразія
+1-
Материк
Найбільші Кількість частин світу
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
В Євразії протягом історії людства виникали найдавніші цивілізації. Проживає тут 2/3 населення Землі, а омивають цей материк 4 океани. На європейській частині цього материка розташована наша Батьківщина – Україна. На протязі шести тижнів ми будемо вивчати цей найбільший материк планети…
ІV. Вивчення нового матеріалу (за змістом § 40)
1. Євразія – найбільший материк , його площа – 54,6 млн. км2 – це понад 1/3 всього суходолу Землі. Розташований у Північній півкулі, крайні західні і східні точки – у Західній півкулі, тобто материк Євразія має всі (від 0о до 180о) східні довготи у Східній півкулі – див. мал.. 164 на ст. 217 підручника.
2. Євразію перетинають північне полярне коло та Північний тропік; це означає, що вона розташована в усіх теплових та кліматичних поясах – див. ст. 7 атласу ( Кліматичні пояси та області світу).
3. Євразія омивається водами всіх чотирьох океанів. Теплі течії ( Куросіо, Північноатлантична) підвищують температуру повітря і кількість опадів, холодна Сомалійська призводить до формуванні на Аравійському півострові посушливу й спекотну погоду.
4.


1. Вивчення нового матеріалу ми розпочнемо з виконання частини практичної роботи на ст. 24 зошита-практикума. Необхідно позначити жирною крапкою на контурній карті (ст.25) крайні точки материка, підписати їхні назви та визначити координати. Дані заносимо в таблицю зошита-практикума.
Сторона горизонту Мис Координати
Північ
Південь
Захід
Схід Гальїнас
Фроуерд
Паріньяс
Кабу-Бранку 12опн.ш. 72оз.д.
54опд.ш. 71оз.д.
5опд.ш. 82оз.д.
7опд.ш. 34оз.д.
2. Історія відкриття і дослідження Південної Америки ( розповідь вчителя ).
Південна Америка заселена людьми приблизно 15-17 тисяч років тому, але європейцям її окремі території стали відомими 508 років тому.
12 жовтня 1492 року генуезець Христофор Колумб досяг Багамських островів, які знаходяться ближче до Південної Америки. Це офіційна дата відкриття Америки як частини світу.
1498 р. – ІІІ експедиція Колумба досягла берегів Південної Америки (біля гирла річки Оріноко ).
1501-1502 рр. – італієць Америго Веспуччі обстежив схід Південної Америки від 50 до 250 південної широти ( до затоки Ла-Плата ), висловив припущення, що це не Індія, а окремий материк.
1532 р. – іспанська експедиція Франсіско Піссаро – досягнення Тихого океану, знищення імперії інків, створення опорних фортець.
1541-1542 рр. – іспанська експедиція Франсіско Орельяна на 2-х кораблях по Амазонці із заходу на схід.
1619 р. – експедиція Магеллана пройшла вперше протокою між материком і островом Вогняна Земля в Тихий океан.
1799 – 1804 рр. – перші наукові дослідження німця Олександра Гумбольдта і француза Ене Боплана.
Інші дослідники: Чарльз Дарвін (ХІХ ст.), Микола Вавилов (1933 р.).
Висновки ( вчитель і учні ):
1) Материк названий ім’ям людини, яка його не відкрила.
2) Перші європейці в Південній Америці – іспанці і португальці, які на довгий час перетворили її в свої колонії.
3) Перші відкриття йшли з метою розширення колоніальних володінь, з пограбуванням і винищенням місцевого населення; тільки з 1799 року почалися справжні наукові дослідження материка окремими вченими.
4) До цього часу для частини населення Америки дата її відкриття європейцями не є святом.
3. Особливості географічного положення південної Америки такі:
1) Материк розташований повністю у Західній півкулі і переважно у Південній. Форма нагадує великий трикутник.
2) Екватор перетинає Південну Америку на півночі.
3) Найближчий материк – Північна Америка.
4) Площа – ІV в світі – 18,3 млн. км2.
5) Протяжність з пн. на пд. – 7000 км, із зх. На сх. – 5000 км.
6) Берегова лінія материка порізана слабо, тут мало морів, заток, проток, островів, тільки на південному заході значна розчленованість.
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
На фізичній карті (ст.26 атласу) та на настінній карті учням необхідно розшукати географічні об’єкти, вказані на ст. 26 зошита – практикуму, показати їх іншим учням класу ( у подальшому на іншому уроці ці об’єкти – моря, затоки, протоки, острови – треба буде позначити на контурній карті в зошиті-практикумі ).
В супроводі розповідь вчителя про назви: Карибське море – за назвою місцевих жителів; Ла-Плата – «срібна річка», Френсіс Дрейк – англієць, який у 1578 р. перший проплив протокою шириною 950 км, Вогняна Земля названа так тому, що на ній було багато вогнищ під час плавання Магеллана.
ІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Основні форми рельєфу Південної Америки
Мета: сформувати в учнів поняття про розташування форм, рельєфу, удосконалити практичні навички учнів працювати з картами атласу
Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Запитання по матеріалу І міні-модулю:
1) Схарактеризуйте географічне положення Південної Америки.
2) Що відокремлює Південну Америку від Антарктиди? Від Пн. Америки? Покажіть ці об’єкти на карті.
3) Хто відкрив Пд. Америку?
4) Хто досліджував материк?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
На формування існуючого рельєфу материка вплинула геологічна історія території материка. 180 млн. років тому стався розкол Гондвани (ст. 26 підручника), відбулося відокремлення Пд.А. від Африки і почався її рух на захід (це сучасна Південноамериканська платформа). 65 млн. років тому почалося зіткнення з тихоокеанськими плитами і утворення Анд (див. ст.4-5 атласу)…
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя.
Дамо характеристику великим формам рельєфу материка.
1. Гори Анди (на мові інків «мідні гори»). Три частини: Північні, Центральні, Південні. Переважно меридіальні хребти. Зона активного вулканізму і землетрусів. Гора Аконкагуа – найвища.
2. Амазонська, Оринокська і Ла-Платська низовини – їхня основа –морські та континентальні відклади, в центрі широкі річкові долини.
3. Бразильське плоскогір’я – форми рельєфу з рядом розломів і хребтів ( максимальна висота – 2890 м), тектонічними западинами і рівнинами з висотою 250-900 м.
4. Гвіанське плоскогір’я – нагір’я – хвилясті рівнини та плато, найвища точка 3014 м.
5. Патагонія – плоскогірне плато, яке підвищується від Атлантичного океану на захід до Анд та досягає 2200 м. Напівпустелі і сте6пи.
V. Закріплення вивченого матеріалу
Бесіда за запитаннями і завданнями.
1. Дайте загальну характеристику поверхні материка.
2. Як називається платформа, що лежить в основі материка?
3. На фізичній карті атласу та настінній карті знайдіть низовини, плоскогір’я, гори, вулкани, вказані на ст. 24 зошита – практикуму, позначте їх на контурній карті ( ст. 25).
ІІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Закономірності поширення родовищ корисних копалин
Мета: сформувати у учнів систему знань про корисні копалини материка і певну закономірність їхніх родовищ від форм рельєфу.
Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, підручники, робочі зошити
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
1. Які форми рельєфу переважають в Південній Америці, як вони розподілені по території?
2. Які корисні копалини позначені на фізичній карті в підручнику на ст.184?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Згадаємо геологічну історію материка, утворення сучасних форм рельєфу, дію внутрішніх і зовнішніх сил Землі.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя.
1. Корисних копалин на материку багато і вони різні.
2. Вкорінення магми з глибин Землі по лініях розломів літосфери в Андах утворили рудні родовища мідних, олов’яних, свинцевих, цинкових руд.
Тут же є золото, платина, срібло.
3. Виходи давніх кристалічних порід Південноамериканської платформи на Бразильському, Гвіанському плоскогір’ї та Патагонії утворили родовища залізної, марганцевої, нікелевої руд, бокситів.
4. У западинах і прогинах Південноамериканської платформи – родовища нафти і природного газу.
5. Місця діяльності вулканів – поклади сірки (Чилі), смарагди (Колумбія).
6. Пташині базари (берег Тихого океану) – послід – поклади селітри.
V. Закріплення нового матеріалу
Виконання завдань з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС). Загальний текст завдань:
Порівняти, підібрати узагальнююче (або спільне) слово (слова), знайти риси подібності і відмінності.
Завдання виконуються в робочих зошитах. Тексти нижче разом з відповідями.

Марганцеві!?"Залізні
+1-
Руди
Металургія Хімічні елементи

Нафта!?"Природний газ
+1-
Корисні копалини
Паливні Стан речовини

Платина!?"Золото
+2-
Корисні копалини
Висока ціна
метали Хімічні елементи
Розташування родовищ

Селітра!?"Золото
5-
Корисні копалини
Вартість
Кількість
Використання
Походження
Розташування родовищ
VІ.Підсумок уроку

Домашнє завдання: § 31,32, скласти приклади з використанням ПСС
Автор: Португальський Олександр
Література:
1.Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл.// - Київ: Навчальна книга, 2007
2. Капіруліна С.Л. Викладання шкільного курсу географії в модульно-розвивальній системі навчання // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - № 33 (278).
3. Капіруліна С.Л. Усі уроки географії. 7 клас // - Харків: Основа,2007
4. Португальський О.В. Проблемно-символічні сигнали в курсі «Географія материків і океанів» // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. - № 33 (374). ,
ГЕО 7 БМ 33 – 34
ЗП(1-2). Клімат.
Мета: дослідити своєрідність клімату Південної Америки, зясувати вплив повітряних мас на формування клімату, удосконалювати практичні вміння і навички учнів працювати з кліматичними картами.
Унаочнення: кліматична карта Південної Америки, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Перевірка підготовки учнів до уроку, організація уваги.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Мікрофон »
1. Згадайте, що таке «клімат»? (багаторічний режим погоди на певній території)
2. Назвіть кліматотвірні чинники (географічне положення-широта, переміщення повітря, характер підстилаючої поверхні)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Проблемне питання». Африка - найжаркіший. материк, Австралія – найсухіший, Антарктида – найхолодніший. Особливість клімату Пд. А. у тому, що Пд. А. – най…(вологіший) материк. Щоб відповісти на це питання, треба вивчити матеріал уроку.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням кліматичних карт по плану §28 ( ст.. 152) і ст.31 атласу.
1. Формування клімату материка.
2. Кліматичні пояси та області.
3. Пд. А. лежить в екваторіальних і тропічних широтах (на більшій частині), тому отримує велику кількість тепла від Сонця.
4. В Пд. А. багато опадів через вплив південно-східних і північно - східних пасатів з Атлантичного океану.
5. Теплі Гвіанська і Бразильська течії насичують повітря вологою, холодна Перуанська зменшує кількість вологи у повітрі.
6. На рівнинному сході опадів багато, на гірському заході опади лише на півдні, де вологу приносять західні вітри.
Пд. А. лежить в шести кліматичних поясах:
1. Екваторіальний (протягом року t більше 26оС, рясні дощі зранку, за рік до 3000 мм опадів). Клімат екваторіальний постійно спекотний і постійно вологий.
2-3. Північний і південний субекваторіальні. Влітку до 2000 мм, зима суха кілька місяців, 2 сезони – вологе спекотне літо і суха спекотна зима ( +28 оС). Клімат субекваторіальний постійно спекотний і перемінно-вологий.
4. Тропічний, 2 типи клімату:
а) Схід Бразильського плоскогір’я – тропічний вологий тип клімату (2000 мм за рік, літо +26оС, зима +16…+21 оС
б) Тихоокеанське узбережжя – тропічний пустельний тип клімату ( опадів менше 50 мм за рік, температури +15…+20 оС)
5. Субтропічний – літо вологе, зима суха.
а) схід – клімат теплий і вологий ( опадів до 1000 мм – рівномірне зволоження);
б) вглиб материка – клімат сухий континентальний (500 мм на рік);
в) узбережжя Тихого океану – клімат субтропічний середземноморський
6. Помірний пояс:
а) на заході – клімат помірний морський (постійно вологий, до 5000 мм на рік, взимку +4 оС, влітку
+10 оС, сильні вітри)
б) на сході – клімат помірно континентальний – прохолодна зима і сухе тепле літо, менше 400 мм на рік, узимку до -30 оС
7. Високогірний клімат – у гірських районах Анд. Кліматичні умови змінюються не лише з півночі на південь, а й з висотою. На 1 км висоти t знижується на 6 оС.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Відповіді на питання до §28.
2. Складання опорного конспекту.
ЗП3. Води суходолу.
Мета: розкрити особливості внутрішніх вод Пд. А., залежність їх від клімату та рельєфу, продовжити формування уміння роботи з картами атласу та текстом підручника..
Унаочнення: фізична і кліматична карти Пд. А., атласи, підручники.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §29.
1. Велика вологість клімату Пд.А. вплинула на значні запаси внутрішніх вод материка, за ними Пд. А. на І місці у світі.
2. Річки:
Амазонка – 15% стоку всіх річок світу, 15-17 крупних приток, а всього більше 500, ширина у гирлі до 80 км, а глибина до 90 м. Повінь до 15 м. Поророка – припливна хвиля висотою 5 м вгору на 1400 км.
Парана – ІІ за величиною річка, на одній із приток водоспад Ігуасу з 275 потоками.
Оріноко – 2730 км, на притоці Чурун – водоспад Анхель (1054).
3. Озера. Озер мало, найбільші – озеро тітікака – на висоті 3800 м, прісне, стічне, t=+14оС постійна.
ІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання в зошитах-практикумах частини п. р. №8 з позначенням водних об’єктів
Д. з. §28
§29
ГЕО 7 БМ 35 – 36
ЗП1. Природні зони.
Мета: сформувати в учнів уявлення про природні зони і особливості органічного світу Південної Америки, продовжити формувати в учнів уміння користуватися раніше набутими знаннями, самостійно добувати знання з різни х джерел, познайомити з сучасними екологічними проблемами материка. .
Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Перевірка присутності учнів, організація уваги.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Перевірка д.з. – відповіді на питання до §28, 29
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Проблемне питання». Поширення природних зон у рівнинній частині материка відбувається так само, як і на інших материках, - за законом широтної зональності. Деякі природні зони ми вивчали при знайомстві з Африкою та Австралією. Але надмірна вологість клімату Пд. А. зумовила наявність у них своїх особливих рис. Які це риси? Нам треба з’ясувати відповідь на це питання протягом уроку.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя по плану §30 ( ст.. 161) і ст.31 атласу.
1. Особливості органічного світу материка – видове багатство і своєрідність внаслідок тривалої ізольованості від інших материків.
2. Вологі екваторіальні ліси - сельва.
3. Савани і рідколісся ( північ – льянос, південь – пампаси ).
4. Субтропічний степ – пампа..
5. Напівпустелі і пустелі в помірному поясі – Патагонія, назаході біля Тихого океану в континентальній області тропічного поясу – пустеля Атакама.
6. Мішані ліси.
7. Висотна поясність Анд. Кільість і склад висотних поясів залежить від широти та висоти хребтів.
8. Сучасні екологічні проблеми:
1) катастрофічне зменшення площі вологих екваторіальних лісів
2) знищення рослинності саван і пампи внаслідок розорювання земель і випасання худоби
3) забруднення води і повітря промисловими підприємствами
4) невелика площа природоохоронних територій – всього близько 1 %.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Відповіді на питання до §30.
2. Прийом «Роблю висновок по проблемному питанню» - вологі екваторіальні ліси не мають собі рівних на Землі ні за площею, ні за різноманітністю видів рослин і тварин…
3. Виконання завдання на ст. 37 ЗП.
ЗП2-КС3. Населення та політична карта Південної Америки.
Мета: дати знання про населення Пд. А., його расовий склад, розміщення, походження, познайомити з політичною картою, розвивати вміння працювати з джерелами географічних знань.
Унаочнення: політична карта Пд. А., атласи, підручники.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Знайди пару». Учитель називає країну, а учні за допомогою атласів на ст. 31 знаходять назву її столиці і записують у вигляді таблиці назви держав і їхніх столиць.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Ми вже знаємо дещо про історію відкриття материка, але нас цікавить, яке населення і які народи живуть там зараз…
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя по плану §31.
1. Заселення Пд.А. розпочалося 15-17 тис. років тому монголоїдними індіанцями з Пн. А., які прийшли в Америку з Азії.
2. Після відкриття материка його стали заселяти іспанці і португальці, які завозили сюди для роботи на плантаціях негрів-рабів з Африки.
3. На початку ХХ ст.. у Пд. А. стали прибувати інші європейці, втому числі українці із Західної України.
4. Мулати – нащадки білих і негрів, метиси – білих і індіанців, самбо – індіанців і негрів.
5. Нові народи – результат змішування рас і культур.
6. Основна мова – іспанська, в Бразилії – португальська.
7. Кількість населення – приблизно 400 млн. чоловік і продовжує зростати, не зважаючи на відносну бідність країн материка.
8. Середня густота населення – 20 чол. на 1 м2, до 100 – на берегах Атлантичного океану і в Адах.
9. На материку 13 незалежних держав, є колонії, особливо на островах.
10. Найбільші: Бразилія, Аргентина, Венесуела.
11. Андські країни: Чилі, Перу, Колумбія, Болівія, Еквадор.
12. Характеристики окремих країн.
13. Україна має багато зв’язків з цими країнами, зокрема, з Венесуели в Одесу поставляється нафта.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
Географічний диктант
1. Найбільша країна Південної Америки 1.Самбо
2. Нащадки шлюбів європейців та негрів 2.Іспанська
3. Найменша країна на материку 3.Чилі
4. Мова, якою розмовляє більшість бразильців 4.Мулати
5. Нащадки шлюбів європейців та індіанців 5.Португальська
6. Країна в Андах 6.Сурінам
7. Нащадки шлюбів індіанців та негрів 7.Метиси
8. Мова більшості населення материка 8.Аргентина
9. Друга за площею держава на материку 9.Болівія
, 10. Країна, що не має виходу до моря 10.Бразилія
11. Територія Південної Америки, столиця якої європейський Париж 11. Пончо
12. Традиційний індіанський одяг, накидка або короткий плащ 12. Гвіана
13. Держава, назва якої означає « срібло » 13.Футбол
14. Найвідоміший південноамериканський танець 14. Аргентина
15. Найпопулярніший вид спорту в Південній Америці 15. Танго
16. Рослина, з якої виготовляють цукор та автомобільне паливо 16.Кавове дерево
17. Рослина для виготовлення популярного напою в Бразилії і експорту 17.Цукрова тростина
18. Країна-конкурент України з багатьох видів продукції сільського господарства 18.Мате
19. Озеро-лагуна в Південній Америці 19.Анаконда
20. Країна, яка бере спільну участь з Україною в космічних програмах 20.Колібрі
21. Країна з величезними запасами і експортом нафти 21. Аргентина
22. Найменший птах світу 22.Маракайбо
23. Найдовша змія світу 23. Бразилія
24. Парагвайський чай 24.Венесуела
Зв’язки України з південноамериканськими країнами
З далеких південноамериканських країн Україна ввозить багато видів продукції: з Бразилії - м'ясо, каву,
апельсиновий сік, легкові автомобілі, холодильники, взуття; з Аргентини – сою, рибу ( хек, минтай ),
кальмари, м'ясо, фрукти ( апельсини, лимони, груші, виноград ). Натомість з України в Бразилію та Аргентину везуть мінеральні добрива, металопрокат, сталеві труби, підшипники, енергетичне обладнання. Зі вступом України в Світову Організацію Торгівлі торгові зв’язки будуть зростати.
Завдання уряду – відслідковувати рух товарів з метою, щоб імпорт товарів в Україну не перевищував їх
експорт. Купуючи товари на ринках та супермаркетах, звертайте увагу на їхнє маркування, назву фірми та з якої вона країни. Якщо якість товару однакова, купуйте українські товари, а не імпортні. Цим ви підтримуєте економіку власної держави і добробут її громадян. Але, звісно, є продукція, яку у нас безглуздо було б виробляти. Наприклад, кавове дерево, цитрусові рослини в Україні можна виростити хіба що в теплиці, а це занадто дорого.
Д. з. §30
§31
ГЕО 7 БМ 37 – 38
СУ1. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Південна Америка»
Мета: відповідно до назви уроку
Унаочнення: атласи, підручники, зошити
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Створення позитивного настрою, підготовка до подальшої роботи.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
На минулих уроках ми закінчили вивчення параграфів з теми «Південна Америка», давайте спробуємо дати усні відповіді на деякі питання до них…
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Спробуємо виконати також тренувальну письмову роботу за питаннями на ст. 36 ЗП (варіант – кросворд)
Завдання виконуються учнями самостійно з наступною взаємоперевіркою під час оголошення вчителем правильних відповідей і виставленням умовних оцінок учнями.
КР(2,3). Контроль знань, вмінь та навичок учнів по темі «Південна Америка»
Виконання 4 – х рівневих письмових завдань в 2 – х варіантах
Тематичне оцінювання по темі “ Південна Америка ” уч______ 7__ класу____________ _____________
І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Крайня північна точка Пд. Америки мис: а) Фроуерд б) Гальїнас; в) Паріньяс; г) Кабу-Бранку
2. На материку Пд. А. виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко
3. З тварин - ссавців на території Південної Америки водяться: а)нутрія; б)собака динго в)колібрі
4. Південна Америка відокремлена від Антарктиди протокою__________________
5. У Південній Америці рельєф на заході переважно_____________________, на сході переважно ________________________
6. Напрям течії Амазонки_____________________
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. В якій державі Південної Америки великі родовища нафти і з цієї країни Україна імпортує танкерами
в Одесу нафту?__________________
8. Береги Пд. А. на більшій частині своєї довжини порізані: а) мало б) сильно порізані і мають: а) мало гаваней; б) багато зручних гаваней і заток
9. Офіційною мовою Бразилії є ________________ мова, решти країн Південної Америки - ___________
ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали )
10. Дайте коротку характеристику Бразилії ( населення, столиця, господарство )
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

11. Яка причина утворення пустелі Атакама в Південній Америці ? ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ІУ рівень ( 3 бали )
12. Чому більша частина населення Пд. А . спілкується європейськими мовами?___________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


Тематичне оцінювання по темам “ Австралія” уч______ 7_ класу ____________ ______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Затока Ла-Плата на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Пд.А.
2. Найвища точка Пд.А. – це гора_________________, її висота___________метрів
3. Кількість держав на території материка Пд.А.___________________
4. Крайня східна точка Південної Америки мис: а)Фроуерд б)Паріньяс в)Гальїнас г) Кабу-Бранку
5. Низовини в Південній Америці: а)Міссісіпська б) Орінокська в) Амазонська г) Ла-Платська д) Причорноморська
6. Південну Америку омиває на заході _____________________ океан, на сході___________ океан
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. Із свердловин на берегах озера Маракайбо і з свердловин в його дні видобувають ( див. атлас):__________________________________
8. Мулати в Південній Америці – це нащадки представників ____________ і ____________ раси
9. Чи є в Південній Америці ( див. політичну карту ) території – колоніальні володіння європейських держав? Якщо є – написати назви їх, якщо ні- написати «ні»______________________________
ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали )
10. До басейнів яких океанів належать річки Пд.А.?_______________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Чому в Південній Америці клімат не такий жаркий, як у Африці?
________________________________________________________________________________________

ІУ рівень ( 3 бали )
12. Назвати та оформити у вигляді маленької таблички назви будь-яких чотирьох країн та столиць Південної Америки ( політична карта ). Оцінюється вміння знаходити їх на карті і оформляти результати

Д.з. Повт. § 21-31
Випереджувальні завдання

Підказка Захід ! " СхідПівніч #$ Південь

Тематичне оцінювання по темі “ Південна Америка ” уч______ 7__ класу____________ _____________
І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Крайня північна точка Пд. Америки мис: а) Фроуерд б) Гальїнас; в) Паріньяс; г) Кабу-Бранку
2. На материку Пд. А. виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко
3. З тварин - ссавців на території Південної Америки водяться: а)нутрія; б)собака динго в)колібрі
4. Південна Америка відокремлена від Антарктиди протокою__________________
5. У Південній Америці рельєф на заході переважно_____________________, на сході переважно ________________________
6. Напрям течії Амазонки_____________________

ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. В якій державі Південної Америки великі родовища нафти і з цієї країни Україна імпортує танкерами
в Одесу нафту? _____________
8. Береги Пд. А. на більшій частині своєї довжини порізані: а) мало б) сильно порізані і мають: а) мало гаваней; б) багато зручних гаваней і заток
9. Офіційною мовою Бразилії є ________________ мова, решти країн Південної Америки - ___________
ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали )
10. Дайте коротку характеристику Бразилії ( населення, столиця, господарство )
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

11. Яка причина утворення пустелі Атакама в Південній Америці ? ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ІУ рівень ( 3 бали )
12. Чому більша частина населення Пд. А . спілкується європейськими мовами?___________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


Тематичне оцінювання по темам “ Австралія” уч______ 7_ класу ____________ ______________ ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Затока Ла-Плата на : а) заході б) сході в) півночі г) півдні Пд.А.
2. Найвища точка Пд.А. – це гора_________________, її висота___________метрів
3. Кількість держав на території материка Пд.А.___________________
4. Крайня східна точка Південної Америки мис: а)Фроуерд б)Паріньяс в)Гальїнас г) Кабу-Бранку
5. Низовини в Південній Америці: а)Міссісіпська б) Орінокська в) Амазонська г) Ла-Платська д) Причорноморська
6. Південну Америку омиває на заході _____________________ океан, на сході___________ океан
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. Із свердловин на берегах озера Маракайбо і з свердловин в його дні видобувають ( див. атлас):__________________________________
8. Мулати в Південній Америці – це нащадки представників ____________ і ____________ раси
9. Чи є в Південній Америці ( див. політичну карту ) території – колоніальні володіння європейських держав? Якщо є – написати назви їх, якщо ні- написати «ні»______________________________
ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали )
10. До басейнів яких океанів належать річки Пд.А.?_______________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Чому в Південній Америці клімат не такий жаркий, як у Африці?
________________________________________________________________________________________

ІУ рівень ( 3 бали )
12. Назвати та оформити у вигляді маленької таблички назви будь-яких чотирьох країн та столиць Південної Америки ( політична карта ). Оцінюється вміння знаходити їх на карті і оформляти результатиТематичне оцінювання по темі “ Південна Америка ” уч______ 7__ класу____________ _____________
І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Крайня північна точка Пд. Америки мис: а) Фроуерд б) Гальїнас; в) Паріньяс; г) Кабу-Бранку
2. На материку Пд. А. виверження вулканів: а)відбуваються; б)не відбуваються в) відбуваються дуже рідко
3. З тварин - ссавців на території Південної Америки водяться: а)нутрія; б)собака динго в)колібрі
4. Південна Америка відокремлена від Антарктиди протокою__________________
5. У Південній Америці рельєф на заході переважно_____________________, на сході переважно ________________________
6. Напрям течії Амазонки_____________________

ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. В якій державі Південної Америки великі родовища нафти і з цієї країни Україна імпортує танкерами в Одесу нафту?___________________

8. Береги Пд. А. на більшій частині своєї довжини порізані: а) мало б) сильно порізані і мають: а) мало гаваней; б) багато зручних гаваней і заток
9. Офіційною мовою Бразилії є ________________ мова, решти країн Південної Америки - ___________
ІІІ рівень ( 1,5х2=3 бали )
10. Дайте коротку характеристику Бразилії ( населення, столиця, господарство )
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

11. Яка причина утворення пустелі Атакама в Південній Америці ? ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ІУ рівень ( 3 бали )
12. Чому більша частина населення Пд. А . спілкується європейськими мовами?___________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ГЕО 7 БМ 39 – 40
УМ1. Антарктида й Антарктика. Водні маси. Загальні відомості, географічне положення. Відкриття, дослідження.
Мета: сформувати в учнів систему знань про географічне положення Антарктиди, схарактеризувати історію її відкриття і дослідження, на прикладі відважних дослідників Антарктиди,що прославили себе і свої країни, виховувати громадянські якості учнів, продовжити відпрацювання навичок роботи учнів зі джерелами географічних знань.
Унаочнення: карта Антарктиди, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психологічний настрій учнів на подальшу продуктивну працю. Перевірка готовності учнів до уроку. Оголошення результатів тематичного оцінювання по темі «Південна Америка», відповіді на питання окремих учнів по оцінюванню з аргументацією правильності їхнього оцінювання.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Географічна розминка».
1. Де розташована Антарктида? Покажіть її на стінній карті.
2. Що ви чули про цей материк?
3. Назвіть океани, які омивають Антарктиду та покажіть її на карті?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Здивую всіх ». Африка – найжаркіший материк, Австралія – найсухіший, Антарктида - найхолодніший. Вона неохоче відкриває свої таємниці, але про деякі з них ми узнаємо на уроці.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя.
1. Загальне знайомство з материком – за матеріалом ст.173 підручника. Далі – за планом §32.
2. Майже вся Антарктида лежить на південь від Пд. полярного кола, тому тут не пори року, а полярна ніч і полярний день.
3. Антарктиду омивають три океани.
4. Найпівденніша точка планети – південний полюс – 90о пд.. ш. – лежить в центрі Антарктиди.
5. Антарктика – Антарктида разом з прилеглими до неї частинами океанів (умовна межа – кромка плавучих льодів між 48о пд. ш. і 60о пд. ш.). дехто пропонує назвати водну територію Антарктики Південним океаном, оскільки водні маси і органічний світ тут дійсно своєрідні.
6. Берегову лінію материка в багатьох місцях важко встановити, оскільки шельфові льодовики повзуть з суходолу по шельфу материка в океан, а в багатьох місцях суходіл материка придавлений масою льоду нижче рівня дна океану (див. ст.179 підручника).
7. Прилеглі моря носять назви прізвища дослідників Антарктиди.
8. Великий півострів – Антарктичний.
9. Відкрита Антарктида останньою з усіх материків.
1) 1772-1775рр. – Джеймс Кук відкрив кілька островів навколо Антарктиди, але не зміг пройти на судні далі на південь через кригу і айсберги.
2) 1820 р. – російські військові кораблі «Мирний» та «Восток» під командуванням Фадея Белінсгаузена та Михайла Лазарєва кілька разів досягали її узбережжя, але не висаджувалися на ньому.
3) 1821 р. – англійські моряки перші висадилися в Антарктиді на Антарктичному півострові.
4) 1911 р. – Пд. полюса досяг норвежець Руаль Амундсен, 1912 р. – англієць Роберт Скотт, але загинув. У складі експедиції Скотта був українець Антон Омельченко, який повернувся до узбережжя в складі групи, яка не йшла на сам полюс зі Скоттом.
10. Сучасні дослідження – 34 постійних науково-дослідних станції і приблизно стільки ж сезонних; створено у 1966-1969 рр. перший Атлас Антарктиди.
V.ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Порівняти, підібрати узагальнююче слово-поняття в прикладі з використанням системи ПСС та визначити по 2 риси подібності і відмінності:
Антарктида!?"Австралія
+2-
Материк
Південний
Найменші Клімат
Наявність постійного населення
2. Робота з настінною картою та картами атласу – фронтальні запитання вчителя.
2. Складання опорного конспекту.
ЗП(2,3). Поверхня, клімат, природні багатства.
Мета: сформувати в учнів систему знань пру природу материка, , удосконалювати роботу учнів з картами; в ході вивчення матеріалу підвести учнів до розуміння унікальності антарктичної природи і тендітності органічного світу, виховувати в учнів екологічну свідомість і відповідальність за наслідки втручання в природу ; вчити визначати риси подібності і відмінності природи, розширювати кругозір учнів.
Унаочнення: карта Антарктиди, атласи, підручники, зошити-практикуми, кросворд про Антарктиду
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на міні-модулях.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Інтелектуальна розминка»
1. Чому Антарктиду було відкрито пізніше за інші материки?
2. Чи використовуються зараз природні багатства Антарктиди і Антарктики? Якщо так, то переважно які?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Здивую всіх». Вже знаючи з попереднього матеріалу про суворість материка, ви можете здивуватися, що в надрах Антарктиди є кам’яне вугілля, утворене із залишків рослин мільйони років тому. Також в надрах материка є залишки багатьох організмів…
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §33.
1. Антарктида має материковий характер земної кори, в основі континенту лежить давня Антарктична платформа, частина давньої Гондвани. Сучасне положення Антарктида зайняла близько 65 млн. років тому.
2. В західній частині материка молодий пояс складчастості з вулканом Еребус.
3. Середня висота Антарктиди з льодом 2040 м, без льоду 410 м. 1/3 материка нижче рівня вод Світового океану. Підлідний рельєф дуже складний – він має гірські хребти і великі рівнини, які прогнулися під вагою льодовиків до 2500 м нижче рівня Світового океану.
4. Східна А. – льодовикове плато до Трансантарктичних гір, західна А. – низовинна. На сході під льодовиком тягнуть гори Гамбурцева і гори Вернадського
5. Корисні копалини розвідані недостатньо через заборону розвідки і видобування до 2041 року. Але відомо вже, що є: кам’яне вугілля, руди чорних та кольорових металів, кришталь, золото, срібло.
6. Клімат. Майже вся територія А. знаходиться в антарктичному кліматичному поясі, де панують арктичні повітряні маси. Білий колір льоду відбиває до 90% тепла. Влітку температура не вище -30оС, взимку буває нижче -70оС, зафіксований рекорд - -89,2оС. З центру материка дмуть стокові холодні вітри з швидкістю до 200 км/год., що зносять сніг з центру материка.
7. Покривний льодовик куполоподібний і найвищий в центрі материка; поступово він сповзає в океан, утворюючи шельфові льодовики, найбільший з яких - льодовик Росса. Уламки льодовиків утворюють айсберги, що пливуть в океани. 0, 3% території А. – антарктичні оазиси, вільні від льоду.
8. Органічний світ бідний, рослинність в оазисах ( мохи, лишайники, в озерах – водорості). Пінгвіни, риба, ракоподібні, 5 видів тюленів, синій кит, кашалот, касатка, кліщі, безкрилі мухи. Прилітають в теплу пору року птахи.
9. Вчені вважають, що причиною озонової дірки в атмосфері над А. є людська діяльність. Гази – фреони зі всієї планети зносяться до полюсів і руйнують озоновий шар тут найбільше. Також помічене явне зменшення площ узбереж, вкритих льодом, що дає можливість говорити про глобальне потепління клімату на Землі.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розгадування кросворду про Антарктиду.
2. Складання на основі матеріалу підручника висновків по темі або опорного конспекту.
3. Вивчення по карті найбільших об’єктів в Антарктиді і Антарктиці.
Д. з. Ст. 173, § 32,33.!?
ГЕО 7 БМ 41 – 42
ЗП1. Міжнародне співробітництво. Українська станція.
Мета: сформувати в учнів систему знань про міжнародне співробітництво у вивченні Антарктиди й охороні її природи, визначити роль українських дослідників у вивченні Антарктиди.
Унаочнення: карта Антарктиди, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психологічний настрій учнів на подальшу продуктивну працю. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Бліцопитування »
1. Чи родюча земля на материку?
2. Чи багатий материк рослинним та тваринним світом?
3. Яке значення для науки мають дослідження Антарктиди?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом « Здивую всіх ». У наш час – Антарктида материк міжнародного співробітництва, головним принципом якого є її наукове дослідження. Завдяки діяльності вчених (зокрема, українських) ми з вами можемо дізнатися про сучасну природу Антарктиди.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя
1. 1895 рік – УІ Міжнародний географічний конгрес у Лондоні запропонував проводити дослідження Антарктиди.
2. Починаючи з 1901 року розпочалися антарктичні експедиції, першими з яких були експедиції Бельгії, Німеччини, Шотландії, Франції, Японії, Австралії, Великої Британії. Особливо багато до 1939 року було експедицій Великої Британії – 13.
3. ІІ половина ХХ століття – створені десятки постійних станцій, серед них СРСР. Щоб не розпорошувати зусилля, кожна станція має свій пріоритетний напрям в дослідженнях.
4. Після розпаду СРСР Росія оголосила станції СРСР своїми, проводить там дослідження в скорочених об’ємах.
5. 7 лютого 1996 року Велика Британія передала у власність України науково-дослідну станцію «Фарадей», яку перейменовано в честь І Президента Академії наук України «Академік Вернадський».
Щорічно Україна відправляє в Антарктиду новий склад експедиції.
6. Головні напрями досліджень українських вчених – вивчення атмосфери, озонового шару, льодовикового покриву, клімату, органічного світу Антарктиди.
7. Перший українець ще у складі експедиції Роберта Скотта був Антон Омельченко. У складі радянських експедицій були десятки українців-вчених з відомими прізвищами, зокрема Олег Вялов, Лев Мітін, були також сотні технічних працівників, льотчиків та матросів. Вже на сучасну українську станцію щорічно набирається нова експедиція. Зокрема, в складі експедиції 2009 року був спеціаліст-мікробіолог для вивчення мікроорганізмів в Антарктиді.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
Складання опорного конспекту.
АП2. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка Антарктида».
Унаочнення: Зошити-практикуми, атласи.
ВИКОНАННЯ п.р. №8 - відповідно до мети і завдань в зошитах-практикумах.
ЗП3. Північна Америка: своєрідність природи, географічне положення, історія відкриття та освоєння.
Мета: сприяти засвоєнню знань про основні риси своєрідності природи, ГП, історію відкриття та освоєння Північної Америки , удосконалювати роботу учнів з картами, вчити їх аналізувати, робити висновки; розширювати кругозір учнів.
Унаочнення: фізична карта Північної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на міні-модулі.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом «Інтелектуальна розминка»
1. На честь кого названа Північна Америка ?
2.Назвати крайні точки материка.
3.Назвати «водні» об’єкти навколо материка.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Здивую всіх». Північна Америка – материк природних контрастів. Тут з півночі на південь є маже всі природні зони, із заходу на схід значний перепад висот рельєфу. Тут виникла найбільш економічно і політично потужна в сучасному світі відносно молода держава, створена фактично переселенцями. Але є тут і бідні невеликі іспаномовні країни…
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §34.
1. Колумб навіть не уявляв, що він відкрив навіть не материк, а два материка, що утворюють частину світу Америку.
2. Розпочнемо вивчення ГП з визначенням крайніх точок материка і його географічних координат.
Північ Мис Мерчісон 73опн. ш. 95о з. д.
Південь Мис Мар’ято 8опн. ш. 81о з. д.
Захід Мис Принца Уельського 66опн. ш. 168о з. д.
Схід Мис Сент-Чарльз 53опн. ш. 56о з. д.
3. Нанесення на контурні карти знайдені миси.
4. Пн. А. лежить повністю у Пн. і Зх. Півкулях.
5. Берегова лінія значно розчленована.
6. Водойми та острови поруч з Пн. Америкою.
Історія відкриття та освоєння:
1.Х ст. – Ейрик Рауді з острова Ісландія досяг острова Гренландія, його син Лейв Ейриксон – острова Ньюфаундленда або Лабрадору.
2. 1498 – італієць Джон Кабот на англійському кораблі досяг Ньюфаундленда.
3. 1519 – конкістадор Ернандо Кортес завоював державу ацтеків (сучасна Мексика).
4. 1539 – 41 – конкістадор Ернандо де Сото – р. Міссісіпі, прерії.
5. 1678-1687-француз Де-Ла-Салль дійшов до Великих озер, Луїзіана.
6. ХУІІІ ст. – російська експедиція Вітуса Беринга і Олексія Чирикова –відкриття: Берингова протока, Алеутські острови, Аляска.
7. Колонізація материка, 3 великі держави на материку.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Складання на основі матеріалу підручника висновків по темі або опорного конспекту.
2. Виконання частини п.р.№8 в зошиті-практикумі в частинах, що стосуються теми міні-модулю.
Д. з. §33, 34
ГЕО 7 БМ 43 – 44
ЗП1. Геологічна будова, рельєф, порівняння з Південною Америкою. Вулканізм і рельєф. Корисні копалини
Мета: дослідити взаємозв’язки між тектонічною будовою материка і рельєфом, ознайомити учнів з рельєфом та корисними копалинами Пн.А., розкрити роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні рельєфу Пн.А.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психологічний настрій учнів на подальшу продуктивну працю. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
1. Опитування д.з. по § 33,34
2. Згадайте тектонічну карту світу (ст.4-5) в атласі; які найбільші тектонічні структури Пн.А. і поруч там позначені?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Матеріал теми досить складний, тому треба уважно дослідити як матеріал в картах, так і текстовий матеріал § 35.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя
1. Північноамериканська платформа – давній уламок давньої Лавразії. На півночі її кристалічний фундамент виходить на поверхню і утворює Канадський щит.
2. На південному заході – молода платформа з десятикілометровим шаром осадових порід.
3. Захід Пн.А – середній за віком пояс складчастості з гейзерами, гарячими джерелами, грязьовим вулканами.
4. Узбережжя Тихого океану і південний захід Пн. А. –молодий пояс складчастості з частими землетрусами і діючими вулканами.
5. Східний край материка – пояс давньої складчастості зі зруйнованими бриловими горами Аппалачі.
6. Територія Кордильєр – частина Тихоокеанського сейсмічного кільця.
7. Порівняння рельєфу Пн. А. і Пд. А.
Подібні риси: захід гірський, схід – рівнинний, більша частина – рівнинна.
Відмінні риси: в Пн.А. на сході є давні гори Аппалачі, в Пд. А. на сході велика рівнина – Бразильське плоскогір’я. Територія низовин в Пд.А. значно більша, ніж в Пн.А. Берегова лінія Пн.А. розчленована , а у Пд.А. порівняно рівна.
8. Поклади корисних копалин в Пн.А. значні і добре розвідані. Є руди заліза, міді, нікелю, нафта, газ, нерудні корисні копалини, кам’яне вугілля , золото, уранові руди. По розташуванню родовищ можна знайти взаємозв’язок з місцевими тектонічними структурами, а в місцях зі складною геологічною будовою, зокрема, в Кордильєрах, трапляються різні неочікувані комбінації сусідніх родовищ з різними корисними копалинами. Останнім часом в США розпочалося видобування значних об’ємів сланцевого газу, що змінило ситуацію з газом на світовому ринку.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання в зошитах-практикумах частини п.р.№ 8 в частинах «Елементи берегової лінії» та форми рельєфу.
ЗП(2,3). Клімат Північної Америки.
Мета: ознайомитися з кліматотвірними чинниками, кліматотвірними поясами Пн.А., вдосконалити навички роботи з кліматичними картами.
Унаочнення: кліматична карта Північної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §36.
1. Через значні розміри в меридіальному напрямі існує велика різниця температурних показників пн. і пд. частин Пн.А – мал.. 143.
2. Західне перенесення – постійні вітри помірних широт з Тихого океану; вони приносять опади.
3. Північно-Східний пасат з Атлантики приносить на південь опади.
4. Північно-Східні вітри приносять з Арктики холодне сухе повітря.
5. Сезонні мусони – схід материка; вологий вітер влітку, сухий вітер – взимку.
6. Торнадо – сильні урагани на рівнинах між Кордильєрами і Аппалачами через різкі перепади температури повітряних мас. Швидкість вітру сягає 800 км за год., а тиск у середині вихора дуже низький , тому вибухають зсередини навіть будинки.
7. На узбережжях вплив морських течій традиційний – холодні викликають посуху, теплі сприяють опадам.
8. Кліматичні пояси в Пн. А. є всі, крім екваторіального. В межах помірного, субтропічного та тропічного кліматичних поясів є свої області з відмінними температурними режимами , кількістю опадів та сезонністю розподілу опадів
ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з таблицею кліматичних поясів і областей Пн. А. на ст. 48 ЗП.
Д. з. § 35,36
ГЕО 7 БМ 45 – 46
ЗП1. Води суходолу.
Мета: сформувати в учнів знання про води суходолу Північної Америки, розкрити загальні особливості внутрішніх вод материка, формувати вміння роботи з картами атласу, виховувати на прикладах господарювання на водах суходолу відповідальне відношення за екологічний стан планети.
Унаочнення: фізична карта Північної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми, робочі зошити.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психологічний настрій учнів на подальшу продуктивну працю. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Опитування д. з. по питанням § 35, 36
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Географічна хвиля». Учні по черзі відповідають на поставлені питання.
1. Які живлення мають річки?
2. Як розрізняють річки за характером течії?
3. Які бувають озера за походженням їх улоговин?
4. Як рельєф впливає на характер течії річок?
5. Як визначити: ліва чи права притока у річки?
6. Як використовуються річки та озера в господарстві?
7. Які екологічні проблеми пов’язані з водами суходолу? Чи вони подібні в різних місцях планети?
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя по плану § 37.
1. Річки Пн.А. належать до басейнів 3-х океанів.
2. Найбільша річка в Пн.А. – Міссісіпі, разом з притокою Міссурі вона займає третє місце в світі (6420 км). Живлення її мішане, з перевагою снігового та дощового. Водоплавна разом з Міссурі та притокою Огайо.
3. Маккензі – друга за протяжністю на материку (1770 км), впадає в Пн.Л. океан, витікає з Великого Невільничого озера.
4. Річки Тихого океану короткі, крім Юкону, найбільші – Колорадо (2740 км) та Колумбія (2250 км). Останні утворюють каньйони
5. Пн. А. – материк великих озер, здебільшого тектонічних або льодовикових.
6. Великі Північноамериканські озера (5, тектонічні): Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері, Онтаріо.
7. Ніагара – річка, яка сполучає озера Онтаріо та Ері, на ній є водоспад Вікторія висотою 51 метр.
8. Озера льодовикового походження: Велике Невільниче озеро, Велике Ведмеже озеро, Вінніпег.
9. В Кордильєрах – реліктове безстічне Велике Солоне озеро з солоністю 140-300о/oo , на висоті 1282 м; життя в озері немає.
10. В Пн. А. багато гірських і покривних льодовиків; покривні материки Гренландії становлять 12о/o материкової криги світу. Айсберги Гренландії вищі за антарктичні. Льодовики покривають багато островів, є також в Алясці.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Відповіді на запитання до § 37.
2. Складання опорного конспекту.
АП2. Практична робота №10 «складання комплексної характеристики однієї з річок материка».
Унаочнення: Зошити-практикуми, атласи.
ВИКОНАННЯ п.р. №10 - відповідно до мети і завдань в зошитах-практикумах.
ЗП3. Рослинність, тваринний світ. Природна зональність , висотна поясність. Вплив людини на природу. Стихійні явища. Заповідники і національні парки
Мета: дати характеристику рослинності і тваринного світу Пн. А., охарактеризувати природні зони, ознайомити з природоохоронними територіями материка, розвивати навички самостійного пошуку навчальної інформації
Унаочнення: фізична карта Північної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на міні-модулі.
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя з використанням малюнків підручника по плану §38.
1. Закономірності 15. поширення природних зон: на півночі материка широтна зональність, в середній і південній – природні зони витягуються з півдня на південь; це пояснюється різницею у зволоженні й температурах в межах помірного та субтропічного кліматичних поясів..
2. Природні зони, їх природні компоненти: зона арктичних пустель, тундра, тайга, зона мішаних і широколистих лісів, перемінно-вологі ліси, лісостепи і степи, пустелі та напівпустелі.
3. Висотна поясність Кордильєр до 5 поясів.
4. Природоохоронні території: багато заповідників і національних парків, найвідоміші Йєллоустонський національний парк, 3 заповідних території Великого Каньйону річки Колорадо. Відомий національний парк Долина Смерті – безводна пустельна западина на 86 м нижче рівня моря.
ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Складання на основі матеріалу підручника висновків по темі або опорного конспекту.
2. Виконання завдання на ст. 49 ЗП.
Д. з. § 37, 38
ГЕО 7 БМ 47 – 48
ЗП1. Населення Північної Америки
Мета: поглибити систему знань про формування та сучасний склад населення Північної Америки; формувати в учнів повагу до інших рас і народів .
Унаочнення: політична карта Північної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми, робочі зошити.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психологічний настрій учнів на подальшу продуктивну працю. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Опитування д. з. по питанням § 37, 38
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Прийом «Здивую всіх». Уявімо собі: опинилися ви в Пн.А.: час не той, що в Україні, вулиці мають не назви , а номери, мови чомусь здебільшого європейські: англійська і іспанська. Корінних жителів дуже мало: індіанці, ескімоси, алеути. І при цьому переселенці з Європи приймали участь у створенні сучасних політичних націй зі своїми незалежними державами.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Розповідь учителя по плану § 39.
1. У Пн.А. проживає 490 млн. чол. – 7% населення світу. Це у 1, 5 раз більше, ніж у Пд.А.
2. Середня густота населення становить 20,2 чол./км2, але на східному узбережжі населення найбільше і його густота сягає 200-300 чол./км2. Це пояснюється як особливостями колонізації материка переважно зі сходу, так і більш сприятливими природними умовами. Значні території Пн.А. мають низьку густоту населення або взагалі безлюдні.
3. Сучасний расовий склад населення Пн.А. формувався після початку європейської колонізації материка, що розпочалася у кінці ХV століття.
4. В Пн.А. не знайдено решток стародавніх людей і людиноподібних мавп. 27-15 тисяч років тому першими (за версіями вчених) стали заселяти Пн.А. монголоїди з північно-східної Азії, які прийшли туди через льоди Берінгової протоки. Спочатку це були предки сучасних індіанців, а потім - ескімосів. Але залишається загадкою, чому у індіанців відсутня монголоїдна складка віка і великий рівний ніс втой час як ескімоси – типові монголоїди. Близькі до ескімосів малочисельні (кілька тисяч) алеути.
5. Ацтеки і майя створили землеробські держави, майя – свою писемність.
6. З кінця ХV століття південь материка та більшість островів Карибського моря захопили іспанці, а північ – англійці та французи.
7. Значну частину індіанців було знищено або переселено в непридатні до повноцінного життя регіони та в резервації. Багато померло від смертельних для них хвороб, до яких у європейців був імунітет: звичайний грип, кір, віспа. Чисельність корінного населення зменшилася в багатьох місцях до 20% і більше.
8. У ХVІ-ХVІІ ст. колонізатори завозили в Пн.А. для роботи на плантаціях чорношкірих рабів з Африки.
9. В результаті змішування рас з’явилися метиси, мулати та самбо .
10. В США стрімко зростає частка (12%) темношкірих афроамериканців та зростає їхня роль у всіх сферах життя, зокрема недавно президентом США вперше обрано темношкірого кандидата. Зростає також частка іспаномовного населення, яке намагається мігрувати на більш багату північ материка.
11. В Пн. А. сформовані сучасні поліетнічні політичні нації зі своїми державами, але як державні домінують 2 мови: англійська та іспанська. В Канаді найбільш поширена англійська мова (англоканадці – 60%), але в окремих штатах, де більшість франко-канадців (всього-27%), поширена і французька.
11. Корінне населення має приблизно 1000 мов зі 100 лінгвістичними групами.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Відповіді на запитання до § 39.
2. Складання опорного конспекту.
КС2. Політична карта Північної Америки. Зв’язки України з країнами материка
Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості політичної карти материка та зв’язки України з країнами Північної Америки; розвивати та удосконалювати практичні навички учнів працювати з картами атласу та настінною картою, виховувати політичну культуру та повагу до матеріальних та культурних надбань інших держав світу.
Унаочнення: політична карта Північної Америки, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети і завдань роботи на міні-модулі.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Приклад з використанням системи ПСС:
Європеоїдна!?"Монголоїдна
+2-
Раса
Люди
Здібності Расові відмінності
Корінні території раси
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Приклад з використанням системи ПСС:
США!?"Мексика
+2-
Держава
Північна Америка
Спільний кордон Розміри
Мова
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя з використанням підручника по плану §39.
1. В Північній Америці 37 держав і територій, з них 23 – незалежні держави.
2. Великі за площею – Канада, США, Мексика.
3. США та Канада – високорозвинуті країни світу, входять до семи провідних держав світу з великим доходом їхніх громадян. Решта країн – ті, що розвиваються.
4. США – економічно найбільш розвинута країна світу. В США тільки 5% (300 млн. осіб) населення світу, проте вони виробляють 25% світової продукції світу
5. В США 50 штатів. Столиця – Вашингтон, а найбільше місто – Нью-Йорк.
6. В США живуть численні переселенці з усіх країн світу та їхні нащадки, які сформували свою націю під назвою американці.
7. Першими українцями, що прибули в США у 1876 році, були жителі з Передкарпаття, нині в США проживає 1, 5 млн. українців та вихідців з України.
8. Індіанців налічується лише 1,9 млн. осіб.
9. З США Україна уклала чисельні угоди в багатьох сферах міждержавних та інших стосунків.
10. Здійснюються проекти у сфері промисловості, сільського господарства, культури, екології, освоєння космосу, військовому співробітництві.
11. Компанія з України «Метінвест» Ріната Ахметова купила кілька вугільних шахт в США та імпортує суднами-вуглевозами в Україну коксуюче вугілля.
12. У 2011 році між двома компаніями Укарїни та США підписано угоду про видобуток в Україні сланцевого газу.
13. Канада – найбільша країна в Америці, проте населення лише 33 млн. осіб. Українська діаспора – 1,2 млн. осіб (4%). Столиця - Оттава.
14. Має 10 провінцій і 3 території. Квебек – велика франкомовна провінція, який проводив навіть невдалий референдум про незалежність від решти переважно англомовних провінцій.
15. Канада має значні зв’язки з Україною, в тому числі завдяки чисельній українській діаспорі на міжлюдському рівні. За виробництвом та експортом своєї сільськогосподарської продукції Канада займає по багатьом позиціям провідне місце в світі і є навіть конкурентом України по деяким позиціям.
16. Членство України в СОТ покращило торгівлю України з країнами світу і Північної Америки.
17. Україна підтримує зв’язки з острівною Кубою, яка приймає на відпочинок і лікування чорнобильських дітей, купує наші товари, зокрема літаки.
18. З країн Пн.А. потраплять до нас плоди та насіння тропічних рослин; розширюється співробітництво і з Мексикою.
19. Подальшому розвитку відносин не сприяє віддаленість материка, нерозвинутість всієї інфраструктури зв’язків,а сприяє спільна загальнохристиянська культура, спільна боротьба проти фашизму в другій світовій війні. В Україні дивилися давно і дивляться тепер фільми найбільшої кінофабрики США, користуються комп’ютерними розробками фірм США, в тому числі Інтернетом, найбільший фрагмент якого – Google, базується в США.
ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відповіді на запитання до § 39.
2. Складання опорного конспекту.
АП3. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка Північна Америка».
Мета: позначити основні географічні об’єкти північної Америки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження
Унаочнення: Зошити-практикуми, атласи.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. Робота виконується на ст.42,44,45 зошитів-практикумів; вчитель допомагає учням зрозуміти завдання; звертає їх увагу на вузлові моменти в завданнях. Учні працюють в парах, допомагають також сусідам.
2. Робота з боку вчителя носить навчальний характер та з елементами самостійності в оформленні результатів відповідно до заданих зошитом форм, серед яких переважають дві контурні карти.
3. Підсумки роботи: учні пояснюють, що вони виконували.
4. Зошити-практикуми здаються на перевірку практичної роботи (після пояснення д.з.).
ІІІ. ПОЯСНЕННЯ Д.З.
Д. з. § 39, повт. § 32-39

ГЕО 7 БМ 49-50
СУ1. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів по темі « Антарктида »
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів, отримані під час вивчення теми. Визначити рівень загальнонавчальних та суто географічних умінь та навичок, провести корекційну роботу, підготувати учнів до ТО. Виховувати повагу до географії як одного з головних шкільних предметів.
Унаочнення: фізична карта Антарктиди, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети та завдань міні-модулю.
ІІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ
1. Повторення матеріалу теми по підручнику, $ 32,33 ( ст. 173-184 )
2. Усні відповіді на запитання до $ 32,33
3. Знаходження об’єктів географічної номенклатури на настінній карті і в атласі
4. Коментарі до карт в атласі і підручнику ( підручник – ст. 176, 179, 180 )
СУ2. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів по темі « Північна Америка »
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів, отримані під час вивчення теми. Визначити рівень загальнонавчальних та суто географічних умінь та навичок, провести корекційну роботу, підготувати учнів до ТО. Виховувати повагу до географії як одного з головних шкільних предметів.
Унаочнення: фізична карта Північної Америки, атласи, підручники
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Визначення мети та завдань міні-модулю.
ІІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ
1. Повторення матеріалу теми по підручнику, $ 34-39 ( ст. 187-211 )
2. Усні відповіді на запитання до $ 34-39
3. Знаходження об’єктів географічної номенклатури на настінній карті і в атласі
4. Коментарі до карт в атласі і підручнику ( підручник – ст. 189, 193, 195, 196, 197, 199 )
КР3. Тематичне оцінювання № 4
Мета: Підбити підсумки роботи над вивченням теми. Визначити рівень компетентності кожного учня, виховувати вміння розподіляти час для роботи над самостійними тестовими завданнями
Унаочнення: настінні карти Антарктиди і Північної Америки, атласи, різнорівневі завдання в 2-х варіантах
Д. З. повторити : $ 32, 33, $ 34-39
ГЕО 7 БМ 51 – 52
УМ1. Євразія: фізико-географічне положення, розміри
Мета: визначити головні навчально-розвивальні завдання теми « Євразія », дати учням знання про Євразію як найбільший за площею материк Землі, особливості її фізико-географічного положення, розвивати навички самостійної характеристики фізико-географічного положення географічного об’єкта
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель перевіряє наявність в учнів на партах необхідного для уроку обладнання. Визначає разом з учнями мету і завдання уроку
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Прийом « Бліцопитування »
1. Назвіть материки, які ми з вами вивчили. Покажіть їх на карті.
2. Що вам відомо про Євразію та її вивчення?
3. Які частини світу історично виділені в Євразії?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
На Землі цього найбільшого материка знаходиться наша батьківщина – Україна. В Євразії виникли найстародавніші цивілізації і проживає 2/3 усього населення Землі, його омивають 4 океани. На сьогоднішньому уроці ми розпочнемо знайомство з Євразією.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1.Прийом « Географічний практикум ». За допомогою підручника ( ст. 217 ) і карт визначіть крайні точки Євразії ( миси ).
2. Фізико-географічне положення:
1) Євразія – найбільший материк , за площею 1/3 суходолу Землі
2) Розташована у Пн., Сх., і Зх. Півкулях
3) Проходити через усі теплові та кліматичні пояси Землі
4) Омивається усіма 4-ма океанами
5) Водні об’єкти на межі з іншими материками: Гібралтарська протока, Середземне море, Суецький канал, Червоне море, Берингова протока
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Визначення координат крайніх точок
2. Позначити на контурній карті крайніх точок та об’єктів в п. 5)
ЗП2. Особливості берегової лінії. Частини світу.
Мета: пояснити особливості берегової лінії Євразії, межі двох частин світу.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Береги Євразії є дуже розчленовані
2. Довжина берегової лінії у 2,5 рази більша за довжину екватора
3. Моря в океанах
4. Затоки і протоки в океанах
5. Півострови і острови
6. « Євразія » як назва з’явилася у І половині ХІХ століття, до того на картах підписували частини світу – Європа (1/5площі) , Азія (4/5 площі)
7. Межі Європи і Азії в Євразії: східні схили Уральських гір, річка Емба, північне узбережжя Каспійського моря, Кумо-Маницька западина, Азовське і Чорне моря, протоки Босфор, Дарданелли
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Позначення об’єктів географічної номенклатури на контурній карті Євразії в зошитах-практикумах
ЗП3. Історія відкриття і дослідження
Мета: дати учням наукові знання про відкриття і дослідження окремих регіонів материка, формувати навички самоосвітньої діяльності, роботи з додатковими джерелами географічних знань
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Давні часи – походи Олександра Македонського, римські завоювання, хрестові походи
2. Середні віки – венеціанські та арабські купці, нормани ( вікінги ) – північні райони. Марко Поло. Афанасій Нікітін.
3. Освоєння Сибіру та Далекого Сходу – російські землепрохідці у ХУІ-ХУІІ століттях
4. Дослідження Центральної Азії – росіяни Семенов-Тян-Шанський, Пржевальський, українець Козлов
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Прийом « Географічна лабораторія »
Складання таблиці:
П. І. дослідника Що досліджував Роки дослідження
Марко Поло
Афанасій Нікітін
Петро Семенов-Тян-Шанський
Микола Пржевальський
Петро Козлов

Д. з.: $ 40-41
ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І міні-модуль ( установчо-мотиваційний ). Фізико-географічне положення і розміри Євразії.
Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми «Євразія», охарактеризувати особливості фізико-географічного положення і розмірів Євразії, навчити учнів розв’язувати приклади з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС), застосовані як прийом активізації навчання.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка готовності учнів до уроку. Повідомлення учням про початок вивчення на протязі семи модульних уроків нової теми «Євразія». Основне обладнання - підручники (§ 40-50), відповідні сторінки атласів різних видавництв по темі «Євразія» у учнів, зошити-практикуми і робочі зошити з опорними конспектами та окремими завданнями.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Прийом «Бліцопитування».
1. Назвіть материки, які ви вже детально вивчали в 7 класі. Покажіть їх на карті.
2. Що вам відомо про Євразію?
3. Які частини світу історично виділені в Євразії?
4. Користуючись даними мал. 2 на ст. 8 підручника, порівняти, підібрати узагальнююче слово-поняття в прикладі з використанням системи ПСС та визначити по 1 рисі подібності і відмінності (текст тут і далі разом з відповідями):
Африка!?"Євразія
+1-
Материк
Великий Кількість частин світу
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
В Євразії протягом історії виникали найдавніші цивілізації. Проживає тут 2/3 населення Землі, тут існує більше 90 держав, серед них – одна найбільша за площею і дві найбільші за чисельністю населення. На європейській частині цього материка розташована наша Україна, - найбільша за площею європейська держава, вся територія якої розташована повністю в Європі…
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Євразія – найбільший материк, його площа 54,6 млн. км2 – понад 1/3 всього суходолу Землі. Розташований повністю у Північній півкулі, тобто у Євразії всі широти північні. Основна частина Євразії також одночасно у Східній півкулі, проте крайні західна і східна точки у Західній півкулі.
2. Євразію перетинають Північне полярне коло та Північний тропік; це означає, що вона розташована в усіх теплових та кліматичних поясах (див. в атласах карту «Кліматичні пояси та області світу»).
3. Євразія омивається водами всіх чотирьох океанів. Як і скрізь, на величезних прибережних територіях поблизу з теплими океанськими течіями (Північноатлантична, Куросіо) клімат більш теплий і зі значною кількістю опадів . Поруч з холодними течіями (Сомалійська) на суходолі клімат посушливий.
4. Водні об’єкти на межі з іншими материками: Гібралтарська протока, Середземне море, Суецький канал, Червоне море, Берингова протока.
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
1. Розв’язування прикладів з використанням системи ПСС:
Берингова протока!?"Червоне море
+1-
Водні об’єкти
Береги Євразії Океани

Мис Рока!?"Мис Дежньова
+3
Крайні точки
Євразія
Західна півкуля
Північна півкуля
2. Виконання в зошитах-практикумах частини практичної роботи №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка»; позначаються 4 крайні точки Євразії та водні об’єкти на межі з іншими материками.
ІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Особливості берегової лінії. Частини світу Євразії.
Мета: Пояснити учням особливості берегової лінії Євразії, навчити учнів знаходити в Євразії дві частини світу.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
Прийом «Здивую всіх». Погляньте на карту світу. Який найбільший півострів в Євразії і одночасно в світі?.. Дійсно, Аравійський півострів – найбільший півострів світу, який на тисячі кілометрів подовжує берегову лінію Євразії, оскільки води Індійського океану омивають його з трьох сторін.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Прийом «Географічна лабораторія». З переліку слів вибрати ті , що можуть характеризувати поняття «Берегова лінія материка»:
Розчленовані береги, озера, бухти, рельєф, гавані, течії, півострови
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Приклад з використанням системи ПСС:
Аравійський!?"Таймир
3-
Півострів
Розміри
Форма
Океан
Перейдемо до більш детальної характеристики особливостей берегової лінії Євразії.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя за змістом § 40 з використанням настінної карти та атласів.
1. Береги Євразії дуже розчленовані, довжина берегової лінії в 2,5 рази перевищує довжину екватора Землі.
2. В 4-х океанах багато великих морів і заток. Більшість з них окраїнних , але є і внутрішні, які, як і острови , значно подовжують берегову лінію материка. Є безліч бухт - частин морських водойм, що відокремлені від відкритих вод відрізками берегів або островами. Гавані – природні або штучні бухти, які використовуються для стоянки і роботи суден.
3. Багато величезних півостровів, що глибоко вдаються у водні простори, найбільший з півостровів на території України - Кримський.
4. Біля берегів Євразії безліч островів різних розмірів материкового і вулканічного походження. Серед них є поодинокі острови, невеликі групи островів та величезні архіпелаги.
5. «Євразія» як назва вперше з’явилася у першій половині ХІХ століття, до того на картах підписували частини світу – Європа (1/5площі) , Азія (4/5 площі).
6. Межі Європи і Азії в Євразії: східні схили Уральських гір, річка Емба, північне узбережжя Каспійського моря, Кумо-Маницька западина, Азовське і Чорне моря, протоки Босфор і Дарданелли.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Ознайомлення на настінній карті з об’єктами обов’язкової номенклатури по темі, які необхідно буде на наступних уроках позначити в контурних картах зошита-практикуму в ході виконання практичної роботи №8.
2. Приклади з використанням системи ПСС:
Азія!?"Європа
+1-
Частини світу
Євразія Розміри

Чорне!?"Балтійське
+2-
море
Океан
Внутрішні Положення
Глибина

Біскайська !?"Бенгальська
3-
затока
Океан
Розміри
Частина світу

ІІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Історія відкриття і дослідження.
Мета: охарактеризувати історію відкриття і дослідження окремих регіонів Євразії, розвивати навички самостійної роботи з підручником.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, робочі зошити
І. Організаційний момент
Організація уваги учнів, визначення завдань чергового третього міні-модулю.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Прийом «Вірю-не вірю».
1. Євразія – материк з двох частин світу (Вірю).
2. Україна розташована в Азії (Не вірю).
3. Азію для жителів Європи відкрив Христофор Колумб (Не вірю).
4. Умовною межею між Європою і Азією є східні схили Уральських гір (Вірю).
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Проблемне питання». Чи можливо було жителям Європи в давні часи отримати ґрунтовні знання про всі регіони Азії?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя (за змістом § 41).
1. Давні часи. Походи Олександра Македонського(ІV ст. до н.е.), римські завоювання, в тому числі Східна Римська імперія – Візантія, хрестові походи (1096-1270 рр.)
2. Середні віки. Мандрівки венеціанських та арабських купців до Китаю та Індії, а купців феодальної республіки Великий Новгород на береги Баренцового і Білого морів та до Уралу. Нормани (вікінги) відкрили північні райони Атлантики. Венеціанець Марко Поло в кінці ХІІІ ст. 17 років прожив в Китаї і з його слів про його подорож написана «Книга», російський купець Афанасій Нікітін в своїх дорожніх записках «Ходіння за три моря» розповів про подорож до Індії (1466-1472 рр.)
3. Освоєння Сибіру та Далекого Сходу. ХVІ-ХVІІ ст. – російські землепрохідці.
4. Дослідження Центральної Азії. Прийом «Географічна лабораторія». Складання таблиці за матеріалом § 41.
Дослідники Що досліджував Роки життя
Петро Семенов-Тянь-Шанський Гори Тянь-Шань 1827-1914
Микола Пржевальський Центральна Азія, пустеля Гобі, Тибет 1839-1888
Петро Козлов Кургани гунів і монголів, відкрив давнє місто Хара-Хото 1863-1935
5. В дослідженнях та освоєнні східних і центральних регіонів Азії брали участь величезна кількість українців, багато з них залишилися там жити.
V. Закріплення нового матеріалу
1. Прийом «Роблю висновок». Учні роблять висновок про труднощі в отриманні європейцями будь-якої інформації про віддалені регіони Азії і у встановленні різних зв’язків з ними (віддаленість, відсутність доріг, сучасних засобів зв’язку, сучасного транспорту, різноманітні небезпеки для людей в подорожах тощо)
2. Виконання завдань з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС):
Семенов-Тянь-Шанський !?" Микола Пржевальський
+1-
Дослідники
Російські експедиції Об’єкти досліджень

Венеціанські!?"Новгородські
+1-
купці
Торгівля Місця торгівлі

Домашнє завдання: § 40,41, скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр
Література:
1.Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл.// - Київ: Навчальна книга, 2007
2. Капіруліна С.Л. Усі уроки географії. 7 клас // - Харків: Основа,2007
3. Капіруліна С. Л. Викладання шкільного курсу географії в модульно-розвивальній системі навчання // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - № 33 (278).
4. Португальський О.В. Проблемно-символічні сигнали в курсі «Географія материків і океанів» // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. - № 33 (374).
5. Португальський О.В. Євразія. Урок з географії для 7 класу (перший модульний урок) // Форум педагогічних ідей « Урок ». – Розділ «Практика-березень 2011 ». Освіта.UA.
ГЕО 7 БМ 53 – 54
ЗП1. Геологічна будова, сейсмічно активні області
Мета: визначити основні особливості тектонічної та геологічної будови Євразії, продовжити формувати вміння працювати з різними видами карт та джерелами географічних знань
Унаочнення: фізична та тектонічна карти світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Прийом « Здивую всіх »
Учитель: Погляньте на фізичну карту і знайдіть позначення гірської вершини з найбільшою висотою. Яка це вершина? Яка її висота? … Саме так – Джомолунгма, найвища вершина планети
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
Відповіді на питання д. з. - $ 40,41
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Для вірного аналізу причин розподілу рельєфу та корисних копалин необхідно знати тектонічну та геологічну будову материка
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Євразія розташована в межах трьох великих літосферних плит: Євразійської, Індо-Австралійської, Північно-Американської
2. В основі літосферних плит лежать кілька давніх та молодих платформ – ст. 222 підручника
3. Пояси складчастості – в місцях зближення або розходження літосферних плит – ст. 223
4. В межах поясів відбуваються землетруси, діють вулкани – ст. 223
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення назв і розташування літосферних плит, платформ, поясів складчастості, вулканів
ЗП2. Рельєф
Мета: визначити загальні особливості рельєфу Євразії, вивчити географічну номенклатуру, продовжити формувати вміння навичок роботи з різними видами карт
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Поверхня Євразії дуже різноманітна, коливання висоти перевищує 9 км.
2. Найбільші рівнини Землі – Східноєвропейська, Західносибірська, найвищі гори – Гімалаї, найглибша западина суходолу – берег озера Мертве море, найбільша низовина світу нижче рівня Світового океану – Прикаспійська
3. Найбільші рівнини – на платформах ( ст. 225), але є і у передгірних прогинах земної кори
4. Поясам складчастості відповідають гори, вулкани
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Позначення об’єктів географічної номенклатури на контурній карті Євразії в зошитах-практикумах
ЗП3. Давні зледеніння . Корисні копалини
Мета: з’ясувати наслідки впливу давніх зледенінь на формування рельєфу материка, визначити найбільші родовища корисних копалин і закономірності їх залягання
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Під час похолодання на південь просунувся давній льодовик, який досяг 50о пн. ш. і території сучасної України.
2. Морена – обкочене каміння, глина, пісок
3. Євразія має практично всі види корисних копалин. Провідне місце у світі вона займає за запасами нафти та газу, руд кольорових металів
4. Значні запаси залізної і марганцевої руд є на території України
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповіді на запитання до $ 42

Д. з.: $ 42
ДРУГИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І міні-модуль (змістово-пошуковий ). Геологічна будова Євразії.
Мета: визначити основні особливості геологічної і тектонічної будови Євразії, продовжити формувати вміння працювати з різними видами карт і підручником, для активізації навчання продовжити знайомство учнів з прикладами із використанням проблемно-символічних сигналів.
Унаочнення: фізична карта Євразії, карта світу «Будова земної кори», атласи, зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка вчителем і взаємоперевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Перевірка ( усна або ( і ) частково письмова) вивчення домашнього завдання; відповіді на запитання до § 40-41.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Географічна лабораторія». На карті атласу «Будова земної кори» знайдіть 3 найбільші літосферні плити, в межах яких розташована Євразія; порівняти, підібрати спільне слово-поняття в прикладі з використанням системи проблемно-символічних-сигналів (ПСС) та визначити по 1 рисі подібності і відмінності (текст тут і далі разом з відповідями):
Євразійська!?"Індо-Австралійська
+1-
Плита
Євразія Положення
Продовжимо вивчення нового матеріалу з використанням § 42 підручника…
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Більша частина Євразії розташована в межах трьох великих літосферних плит: Євразійської, Індо-Австралійської, Північно-Американської. Є ще і менші літосферні плити.
2. В основі літосферних плит лежать кілька давніх та молодих платформ, які є залишками давніх материків Лавразія та Гондвана.
Давні: Східноєвропейська, Сибірська, Китайсько-Корейська, Південно-Китайська, Аравійська, Індійська; перші чотири – залишки Лавразії.
Молоді: Західно-Сибірська, Туранська.
3. Пояси складчастості Євразії: давній Урало-Монгольський, молоді – Альпійсько-Гімалайський та Тихоокеанський. Останні два - сейсмічно активні області з великою кількістю землетрусів та відомих діючих вулканів ( див. атласи). Це зони сучасного гороутворення.
4. На межі літосферних плит знаходиться острів Ісландія з океанічним типом земної кори без гранітного шару гірських порід. Він – верхівка Північно-Атлантичного серединного хребта з вулканами тріщинного типу, найбільший з яких – вулкан Гекла.
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
1. Розв’язування прикладів з використанням системи ПСС:


Східноєвропейська!?"Туранська
3-
Платформа
Вік
Положення
Розміри

Альпійсько-Гімалайський!?"Тихоокеанський
+3
Пояс складчастості
Молодий
Землетруси
Вулкани
2. Знаходження на картах атласу «Будова земної кори» та настінній карті Євразії літосферних плит і їх меж, поясів складчастості, зон землетрусів і сучасного горотворення, вулканів.
2. Виконання в зошитах-практикумах частини практичної роботи №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка»; позначаються відповідно до завдання три вулкани в Європі і три вулкани в Азії.
ІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Рельєф Євразії.
Мета: Охарактеризувати основні особливості рельєфу Євразії, вивчити географічну номенклатуру, продовжити формувати вміння навичок роботи з різними видами карт.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
Створення позитивного настрою на міні-модулі. Вчитель: на минулому міні-модулі ми вивчали геологічну, іншими словами внутрішню будову Євразії, на цьому модулі будемо вивчати особливості будови поверхні Євразії, тобто її рельєф.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Давайте згадаємо матеріал теми «Рельєф Землі та його зв'язок з будовою літосфери» за допомогою §3 і мал. 7 на ст. 16 підручника. Спробуємо розв’язати приклади з використанням системи ПСС:
Материки!?"Океанські западини
+1-
Форми рельєфу
Планетарні Положення відносно рівня поверхні води Світового океану
Рівнини!?"Гори
+1-
Форми рельєфу
Основні Зовнішній вигляд (геометрична форма)
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Східноєвропейська рівнина!?"Середньосибірське плоскогір’я
+1-
Рівнина
Величезні ділянки суходолу з відносно рівною (плоскою) поверхнею Висота над рівнем поверхні води Світового океану
Після розв’язання прикладу вчитель пропонує продовжити вивчення теми міні-модулю за допомогою матеріалу підручника на ст. 222-225.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя за змістом § 42 з використанням настінної карти та атласів.
1. Коливання висот на материку перевищує 9 км, оскільки тут є найвищі в світі гори і западина (берег Мертвого моря) на суходолі нижче рівня поверхні води Світового океану. Загалом давнім платформам у рельєфі найчастіше відповідають великі рівнини, а поясам складчастості – гірські системи.
2. Рівнини: Східноєвропейська рівнина, Середньосибірське плоскогір’я, Велика Китайська рівнина, плоскогір’я Декан, Західно-Сибірська рівнина. Не на платформах, а у передгірних прогинах земної кори розташовані Індо –Гангська і Месопотамська низовини.
3. Гори давнього Урало – Монгольського поясу: Тянь-Шань, Алтай, Уральські гори. Давні також середньовисотні Скандинавські гори.
4. Гори молодого Альпійсько-Гімалайського поясу: Піренеї, Апенніни, Альпи, Карпати, Кримські гори.
5. Гори, вулкани, острови молодого Тихоокеанського складчастого поясу тягнуться вздовж східних берегів Євразії від Камчатки до Великих Зондських островів
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Ознайомлення на настінній карті з об’єктами обов’язкової номенклатури по темі, які необхідно буде на наступних уроках позначити в контурних картах зошита-практикуму в ході виконання практичної роботи №8.
2. Приклади з використанням системи ПСС:
Альпи!?"Гімалаї
+1-
Гори
Альпійсько-Гімалайський пояс Висота

Монблан!?"Еверест
2-
Гірські вершини
Висота
Частина світу
ІІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Давні зледеніння, корисні копалини.
Мета: з’ясувати наслідки впливу на формування сучасного рельєфу материка одного із важливих чинників рельєфоутворення – давніх зледенінь, охарактеризувати закономірності розміщення корисних копалин.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, робочі зошити
І. Організаційний момент
Організація уваги учнів, визначення завдань чергового третього міні-модулю.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Розв’язування прикладу з використанням системи ПСС:
Покривні!?"Гірські
+1-
Льодовики
Лід на суходолі Рельєф під льодовиком
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Розв’язування прикладу з використанням системи ПСС:
Природний газ!?"Нафта
+1-
Корисні копалини
Паливні Агрегатний стан
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя (ст. 225-226 § 42).
1. Рельєф Євразії змінювався під дією внутрішніх і зовнішніх сил Землі, при цьому на характер дії зовнішніх сил впливають і кліматичні фактори. І зараз велику частину суходолу островів у Північному Льодовитому океані вкривають покривні льодовики, а на протязі історії Землі льодовики в льодовикові періоди вкривали значні частини Євразії. Один із льодовиків досяг приблизно 50о пн. ш. і вкрив значну частину сучасної України.
2. Робота льодовика – вирівнювання своїм «черевом» поверхні, перенесення морени – обточеного каміння, глини, піску, перемішування різних гірських порід, створення і руйнування дрібних форм рельєфу. При таненні льодовика значну роль у зміненні рельєфу брали також величезні маси талої води.
3. Складна будова земної кори Євразії вплинула і на закономірності розміщення корисних копалин. Походження кожного великого родовища бажано розглядати окремо. Так, кольорові руди в Євразії можуть бути як на великих рівнинах, так і в горах чи на островах. А паливні корисні копалини добувають переважно на рівнинах, в тому числі нафту і газ ще і на берегах та шельфі морів. Кам’яну і калійну сіль добувають як в передгірних прогинах Уралу і Карпат, так і на Східноєвропейській рівнині в українському Донбасі…
V. Закріплення нового матеріалу
1. Знайомство учнів з картами атласу «Азія. Господарство» і «Європа. Господарство»; знаходження на них найбільших родовищ корисних копалин.
2. Виконання завдань з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС):Алюмінієві руди!?"Мідні руди
+1-
Корисні копалини
Кольорові метали Хімічний елемент

Хромові!?"Марганцеві
+1-
Руди
Поліпшення якості сталі Хімічний елемент
Криворіжжя !?"Курська магнітна аномалія (Росія)
+3
Басейни корисних копалин
Залізна руда
Хімічний елемент
Використання

Домашнє завдання: § 42, скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр
Література:
1.Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл.// - Київ: Навчальна книга, 2007
2. Капіруліна С. Л. Викладання шкільного курсу географії в модульно-розвивальній системі навчання // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - № 33 (278).
3. Португальський О.В. Проблемно-символічні сигнали в курсі «Географія материків і океанів» // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. - № 33 (374).
4. Португальський О.В. Євразія. Урок з географії для 7 класу (перший модульний урок) // Форум «Урок». – Розділ «Практика-березень 2011». Освіта.UA
ТРЕТІЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І міні-модуль (змістово-пошуковий ). Клімат Євразії, порівняння з кліматом Північної Америки. Вплив на клімат географічної широти і циркуляції атмосфери.
Мета: ознайомити учнів з особливостями формування клімату Євразії, порівняти його з кліматом Північної Америки, встановити вплив на клімат географічної широти і циркуляції атмосфери, продовжити формувати вміння працювати з кліматичними картами.
Унаочнення: кліматична карта Євразії, атласи, зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка вчителем і взаємоперевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Перевірка вивчення домашнього завдання - відповіді на запитання до § 42.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Проблемне питання». На карті атласу «Кліматичні пояси та області світу» знайдіть кліматичні пояси, в межах яких розташована Євразія; порівняти, підібрати спільні слова-поняття в прикладі з використанням системи проблемно-символічних-сигналів (ПСС) та визначити 4 риси відмінності (текст тут і далі разом з відповідями):
Арктичний!?"Помірний
4-
кліматичний пояс
Різний кут падіння променів Сонця
Середньорічна температура
Наявність кліматичних областей
Протяжність в км по широті
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Відкрийте карту атласу «Кліматичні пояси та області світу» та підручник на ст. 228 з кліматичними картами.
2. З просуванням з півночі на південь зростає кут падіння променів Сонця на земну поверхню і зростає середньорічна температура.
3. Велика протяжність Євразії від Північного Льодовитого океану майже до екватора призводить до наявності в ній усіх теплових та кліматичних поясів Північної півкулі. Цим Євразія схожа на Північну Америку. Але Євразія має ще і екваторіальний пояс та більшу протяжність кліматичних поясів по широті, оскільки Євразія більша за розмірами.
4. На клімат Євразії суттєво впливають переважаючі вітри. Західне перенесення – постійний вітер помірних широт з Атлантичного океану, який приносить опади більшій частині Європі. Північно-східний пасат приносить влітку Аравійському півострову з центральної Азії сухе і спекотне повітря. З Північного Льодовитого океану північно-східні вітри приносять холодне і сухе арктичне повітря. На сході і півдні Євразії формуються сезонні вітри мусони в напрямках океани-азіатський мінімум (літо) і азіатський мінімум – океани (зима).
5. У міжгірних улоговинах Сибіру (місто Ойм’якон), де холодне повітря майже не рухається, зафіксовано рекордно низьку зимову температуру -71оС
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
1. Прийом «Розв’язок проблемного питання». Учні розв’язують приклад з використанням ПСС, з яким вони ознайомилися на початку уроку.
2. Запитання до учнів по кліматичним картам в підручнику на ст. 228.
3. Приклад з використанням ПСС.
Мусон!?"Бриз
+3
Вітер
Рух повітря
Зміни напряму
Рух через берегову лінію
ІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Вплив підстилаючої поверхні на клімат Євразії.
Мета: встановити вплив на клімат Євразії підстилаючої поверхні, продовжити формувати вміння працювати з кліматичними картами.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Використовуючи в атласі фізичну та кліматичну карти Євразії, висловіть припущення про те, чому на заході України опадів випадає більше… (гори Карпати затримують вологі західні повітряні маси).
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Основними кліматотвірними чинниками є вплив географічної широти, циркуляція атмосфери та особливості підстилаючої поверхні. Зупинимося детальніше на останньому чиннику.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя за змістом § 43 з використанням настінної карти та атласів.
1. Значний вплив на клімат Євразії мають особливості її підстилаючої
поверхні. Наприклад, хоча вологий західний вітер з Атлантичного океану затримується невисокими Уральськими горами, все ж частина вологих повітряних мас проникає і в західний Сибір.
2. В Євразії у горах та на високих плоскогір’ях діє висотна кліматична поясність зі зміною клімату з висотою. Як відомо ще з курсу географії 6 класу, температура повітря може знижуватися на 6оС з підняттям вгору на 1 км, відповідно змінюється і клімат приблизно так, як він змінюється від екватора до арктичних широт. Різниця тільки у тому, яким широтним кліматичним поясам відповідають підніжжя висотних форм рельєфу та їх вершин.
3. Суттєво впливають на клімат узбережжя Євразії гірські холодні і теплі течії. Євразія омивається водами всіх чотирьох океанів; як і скрізь, на величезних прибережних територіях поблизу з теплими океанськими течіями (Північноатлантична, Куросіо) клімат більш теплий і зі значною кількістю опадів . Поруч з холодними течіями (Сомалійська) на суходолі клімат посушливий.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Відповіді на запитання 1-6 до § 43 на ст.230.
2. Приклад з використанням системи ПСС:
Помірний!?"Субтропічний
+1-
кліматичний пояс
По 2 широтних кільця у Північній і Південній півкулях Ширина поясів
ІІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Кліматичні пояси та області Євразії.
Мета: ознайомити учнів з кліматичними поясами та областями Євразії, продовжити формувати вміння працювати з кліматичними картами.
Унаочнення: карта кліматичних поясів та областей Євразії, атласи, підручники, робочі зошити
І. Організаційний момент
Організація уваги учнів, вибірковий контроль ведення робочих зошитів.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Прийом «Мікрофон».
1. Який основний кліматичний пояс в Євразії найбільший?
2. Якими фарбами він позначений на карті атласу (в підручнику на ст. 231 однією фарбою)?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
3 (продовження попередньої роботи). Чому на карті атласу помірний пояс позначений різними кольорами і одночасно в підручнику позначений однією фарбою, проте розділений червоним пунктиром? Учні висловлюють думки, вчитель підводить до правильної відповіді або у разі ускладнень робить запитання проблемним з відстроченою відповіддю на заключних етапах міні-модулю.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя (ст.. 230-233 § 44).
1. Євразія розміщена в 4-х основних і 3-х проміжних поясах (див. карту на ст. 231 підручника).
2. Над територією Євразії формуються усі типи повітряних мас: арктичні, помірні, тропічні, екваторіальні.
3. Помірний пояс має 5 кліматичних областей, субтропічний – 3. Кліматичні області відрізняються річною кількістю опадів, сезонністю їх розподілу та річними амплітудами коливання температур повітря.
4. Особливості кожного кліматичного поясу і області - див. відповідні абзаци § 44.
V. Закріплення нового матеріалу
1. Визначення за кліматичними діаграмами на ст. 233 підручника кліматичних областей помірного кліматичного поясу ( зліва направо і вниз області помірного клімату такі: морський, помірно континентальний, континентальний, різко континентальний, мусонний).
2. Приклад з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС):

Помірно континентальний!?"Помірний мусонний
+1-
клімат
Область Кількість вологи


Домашнє завдання: § 43, 44, скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр
ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І міні-модуль (адаптивно-перетворювальний ). Практична робота №11 «Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм».
Мета: з’ясувати причини відмінностей кліматичних умов у межах одного кліматичного поясу; навчитися визначати типи клімату помірного поясу Євразії за даними кліматичних карт та діаграм.
Унаочнення: кліматична карта Євразії, карта кліматичних поясів і областей світу, атласи, зошити-практикуми (використовується «Практикум з курсу «Географія материків і океанів» авторів С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко, видавництво «Абетка», Кам’янець-Подільський, 2008»).
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка готовності учнів до уроку. Створення атмосфери зацікавленості в результатах роботи та налаштування на продуктивну практичну працю.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
1. Перевірка вивчення домашнього завдання; відповіді на запитання до § 43-44.
2. Згадайте, як ми на минулому уроці визначали за кліматичними діаграмами на ст. 233 підручника різні типи клімату помірного поясу. Відповіді учнів - морський, помірно континентальний, континентальний, різко континентальний, мусонний. Подібне завдання ви виконаєте вже самостійно на ст. 57 зошита-практикуму.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вчитель: Крім закріплення практичних умінь та навичок роботи з матеріалами теми в підручнику, картах та зошиті-практикумі, ви повинні мати на увазі, що оцінка за практичну роботу суттєво впливає на тематичну оцінку по темі «Євразія». Враховується також естетичний момент в оформленні результатів роботи.
ІV. Виконання практичної роботи (ст. 56-57 зошита-практикуму; робота нижче надрукована вже з готовими відповідями)
1. Дайте визначення понять:
Кліматичний пояс – величезна територія, в межах якої основні показники клімату майже не змінюються.
Кліматична область – територія в межах одного кліматичного поясу з певним типом клімату.
2. На основі аналізу тематичних карт атласу з’ясуйте, які кліматичні області виділяються в межах помірного кліматичного поясу в Євразії. Порівняйте їх за основними кліматичними характеристиками. Результати запишіть у таблицю.

КЛІМАТИЧНІ ОБЛАСТІ ПОМІРНОГО КЛІМАТИЧНОГО ПОЯСУ ЄВРАЗІЇКліматичні
області Положення
на материку Середні t, оС Річна амплі –
туда коливань
температур, оС Опади
січня липня річна кількість, мм
сезонність
Морська Північно-
західна Європа > 0 +16 16 До
1000 Влітку
більше
Помірно-континентальна Схід і центр Європи -6 +19 25 500-900 Влітку
більше
Континентальна Захід Сибіру до Узбекистану -20 +22 42 До 400 Влітку
більше
Різко континентальна Центр Азії і схід Сибіру -20 +30 50 До 400 Влітку
більше
Мусонна Далекий Схід -16 +18 34 > 800 Влітку набагато
більше
3. За кліматичними діаграмами визначіть типи клімату помірного кліматичного поясу Євразії. Дані запишіть у таблицю.
ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ
№ діаграми Температура Річна
амплітуда
коливань
температур, оС Опади Тип
клімату
січня,оС липня, оС за рік, мм сезонність
№ 1 +3 +17 14 631 Влітку більше Морський
№ 2 -6 +24 30 941 Влітку набагато більше Мусонний
№ 3 -17 +17 34 433 Влітку більше Континентальний

№ 4 -10 +16 26 620 Влітку більше Мусонний
№ 5 -20 +16 36 401 Влітку більше Різко
континентальний
№ 6 -6 +19 25 660 Влітку більше Помірно
континентальний

КЛІМАТИЧНІ ДІАГРАМИ РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ ОБЛАСТЕЙ ПОМІРНОГО ПОЯСУ ЄВРАЗІЇ - №№ 1, 2, 3.4,5,6
1 - морський, 2 - мусонний, 3 - континентальний, 4 - мусонний, 5 - різко континентальний, 6 – помірно континентальний.
V. Висновок
Зробіть висновок про те, чим відрізняються кліматичні області в межах помірного кліматичного поясу Євразії. Поясніть, чим викликані такі відмінності. Висновок приблизно такий:
Кліматичні області відрізняються річною кількістю опадів, сезонністю їх розподілу, річними амплітудами коливання температур повітря та максимумами і мінімумами температур повітря по сезонам року. Інколи за діаграмою важко визначити кліматичну область, не знаючи звідки вона – зі сходу чи заходу Євразії.
ІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Внутрішні води Євразії. Річки.
Мета: сформувати в учнів уявлення про розподіл внутрішніх вод Євразії і їх розподіл за річковими басейнами океанів і басейнів внутрішнього стоку.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
Перехід до вивчення нової теми; у разі значного дефіциту часу для закінчення оформлення результатів практичної роботи № 11 на І міні-модулі, її завершення переноситься на домашнє завдання.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Прийом «Бліцопитування».
1. Визначіть поняття «води суходолу».
2. Які типи живлення бувають у річках?
3. Який режим живлення буває у річок?
4. Що таке річка?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Дивуй». Вчитель пропонує подивитися на останню карту атласу «Географічні довідки» і визначити довжину річки Янцзи (6300 км). Це третя за довжиною річка світу і перша в Євразії. В Євразії багато річок, які дивують не тільки своїми розмірами, але і іншими особливостями. Навіть невеликі річки здавна відомі і як символи територій і країн.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя за змістом § 45 з використанням настінної карти та атласів.
1. Розподіл вод суходолу в Євразії вкрай нерівномірний – це наслідок кліматичних контрастів. Саме кліматична карта разом з фізичною можуть дати уявлення про забезпеченість цими водами певних територій.
2. Річки Євразії входять до басейнів всіх чотирьох океанів планети і також до басейнів внутрішнього стоку, при цьому один з останніх значно переважає розмірами всі інші. Басейни внутрішнього стоку займають третину території материка.
3. Річки живляться талими сніговими, дощовими, підземними, льодовиковими водами.
4. Режим живлення – зміни рівня річки впродовж року.
5. Басейн Північного Льодовитого океану. Найбільші річки: Об з притокою Іртишем – найдовша (5410 км), Єнісей – найповноводніший, Лена, Північна Двіна, Печора. Живлення переважно снігове та ґрунтове, узимку надовго замерзають.
6. Басейн Атлантичного океану. Найбільші річки: Дунай, Дніпро, Дністер, Рейн, Ельба. Переважає дощове та снігове живлення. Узимку замерзають на короткий час. Влітку річки міліють і зменшують об’ємний стік води. Значну частину води використовує людина на господарчі потреби.
7. Басейн Індійського океану. Найбільші річки: Інд, Ганг з притокою Брахмапутрою, Тигр і Євфрат. Останні дві у нижній течії зливаються в одну Шатт-ель-Араб. Живлення переважно снігове, льодовикове і дощове. Перші три більш повноводні улітку, мають багато паводків, останні дві найбільше води отримують від зимових субтропічних дощів. Здавна ці річки грають важливу роль в житті густозаселених територій Євразії.
8. Басейни внутрішнього стоку (див. карту в підручнику на ст. 235). В Євразії існує великий басейн внутрішнього стоку в Середній та Центральній Азії разом з річковим басейном річки Волга в Європі. Тут річки найбільш повноводні весною під час танення снігу. Найбільші річки впадають в Каспійське озеро-море, а такі як Амудар’я та Сирдар’я практично розбираються на господарчі потреби на шляху до пересихаючого Аральського озера-моря. Практично немає річок в регіональному басейні внутрішнього стоку на Аравійському півострові, що від великого басейну внутрішнього стоку Євразії відділений системою річок Тигр – Євфрат.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Ознайомлення на настінній карті з річками-об’єктами обов’язкової номенклатури по темі, які необхідно буде на наступних уроках позначити в контурних картах зошита-практикуму в ході виконання практичної роботи №8.
2. Приклади з використанням системи ПСС:
Паводок!?"Повінь
2-
Підйом води
Причини
Раптовість

Єнісей!?"Янцзи
4-
Річка

Океан
Море
Напрям течії
Країни
ІІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Внутрішні води Євразії. Озера, сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота.
Мета: продовжити формування в учнів уявлення про розподіл внутрішніх вод Євразії і їх розподіл по озерам, сучасним зледенінням та багаторічній мерзлоті.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, підручники, робочі зошити
І. Організаційний момент
Організація уваги учнів, визначення завдань чергового третього міні-модулю.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Вчитель пропонує учням включитися в дидактичну гру-завдання в формі словесних географічних ігор. Прийом «Поміркуйте».
1. Природна заглибина на суходолі, заповнена водою: о_е_о.
2. Походження озера, яке є залишком морського басейну: р_л_к_о_е .
3. Скупчення багаторічного льоду на суходолі: _ь_д_в_к.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Озера бувають тектонічні, залишкові(реліктові), льодовикові, загатні, лиманні, стічні і безстічні, прісні, солоні і мінеральні, величезні і маленькі. Всі названі озера є в Євразії, але в ході вивчення § 46 ми зупинимося лише на найбільш відомих…
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя (за планом § 46).
1. Каспійське озеро – море. Найбільше у світі, походження реліктове. Глибоке, солоне – 12-13%о.. Також реліктове солоне Аральське озеро-море. Це район екологічної катастрофи, оскільки води двох річок розбираються на шляху до нього на зрошення полів бавовнику.
2. Озеро Балхаш наполовину солоне, наполовину прісне (західна частина).
3. Тектонічне озеро Байкал найглибше в світі – 1620 метрів, в ньому 20% світових запасів прісної води.
4. Мертве озеро-море – найсолоніше в світі з солоністю 270-310%о, тектонічне, берег озера на 400 м нижче рівня Світового океану.
5. В Європі тектонічне походження мають також кілька невеликих озер, в тому числі мальовниче Женевське озеро.
6. На півночі багато озер льодовикового походження, найбільше серед них Ладозьке. Тому воно неглибоке – максимальна глибина 51 м.
7. Сучасне зледеніння у Євразії поширене у високих горах (гірські льодовики) та на півночі Євразії. Покривні льодовики є на багатьох островах Північного Льодовитого океану. Льодовики є постійним джерелом води навіть для великих річок Євразії.
8. Значну частину Євразії займає багаторічна мерзлота – замерзлий шар гірських порід, що постійно зберігає температуру нижчу за 0оС. У Європі мерзлота лише на Крайній Півночі, а в Азії вона охоплює третину площі. Мерзлота створює труднощі при будівництві доріг і споруд.
V. Закріплення нового матеріалу
1. Ознайомлення на настінній карті з річками-об’єктами обов’язкової номенклатури по темі, які необхідно буде на наступних уроках позначити в контурних картах зошита-практикуму в ході виконання практичної роботи №8.
2. Виконання завдань з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС):
Женевське!?"Байкал
+2-
Озеро
Прісне
Протічне Розміри
Глибина

Аральське!?"Каспійське
+4
Озеро-море
Реліктове
Євразія
Солоне
Безстічне

Домашнє завдання: § 45, 46 скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр
П’ЯТИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І і ІІ міні-модулі об’єднані (змістово-пошукові ). Природні зони Євразії.
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про природні зони, закріпити практичні навички характеризувати природні зони по компонентам природи, продовжити формувати розуміння поняття про широтну зональність та навички вміння працювати з картами природних зон і текстом підручника.
Унаочнення: карта природних зон Євразії, атласи, зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка вчителем готовності учнів до уроку, їх присутності, організація уваги.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Перевірка вивчення домашнього завдання - відповіді на запитання до § 45-46 (варіант – письмове тестування або різнорівневі завдання невеликого об’єму).
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Проблемне питання». Чи однорідна природа материка Євразія?
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Прийом «Картографічна лабораторія». Назвіть послідовно з півночі на південь природні зони , в яких розташована Євразія. Яку поясність на більшій частині Євразії ви помітили (широтну)? Яка ще існує поясність?
2. Територія Євразії лежить в усіх кліматичних поясах Північної півкулі. Наслідком цього є існування в Євразії всіх відомих на Землі природних зон з широтною зональністю від екватора до Північного Льодовитого океану включно.
3. Прийом «Практичність теорії». Виходячи з того, що послідовність
природних зон відповідає широтній поясності, вчитель пропонує учням самостійно опанувати матеріал про природні зони, користуючись § 47-48 підручника та картою природних зон Євразії. У характеристиці природних зон найважливішими є такі природні компоненти живої природи: рослинність, тваринний світ, ґрунти. Самому факту існування певних видів організмів флори і фауни та ґрунтів сприяють відповідні фактори неживої природи природних зон, наприклад, кліматичні. Вчитель пропонує учням скласти велику таблицю природних зон з найбільш характерними компонентами кожної з них:
Природна зона Рослинність Тваринний світ Ґрунти
Вчитель допомагає учням в роботі; роботу можна виконувати також в парах або в групах, але кожний учень заповнює свій робочий зошит. Роботи вибірково оцінюються наприкінці ІІ міні-модулю. Решта робіт оцінюються при черговій перевірці зошитів.
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
1. Прийом «Розв’язок проблемного питання». Учні роблять висновок про те, що природа материка неоднорідна і різноманітна.
2. Учні розв’язують приклади з використанням ПСС.
Тайга!?"Степ
4-
Природна зона
Фауна
Флора
Ґрунти
Клімат
Мішані та широколисті!?"Вологі екваторіальні
+2-
Ліси
Домінування серед рослин дерев
Сприятливі умови життя для організмів Види організмів
Кількість опадів
Чорнозем!?"Каштановий ґрунт
+2-
Ґрунт
Степ
Україна Кількість гумусу
Забарвлення
ІІІ міні-модуль ( змістово-пошуковий ). Висотна поясність гір Євразії. Зміни людиною природи материка.
Мета: поглибити знання учнів про висотну поясність як таку та висотну поясність гір Євразії, виявити особливості висотної поясності в Євразії та її відмінності від рівнинних природних зон, з’ясувати на реальних прикладах наслідки прояву господарської діяльності людини на природу материка, поглибити навички вміння працювати з картами природних зон і текстом підручника,
Унаочнення: карта природних зон Євразії, атласи, зошити-практикуми, робочі зошити.
І. Організаційний момент
Вчитель пропонує перейти до вивчення теми третього міні-модулю.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Прийом «Мікрофон».
1. Чи на всіх материках є зони висотної поясності? Знайдіть їх в атласах на карті природних зон світу та окремо на картах природних зон материків.
2. На якому з материків зона висотної поясності незначна; на якому її немає?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вчитель: Вивчення матеріалу цієї теми дозволить поглибити ваші знання про висотну поясність як таку і особливості її в Євразії. Тут найвищі гори світу і займають вони величезні площі… Також ви поглибите свої знання про зміни людиною природи материка.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя (§ 49).
1. Висотну поясність ми спостерігаємо в горах. Але підніжжя гір можуть самі бути на різних висотах та в різних природних зонах.
В самих горах до вершин можна розрізнити різну кількість поясів зі своєрідними назвами. На півночі Євразії їх можна спостерігати максимум чотири, в Альпах – п’ять, в Гімалаях – набір висотних поясів найбільший.
2. Північ Євразії: ліси, пояс кедрового стелюха, гірська тундра і багаторічні сніги. Альпи: твердолисті вічнозелені ліси й чагарники, ялиново-букові ліси, субальпійські луки, альпійські луки, багаторічні сніги та лід. Гімалаї: біля підошви гір - болотисті джунглі, далі - вологі ліси з салового дерева, ліси з пальм і деревовидних папоротей, бамбука й ліан, ліси субтропічного поясу з вічнозеленими дубами і соснами, листопадні ліси з дуба, каштана, клена, черемхи, вишні, хвойні ліси, субальпійські луки, альпійські луки, гірська тундра, пояс снігів.
3. Людина, як правило, негативно впливає на природу. Негативний вплив збільшився безповоротно, коли населення Землі досягло кількості кількох мільярдів осіб. Особливо постраждали густонаселені райони, де рослинність розвивається в умовах недостатньої кількості тепла і вологи та протягом частини року. Відповідно постраждали тварини, особливо великі. Їх стало мало за кількістю, а багато як види зникли взагалі. Зачищені від дикої рослинності землі використовуються під орні землі та населені пункти, різноманітні споруди і дороги. Європа на дві третини площі стала безлісою. Природні комплекси в Європі практично скрізь змінені на створені людиною антропогенні.
4. Окремою великою проблемою стала нестача прісної води та її забруднення. Забруднення стало досягати підземних басейнів, очищення яких практично неможливе, оскільки бруд не виноситься потоком води з-під землі. Браконьєрство та забруднення водойм стало причиною загибелі багатьох видів водних організмів.
5. Природа Євразії потребує охорони. В багатьох країнах, в тому числі в Україні, створені природоохоронні території, найголовніші серед них – національні парки та заповідники, які вилучаються з господарського користування. При дотриманні певних обмежувальних умов в деяких природоохоронних територіях на певних ділянках дозволяється організований туризм. Кількість природоохоронних територій в кожній державі, як правило, збільшується.
V. Закріплення нового матеріалу
1. Відповіді на запитання § 49, зчитування висновків в кінці параграфу.
2. Приклад з використанням системи проблемно-символічних сигналів (ПСС):

Альпи!?"Гімалаї
+2-
Гори
Висотна поясність
Високі гори Кількість висотних поясів
Кількість видів організмів


Біловезька Пуща!?"Асканія Нова
+2-
Природоохоронні території
Вилучення з господарства
Європа Охоронні об’єкти і організми
Природні зони


Домашнє завдання: § 47, 48, 49, скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр
ШОСТИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І міні-модуль (змістово-пошуковий ). Населення Євразії.
Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії, його розселення на материку, расовий, етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення, розвивати навички учнів в роботі з картами атласу.
Унаочнення: політична карта Євразії, атласи (карта «Розміщення населення», карта «Народи світу»), зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка вчителем готовності учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
1. Перевірка вивчення домашнього завдання - відповіді на запитання до § 47-49; думка-припущення учнів про вплив природи материка на особливості розміщення населення на материку та місцеві особливості організації життя на різних територіях у відповідності до природних комплексів і їхніх компонентів.
2. Яка загальна кількість населення Землі?
3. Які людські раси ви знаєте?
4. Які найбільш численні народи ви знаєте; які етнічно більш однорідні, які нові – результат змішування рас та культур; згадайте відповідні теми по іншим материкам.
5. До якої мовної сім’ї та мовної групи належать українці (див. карту «Народи світу» в атласі)?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Проблемне питання».
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Вивчення матеріалу теми за планом § 50. Сучасна людина живе в Євразії 35-40 тисяч років.
2. Населення Євразії (див. підручник., § 50) становить 4, 7 млрд. осіб. Тут проживає 75% населення світу.
3. Середня густота населення Євразії (див. в атласі карту «Розміщення населення») найбільша серед материків – 86 осіб/км2, але є території з середньою густотою вище 1500 осіб/км2 і нижче 1 особи/км2. Причини такої диспропорції – природні умови території, її історичне минуле та сучасність.
4. В деяких країнах борються з перенаселенням і проти високої народжуваності, в багатьох народжуваність стимулюють морально і матеріально, в тому числі в Україні. Українці (як і більшість європейців) ведуть сучасний спосіб життя, який не сприяє високій народжуваності. На чисельність населення часто впливає легальна та нелегальна міграція населення з бідних регіонів Землі та Євразії в більш багаті, зокрема в багаті країни Європи.
5. В Євразії здавна проживають представники трьох основних рас світу: європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Раси поділяються на численні народи. Народи об’єднуються у мовні групи та сім’ї. Так, українці, росіяни , білоруси, поляки, чехи входять до слов’янської мовної групи, а слов’янська мовна група входить до індоєвропейської мовної сім’ї.
6. Найбільш численна індоєвропейська мовна сім’я, народи якої живуть переважно в Європі та Південній Азії.
7. В Європі, Пд.-Зх. Азії, на півострові Індостан проживають європеоїди, у Центральній, Північній , Східній Азії – монголоїди, на крайньому півдні Індостану і острові Шрі-Ланка – негроїди.
8. Найчисленніші народи в Євразії – китайці та хіндустанці (найчисленніший народ Індії).
9. Євразія – центр трьох світових релігій: християнство, іслам (мусульманство), буддизм.
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
1. Робота з картами атласу (фронтальні запитання по картам «Розміщення населення», карта «Народи світу»).
2. Приклади з використанням ПСС.
Монголоїдна!?"Європеоїдна
+1-
раса
Найчисленніші раси Расові ознаки
Монголи!?"Українці
4-
Народ
Раса
Мова
Держава
Чисельність
ІІ міні-модуль ( контрольно-смисловий ). Політична карта Євразії. Україна серед держав Євразії.
Мета: систематизувати знання учнів про сучасну політичну карту Євразії, визначити місце України серед держав Євразії, поглибити практичні навички учнів працювати з картами..
Унаочнення: політична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
1. Які давні та сучасні держави Євразії ви знаєте?
2. Які держави-сусіди України?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Напевно вам відомо, що найбільша за площею держава світу розташована в Євразії, як і дві держави з найбільш численним населенням… Але чи відомо вам, що п’ять високо розвинутих держав «великої сімки» з найбільш багатим населенням розташовані саме в Євразії – Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія. Таких цікавинок багато. Наприклад, в цьому 2011 році 15 молодих держав-колишніх республік Радянського Союзу святкують 20-річний ювілей свого існування або відновлення державності. Перейдемо до вивчення основної частини матеріалу.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя за змістом § 50 з використанням настінної карти та атласів.
1. Протягом історії людства межах Євразії існувала величезна кількість держав, а їхні кордони постійно змінювалися. Звісно, під стародавніми державами ми часто розуміємо території, організація життя в яких часто суттєво відрізнялася від сучасного. Інколи незрозуміло навіть , як могла існувати величезна країна-імперія з малою кількістю населення без сучасних доріг, транспорту та сучасних засобів зв’язку, як в ній здійснювалося керівництво зі столиці провінціями. В межах Європи і Азії виникали стародавні цивілізації, які інколи існували майже без спілкування. У цілому формування сучасної політичної карти світу закінчилося наприкінці ХХ століття. У ХХІ столітті визнані світовою спільнотою поодинокі держави (Чорногорія), поодинокі визнані половиною держав (Косово) або визнані всього однією-двома державами (Абхазія, Південна Осетія).
2. За даними підручника на політичній карті Євразії зараз налічується 91 незалежна держава і 2 залежні території. При цьому є сотні бездержавних народів і є навіть племена.
3. За площею найбільша в світі – Росія, ІІ в Євразії та ІІІ в світі – Китай.
4. Є держави-карлики, найменший в світі з площею 0,44 км2 – Ватикан.
5. Найчисленніші в світі країни – Китай та Індія.
6. Кілька країн мають ядерну зброю: Велика Британія, Франція, Росія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль; кілька держав (серед них – Україна) займаються дослідженням і освоєнням космосу.
7. На території Європи виникло політично-економічне об’єднання – Європейський Союз, що перебрало на себе деякі функції окремих держав (спільна грошова одиниця, вільне переміщення капіталів, людей і робочої сили тощо).
8. Україна за площею найбільша європейська держава, хоча європейська частина Росії більша за Україну. Україна межує з 7-ма країнами, чотири з яких є членами Європейського Союзу.
9. Україна підтримує різноманітні зв’язки з євразійськими країнами, в першу чергу з сусідами, європейськими країнами та високорозвинутими.
10. Обсяг товарообігу між Україною та країнами Європи, Росією та іншими країнами Євразії розподіляться переважно порівну на три частини. З Росії Україна імпортує переважно нафту та газ, різноманітне устаткування, деякі автомобілі і папір, з Європи високотехнологічні побутові та інші вироби, з Китаю - дешеві , часто неякісні побутові товари, чай, з Індії – чай, з Японії – найкращі електронні вироби, автомобілі. З південних країн Євразії крім чаю імпортуються також тропічні свіжі фрукти і сухофрукти, рис.
11. У багатьох країнах Євразії існують численні українські діаспори, особливо в Росії, Казахстані, Молдові, Польщі. Після спрощення перетину кордонів багато вихідців з України працюють в інших країнах або живуть постійно за кордоном
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Відповіді на запитання 1-4 до § 50 на ст. 252.
2. Приклади з використанням системи ПСС:
Німеччина!?"Японія
+3-
Держава
Євразія
Високорозвинута
Морська Народ
Раса
Релігія
Росія!?"Китай
5-
Держава
Державний устрій
Державна мова
Грошова одиниця
Кількість населення
Расовий склад населення

ІІІ міні-модуль ( адаптивно-перетворюючий ). Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка Євразія».
Мета: позначити основні географічні об’єкти Євразії на контурних картах та запам’ятати їх місцезнаходження.
Унаочнення: фізична карта Євразії, політична карта Євразії, атласи, зошити-практикуми (використовується «Практикум з курсу «Географія материків і океанів» авторів С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко, видавництво «Абетка», Каменець-Подільський, 2008»).
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Протягом вивчення теми «Євразія» ми вивчали різні географічні об’єкти і частину позначили під час уроків на контурних картах, що входять до цієї роботи на ст.51-55.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вчитель: Оцінка за практичну роботу суттєво впливає на тематичну оцінку по темі «Євразія». Враховується також естетичний момент в оформленні результатів роботи.
ІV. Виконання завдань практичної роботи (ст. 51-55 зошита-практикуму з переліком географічних об’єктів в таблиці та контурними картами на окремих листах)
Домашнє завдання: § 50, скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр


ШОСТИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І міні-модуль (змістово-пошуковий ). Населення Євразії.
Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії, його розселення на материку, расовий, етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення, формувати науковий погляд на расові людські відмінності, які не є показниками розумової здібності, розвивати навички учнів в роботі з картами атласу.
Унаочнення: політична карта Євразії, атласи (карта «Розміщення населення», карта «Народи світу»), зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка вчителем готовності учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
1. Перевірка вивчення домашнього завдання - відповіді на запитання до § 47-49; думка-припущення учнів про вплив природи материка на особливості розміщення населення на материку та місцеві особливості організації життя на різних територіях у відповідності до природних комплексів і їхніх компонентів.
2. Яка загальна кількість населення Землі?
3. Які людські раси ви знаєте?
4. Які найбільш численні народи ви знаєте; які етнічно більш однорідні, які нові – результат змішування рас та культур; згадайте відповідні теми по іншим материкам.
5. До якої мовної сім’ї та мовної групи належать українці (див. карту «Народи світу» в атласі)?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Прийом «Проблемне питання».
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Вивчення матеріалу теми за планом § 50. Сучасна людина живе в Євразії 35-40 тисяч років.
2. Населення Євразії (див. підручник., § 50) становить 4, 7 млрд. осіб. Тут проживає 75% населення світу.
3. Середня густота населення Євразії (див. в атласі карту «Розміщення населення») найбільша серед материків – 86 осіб/км2, але є території з середньою густотою вище 1500 осіб/км2 і нижче 1 особи/км2. Причини такої диспропорції – природні умови території, її історичне минуле та сучасність.
4. В деяких країнах борються з перенаселенням і проти високої народжуваності, в багатьох народжуваність стимулюють морально і матеріально, в тому числі в Україні. Українці (як і більшість європейців) ведуть сучасний спосіб життя, який не сприяє високій народжуваності. На чисельність населення часто впливає легальна та нелегальна міграція населення з бідних регіонів Землі та Євразії в більш багаті, зокрема в багаті країни Європи.
5. В Євразії здавна проживають представники трьох основних рас світу: європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Раси поділяються на численні народи. Народи об’єднуються у мовні групи та сім’ї. Так, українці, росіяни , білоруси, поляки, чехи входять до слов’янської мовної групи, а слов’янська мовна група входить до індоєвропейської мовної сім’ї.
6. Найбільш численна індоєвропейська мовна сім’я, народи якої живуть переважно в Європі та Південній Азії.
7. В Європі, Пд.-Зх. Азії, на півострові Індостан проживають європеоїди, у Центральній, Північній , Східній Азії – монголоїди, на крайньому півдні Індостану і острові Шрі-Ланка – негроїди.
8. Найчисленніші народи в Євразії – китайці та хіндустанці (найчисленніший народ Індії).
9. Євразія – центр трьох світових релігій: християнство, іслам (мусульманство), буддизм.
10. Існують численні докази того, що расові та етнічні особливості людей не впливають на їхні розумові здібності.
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
1. Робота з картами атласу (фронтальні запитання по картам «Розміщення населення», карта «Народи світу»).
2. Приклади з використанням ПСС.
Монголоїдна!?"Європеоїдна
+1-
раса
Найчисленніші раси Расові ознаки
Монголи!?"Українці
4-
Народ
Раса
Мова
Держава
Чисельність
ІІ міні-модуль ( контрольно-смисловий ). Політична карта Євразії. Україна серед держав Євразії.
Мета: систематизувати знання учнів про сучасну політичну карту Євразії, визначити місце України серед держав Євразії, формувати загальнолюдські та європейські поняття, цінності і взаєморозуміння в системі «Я- Україна-Європа-Євразія»,поглибити практичні навички учнів працювати з картами..
Унаочнення: політична карта Євразії, атласи, підручники, зошити-практикуми.
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
1. Які давні та сучасні держави Євразії ви знаєте?
2. Які держави-сусіди України?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Напевно вам відомо, що найбільша за площею держава світу розташована в Євразії, як і дві держави з найбільш численним населенням… Але чи відомо вам, що п’ять високо розвинутих держав «великої сімки» з найбільш багатим населенням розташовані саме в Євразії – Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія. Таких цікавинок багато. Наприклад, в цьому 2011 році 15 молодих держав-колишніх республік Радянського Союзу святкують 20-річний ювілей свого існування або відновлення державності. Перейдемо до вивчення основної частини матеріалу.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя за змістом § 50 з використанням настінної карти та атласів.
1. Протягом історії людства межах Євразії існувала величезна кількість держав, а їхні кордони постійно змінювалися. Звісно, під стародавніми державами ми часто розуміємо території, організація життя в яких часто суттєво відрізнялася від сучасного. Інколи незрозуміло навіть , як могла існувати величезна країна-імперія з малою кількістю населення без сучасних доріг, транспорту та сучасних засобів зв’язку, як в ній здійснювалося керівництво зі столиці провінціями. В межах Європи і Азії виникали стародавні цивілізації, які інколи існували майже без спілкування. У цілому формування сучасної політичної карти світу закінчилося наприкінці ХХ століття. У ХХІ столітті визнані світовою спільнотою поодинокі держави (Чорногорія), поодинокі визнані половиною держав (Косово) або визнані всього однією-двома державами (Абхазія, Південна Осетія).
2. За даними підручника на політичній карті Євразії зараз налічується 91 незалежна держава і 2 залежні території. При цьому є сотні бездержавних народів і є навіть племена.
3. За площею найбільша в світі – Росія, ІІ в Євразії та ІІІ в світі – Китай.
4. Є держави-карлики, найменший в світі з площею 0,44 км2 – Ватикан.
5. Найчисленніші в світі країни – Китай та Індія.
6. Кілька країн мають ядерну зброю: Велика Британія, Франція, Росія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль; кілька держав (серед них – Україна) займаються дослідженням і освоєнням космосу.
7. На території Європи виникло політично-економічне об’єднання – Європейський Союз, що перебрало на себе деякі функції окремих держав (спільна грошова одиниця, вільне переміщення капіталів, людей і робочої сили тощо).
8. Україна за площею найбільша європейська держава, хоча європейська частина Росії більша за Україну. Україна межує з 7-ма країнами, чотири з яких є членами Європейського Союзу.
9. Україна підтримує різноманітні зв’язки з євразійськими країнами, в першу чергу з сусідами, європейськими країнами та високорозвинутими.
10. Обсяг товарообігу між Україною та країнами Європи, Росією та іншими країнами Євразії розподіляться переважно порівну на три частини. З Росії Україна імпортує переважно нафту та газ, різноманітне устаткування, деякі автомобілі і папір, з Європи високотехнологічні побутові та інші вироби, з Китаю - дешеві , часто неякісні побутові товари, чай, з Індії – чай, з Японії – найкращі електронні вироби, автомобілі. З південних країн Євразії крім чаю імпортуються також тропічні свіжі фрукти і сухофрукти, рис.
11. У багатьох країнах Євразії існують численні українські діаспори, особливо в Росії, Казахстані, Молдові, Польщі. Після спрощення перетину кордонів багато вихідців з України працюють в інших країнах або живуть постійно за кордоном. Збільшується кількість туристів.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Відповіді на запитання 1-4 до § 50 на ст. 252.
2. Приклади з використанням системи ПСС:
Німеччина!?"Японія
+3-
Держава
Євразія
Високорозвинута
Морська Народ
Раса
Релігія
Росія!?"Китай
5-
Держава
Державний устрій
Державна мова
Грошова одиниця
Кількість населення
Расовий склад населення

ІІІ міні-модуль ( адаптивно-перетворюючий ). Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка Євразія».
Мета: позначити основні географічні об’єкти Євразії на контурних картах та запам’ятати їх місцезнаходження.
Унаочнення: фізична карта Євразії, політична карта Євразії, атласи, зошити-практикуми (використовується «Практикум з курсу «Географія материків і океанів» авторів С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко, видавництво «Абетка», Каменець-Подільський, 2008»).
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Протягом вивчення теми «Євразія» ми вивчали різні географічні об’єкти і частину позначили під час уроків на контурних картах, що входять до цієї роботи на ст.51-55.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вчитель: Оцінка за практичну роботу суттєво впливає на тематичну оцінку по темі «Євразія». Враховується також естетичний момент в оформленні результатів роботи.
ІV. Виконання завдань практичної роботи (ст. 51-55 зошита-практикуму з переліком географічних об’єктів в таблиці та контурними картами на окремих листах)
Домашнє завдання: § 50, скласти свої приклади з використанням системи ПСС
Автор: Португальський Олександр
СЬОМИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ
І і ІІ міні-модулі об’єднані (системно-узагальнюючі). Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми.
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів, отримані під час вивчення теми «Євразія», визначити рівень загальнонавчальних і суто географічних умінь та навичок, провести корекційну роботу, підготувати учнів до підсумкової самостійної роботи з різнорівневими завданнями з метою контролю їхніх знань.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, зошити-практикуми, робочі зошити.
Хід уроку (3 міні-модулі по 30 хвилин)
І.Організаційний момент
Перевірка вчителем готовності учнів до уроку. Учитель повідомляє про те, що сьогодні закінчується вивчення теми «Євразія».
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь
Перевірка вивчення домашнього завдання - відповіді на запитання до §50. Окремим учням нагадуються попередні оцінки з теми з метою стимулювання покращення підсумкової оцінки з теми за рахунок кращих оцінок сьогодні.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вчитель пропонує учням перейти до виконання завдань, виконання яких дозволить систематизувати, узагальнити та відкоригувати знання, вміння та навички учнів з теми.
ІV. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок
1. Прийом «Запитання - відповідь». Приготуйте один до одного запитання (сусіди по парті) і відповіді на нього з переліку запитань до § 40-50. Запитання і відповідь запишіть у робочий зошит. Вибіркові оголошення запитань і відповіді на них сусідів та інших учнів.
2. Коментарі учнів до карт Євразії в підручнику та атласі, відповіді на запитання вчителя по ним.
3. Фронтальне опитування по географічній номенклатурі об’єктів теми «Євразія» біля настінної карти.
4. Розв’язати приклади з використанням системи проблемно-символічних-сигналів (ПСС), подібні до яких використовувалися також в показових сценаріях попередніх шести модульних уроків протягом вивчення теми «Євразія»:
Прикаспійська!?"Месопотамська
+2-
низовина
Євразія
Наявність річок Рівень висот відносно рівня Океану
Країни
Везувій!?"Ключевська Сопка
+2-
Вулкан
Діючий
Євразія Висота
Частина світу
Донецький!?"Рурський
+2-
Басейн
Кам’яне вугілля
Євразія Країна
Розміри і потужність
Дніпро!?"Лена
6-
Річка
Основний напрям течії
Океан
Частина світу
Довжина
Повноводність
Наявність великої дельти
Афіни!?"Пекін
+2-
Столиця
Центральні органи держави
Євразія Держава
Частина світу
Ватикан!?"Україна
+2-
Держава
Європа
Євразія Розміри
Державний устрій

ІІІ міні-модуль ( контрольно-рефлексивний ). Підсумковий урок з теми «Євразія» (різнорівневі завдання).
Мета: підбити підсумки роботи над вивченням теми, визначити рівень компетентності кожного учня, виховувати вміння розподіляти час для самостійної письмової роботи з різнорівневих завдань.
Унаочнення: фізична карта Євразії, атласи, робочі зошити або окремі листи з різнорівневими завданнями в 4-х варіантах.
І. Організаційний момент
Вчитель пропонує учням розпочати роботу з різнорівневими завданнями в 4-х варіантах. Визначає час роботи – 30 хвилин.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів
Учні можуть користуватися атласами, для чого в першу чергу треба прочитати зміст карт атласу і знайти карту на необхідній сторінці.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вчитель повідомляє, що після виконання роботи буде виставлена тематична оцінка за тему, де будуть також враховані оцінки на попередніх міні-модулях і оцінка за виконані різнорівневі завдання.
ІV. Виконання різнорівневих завдань


Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________
І Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Найбільший півострів Євразії: а) Індостан б) Скандинавський в) Аравійський
2. Найвища точка Євразії - гора: а) Ельбрус б) Монблан в) Джомолунгма
3. Полюс холоду Північної півкулі знаходиться: а) на Скандинавському півострові між Скандинавськими горами б) на сході Сибіру у міжгірних улоговинах в) у горах Гімалаях
4. Найглибше озеро Євразії і світу: а) Каспійське море б) Байкал в) Ладозьке
5. Найбільшу кількість населення з-поміж країн Євразії і світу має: а) Росія б) Китай в) Індія г) США
6. Яка релігія є пануючою в країнах Європи? : а) мусульманство б) християнство в) буддизм г) іудаїзм
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. Протока між Євразією і Північною Америкою ___________________________________
8. Туркменістан по суходолу межує з такими країнами: ______________________________________________________________
9. На півострові Індостан проживає велика одомашнена тварина ___________________________
ІІІ рівень ( 0,5х 6=3 бали )
10. Переважаючий напрям течії річки Дніпро ______________________________
11. Переважаючий напрям течії річки Лена ______________________________
12. Переважаючий напрям течії річки Дунай ______________________________
13. Крайня північна точка Євразії____________________________________________
14. Крайня західна точка Євразії____________________________________________
15. Крайня південна точка Євразії____________________________________________
ІУ рівень ( 3 бали )
16. Охарактеризуйте чинники, що впливають на кількість населення Європи


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________
ІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Частиною межі між Європою та Азією є: а) західні схили Уральських гір б) Кумо-Маницька западина в) Кавказькі гори г) гори Альпи
2. Найбільшою рівниною Євразії є: а) Західносибірська б) Східноєвропейська в) плоскогір’я Декан
3. Найдовша річка Євразії: а) Лена б) Янцзи в) Волга г) Єнісей
4. Найбільше озеро Євразії і світу: а) Каспійське море б) Байкал в) Ладозьке
5. Найбільшу площу з-поміж країн Євразії і світу має: а) Росія б) Китай в) Індія г) США
6. Які з названих країн розташовані в Європі?: а) Франція б) Італія в) Україна г) Естонія е) Білорусь є) Алжир ж) Ізраїль з) Австрія
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. Протока між Євразією і Африкою ___________________________________
8. Чехія межує з такими країнами: ______________________________________________________
9. На півострові Аравійський проживає велика одомашнена тварина ___________________________
ІІІ рівень ( 0,5х 6=3 бали )
10. Переважаючий напрям течії річки Об ______________________________
11. Переважаючий напрям течії річки Волга ______________________________
12. Переважаючий напрям течії річки Ангара ______________________________
13. Крайня східна точка Євразії____________________________________________
14. Крайня північна точка Євразії____________________________________________
15. Крайня західна точка Євразії____________________________________________
ІУ рівень ( 3 бали )
16. Поясніть, чому в Азії в багатьох місцях виникають проблеми з водними ресурсами
Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________
ІІІ Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Найзахідніший півострів Євразії: а) Індостан б) Піренейський в) Скандинавський г) Аравійський д) Мала Азія
2. Назва рівнини в долинах річок Інд і Ганг___________________________________________________
3. Столицями Німеччини, Казахстану та Іраку відповідно є: а)_____________ б) ________________
в) ________________
4. На березі Каспійського моря-озера розташовані такі країни: _____________________________
_____________________________________________________________________________
5. Найменша кількість населення з-поміж вказаних країн Євразії і світу має: а) Росія б) Китай в) Індія г) США
6. Суецький канал відокремлює такі материки: ______________________________________________
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. Півострів Камчатка омивається такими морями: __________________________________. Вони є частинами_______________________ океану
8. На території України є такі гори: ________________ і ________________________
9. Білий ведмідь живе в(на)______________________, бурий ведмідь живе в(на)____________________,
гімалайський ведмідь в(на) ____________________________________
ІІІ рівень ( 1,5х 2=3 бали )
10. Порівняйте озера Балхаш і Байкал, їхні відмінності ___________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Найбільшою річкою України є_______________, на якій споруджено ________ водосховищ, вода з яких використовується для __________________________________________________.В спорудах дамб водосховищ вмонтовані турбіни, які виробляють_____________________________

ІУ рівень ( 3 бали )
12. Наведіть приклади співробітництва України з країнами Євразії


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Робота по темі « Євразія » уч______7__ класу____________ _______________
ІV Варіант. І рівень ( 0,5х 6=3 бали )
1. Частиною межі між Європою та Азією є: а) протока Босфор б) гори Карпати в) Кавказькі гори г) гори Альпи
2. Низовини і височини на території України є частинами великої _________________________ рівнини
3. Столицями Японії, Туреччини, Таїланду відповідно є : а) _____________ б) _________ в) __________
4. Каспійське море(підкреслити) – (солоне, прісне), Байкал (солоне, прісне)
5. Найменшу площу з-поміж вказаних країн Євразії має: а) Росія б) Китай в) Індія г) Німеччина
6. Берингова протока відокремлює такі материки: _________________________________________
ІІ рівень ( 1х3=3 бали )
7. Півострів Індостан омивається ____________ морем і ____________________ затокою. Вони є частинами_______________________ океану
8. Територію України омивають ______________ море і _______________ море
9. Тигри живуть(підкреслити) в (Європі, Азії), змії в (тундрі, жарких пустелях)
ІІІ рівень ( 1,5х 2=3 бали )
10. Порівняйте озера Каспійське і Аральське, їхні відмінності________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. З найбільшої річки України ________________ вода подається каналами на території України, які відчувають нестачу прісної води на а) північ б) схід і південь в) захід г) крайній захід д) центр
ІУ рівень ( 3 бали )
12. Наведіть приклади співробітництва України з країнами Євразії

Домашнє завдання: Повторити § 40-50, скласти свої приклади з використанням системи ПСС для наступної теми (випереджувальне завдання)
Автор: Португальський Олександр
ГЕО 7 БМ 65-66
Тема 65. Взаємодія людини і природи.
УМ1. Взаємодія людини і природи. Природні ресурси.
Мета: (навчальна) ознайомитися з сучасними проблемами взаємодії людини і природи, значенням природних умов і ресурсів для існування людства, виховна) на прикладах пояснення взаємодії людини і природи виховувати екологічну свідомість, (розвивальна) розвивати вміння учнів аналізувати знання й застосовувати їх на практиці.
Унаочнення: фізична карта світу,підручники, робочі зошити, атласи.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель оголошує результати тематичного оцінювання по темі «Євразія» та про вивчення нової теми «Земля – наш спільний дім».
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ.
Про актуальність нової теми свідчать останні великі аварії: в Мексиканській затоці на плавучій нафтовій платформі у 2010 році та пошкодження реакторів АЕС після землетрусу у 2011 році в японському місті Фукусіма; масштаб останньої ще до кінця не відомий, але вже мають наслідки регіональної катастрофи.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Усвідомлення можливих наслідків реальної взаємодії людини і природи допоможе запобігти і мінімізувати вірогідність не тільки таких аварій, як вказані, а і таких які в відбуваються в Миколаєві, коли відходи-шлами Миколаївського глиноземного заводу отруюють і забруднюють навколишній суходіл і водойми разом з населеними пунктами.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення матеріалу за планом підручника (§ 51):
1. Життя людини поза природою неможливе…Розгляд схеми на ст.261 підручника.
2. Природні умови – компоненти природи, що найбільше впливають на життя та господарську діяльність населення. До природних умов належать рельєф, клімат, стихійні природні явища.
3. Природні ресурси – компоненти природи, які на даному етапі науково-технічного розвитку використовуються в господарстві. До них належать мінеральні, водні, земельні, кліматичні, біологічні ресурси
3. Вичерпні природні ресурси – природні ресурси, запаси яких обмежені.
4. Невичерпні природні ресурси – природні ресурси, зменшення яких непомітне.
5. Мінеральні ресурси – корисні копалини.
6. Значення мінеральних, водних, земельних, кліматичних, біологічних ресурсів
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповіді на питання до § 51.
Тема 66. Негативний вплив на природу. Природоохоронні території
ЗП2. Негативний вплив на природу.
Мета: (навчальна) ознайомитися з прикладами негативного впливу людини на природу, виховна) на прикладах пояснення взаємодії людини і природи виховувати екологічну свідомість, (розвивальна) розвивати вміння учнів аналізувати знання й застосовувати їх на практиці.
Унаочнення: підручники,атласи, робочі зошити.
І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення матеріалу за планом підручника, § 51:
1. Природні ландшафти змінені на антропогенні; тільки сільськогосподарські угіддя займають третину суходолу; значні площі займають населені пункти та транспортні магістралі.
2. За 200 років кількість лісів на суходолі зменшено з 50% до 30%.
3. Зростання в повітрі кількості вуглекислого газу, що призводить до глобального потепління.
4. Забруднення вод суходолу і Світового океану.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відповіді на питання до § 51.
2. Виконання частини завдань практичної роботи №12
ЗП3. Природоохоронні території.
Мета: (навчальна) познайомити учнів з природоохоронними територіями, (розвиваюча) формувати в учнів уявлення про позитивний напрями діяльності у вирішенні екологічних проблем, (виховна) виховувати в учнів екологічну свідомість.
Унаочнення: підручники, робочі зошити, атласи.
І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення матеріалу за планом підручника, § 51:
1. Природоохоронні території сягають зараз 3 % площі суходолу Землі.
2. Заповідники – науково-дослідні установи, у яких охороняються і досліджуються природні комплекси.
3. Біосферні заповідники – заповідники, у яких охороняються всі без винятку природні компоненти; таких заповідників в світі нині понад 300.
4. Природні національні парки – природоохоронні території для збереження, відтворення та ефективного використання природних комплексів, їх понад 2000.
5. Пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоопарки.
6. В Україні 5 біосферних, 17 природних заповідників, 16 національних парків. 3,5 % площі України – заповідний фонд
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1.Відповіді на питання до § 51.
2. Виконання частини завдань практичної роботи №12

Д. з.: § 51
ГЕО 7 БМ 67-68
Тема 67. Екологічні проблеми материків і океанів.
ЗП1. Екологічні проблеми материків і океанів. Комплексна проблема забруднення довкілля. Види забруднення та джерела їх надходження.
Мета: (навчальна) сформувати в учнів уявлення про екологічні проблеми Землі, комплексну проблему забруднення довкілля, види забруднення та джерела їх надходження,(виховна) на прикладах пояснення екологічних проблем Землі та видів забруднень виховувати екологічну свідомість, (розвивальна) розвивати вміння учнів аналізувати знання й застосовувати їх на практиці.
Унаочнення: фізична карта світу,підручники, робочі зошити, атласи.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ.
Опитування д.з. по питанням до § 51.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Екологічні проблема відноситься до проблем природно-економічного плану. Вона виросла до масштабів глобальної, її не зупиняють державні кордони.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.Екологічні кризи є постійними супутниками людства на всьому шляху його існування, першою з яких, як вважають дослідники, була криза , пов’язана з початком використання людиною вогню.
2. Екологічна криза – це порушення взаємозв’язків у системі географічної оболонки або незворотні явища, що викликані антропогенною діяльністю і загрожують існуванню людини як виду
2. Екологічні кризи поділяють за походженням на природні і антропогенні.
3.У крейдовий період багато груп організмів вимерли внаслідок екологічної кризи після падіння на Землю кількох небесних тіл.
4. Сучасна антропогенна криза почалася у 19 столітті, а у 20 –му інтенсифікувалася. Вона пов’язана з хімізацією, скороченням організмів по видам і кількісно, забрудненням водойм...
5. Екологічна криза набула глобальних загальнопланетарних масштабів.
6. Глобальною кризою є деградація ґрунтів.
7. Найголовніша глобальною проблемою є питання війни та миру.
8. Екологічні проблеми залежно від масштабів умовно поділяють на локальні (місцеві), регіональні(районні) та глобальні (всесвітні).
9. Забруднення – надходження у навколишнє середовище речовин, які погіршують якість окремих компонентів природи ( повітря, води, ґрунтів) і завдають шкоди природним комплексам.
10. За типом походження забруднення природного середовища поділяють на механічне, хімічне, фізичне, біологічне і радіаційне.
11. Механічне з. – забруднення твердими предметами.
12. Хімічне з. – забруднення речовинами штучного походження, які порушують процеси кругообігу речовин та енергії.
13. Біологічне з. – з. організмами, створеними або переселеними з інших місць за допомогою людини.
14. Фізичне з. - зміни людиною теплових, електричних, радіаційних, світлових, шумових умов.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення зростання питання забруднення навколишнього середовища – ст.265-267, складання опорного конспекту
КС2. Міжнародне співробітництво.
Мета: (навчальна) сформувати в учнів систему знань про міжнародне співробітництво в охороні природи, (розвиваюча) розвивати вміння аналізувати знання та оцінювати значення міжнародного співробітництва у вирішенні проблем взаємодії природи і суспільства, (виховна) формувати особисту і колективну відповідальність за вирішення екологічних проблем.
Унаочнення: фізична карта світу, атласи, підручники, зошити-практикуми
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Екологічна проблема відноситься до проблем природно-економічного плану. Вона виросла до масштабів глобальної, її не зупиняють державні кордони.
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення матеріалу за планом підручника (§ 52):
1.1968 рік – Міжнародний союз охорони природи і природних багатств (займається Червоною книгою).
2. 1976 – Червона Книга України.
3. 1971 – Програма «Людина і біосфера» (ООН).
4. «Зелений світ» - Грінпіс – громадська організація.
5. ЮНЕП – програма ООН по вивченню проблем довкілля.
6. МСОП – Міжнародна спілка охорона природи і природних ресурсів.
7. ВВФ – Всесвітній фонд охорони дикої природи.
ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відповіді на питання до § 52.
2. Перехід до виконання завдань п.р. №12.
Тема 68. Практична робота № 12 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження».
АП3. Практична робота № 12 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження».
Мета: встановити основні види забруднення довкілля та приклади територій їх поширення; розглянути можливі заходи щодо запобігання забруднення.
Унаочнення: підручники,атласи, зошити-практикуми.
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ЗОШИТАХ-ПРАКТИКУМАХ

Д. з.: § 52

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вітаю відвідувачів блогу

Матеріали блогу допоможуть вчителям і учням.Частина з них є фактично посібниками для вчителів, частину можуть використовувати учні. Можливі дрібні помилки чи дрібні недоробки, які будуть коригуватися при повторному читанні. Прохання дотримуватися авторських прав і у разі публічного використання матеріалів блогу робити посилання на назву блогу і автора. Якщо ви тут вперше і не можете зорієнтуватися, переходьте на головну сторінку, а на ній є також архів блогу. Користуйтеся також чорними трикутниками в архіві для орієнтації по сторінках.

Прихильники